Kaukojäähdytys jatkoi rivakkaa kasvuaan viime vuonna

Kaukojäähdytyksen myynti nousi viime vuonna uuteen ennätykseen. Asiakkaat ostivat 191 000 MWh jäähdytysenergiaa toimisto- ja liiketilojen sekä asuntojen viilentämiseen. Jäähdytysenergian myynti kasvoi 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Viidessä vuodessa myynti on 2,5-kertaistunut ja asiakkaiden lukumäärä kaksinkertaistunut. Yhä useampi koti viilennetään kaukojäähdytyksellä. Myös erikoiskohteet, kuten tietokonesalit, voidaan ekotehokkaasti viilentää kaukojäähdytyksellä. Kaukojäähdytyksessä hyödynnetään merkittävässä määrin uusiutuvaa energiaa….

Continue reading

Siikajoella käynnistyy kolme tuulivoimahanketta

Siikajoen kunnan alueella on suunnitteilla kolme tuulivoimapuistoa. Yhdessä nämä kolme tuulipuistoa muodostaisivat isomman tuulipuistojen alueen valtatie 8 molemmin puolin. Hankkeiden YVA-menettelyt ovat erilliset, mutta yleisötilaisuus on yhteinen. Vaikutusten arvioinnissa yhteisvaikutusten arviointi on keskeisessä asemassa. Kangastuulen tuulivoimapuisto Element Power Oy suunnittelee noin 46 – 60 tuulivoimalan rakentamista Siikajoen Kangastuulen alueelle. Kangastuulen tuulipuisto toimii Navettakankaan tuulipuistohankkeen laajennuksena….

Continue reading

Energianeuvos Seppo Ruohonen Energiakolmion ja Skapatin hallitukseen

Energianeuvos, DI Seppo Ruohonen on nimitetty 17.2.2015 alkaen Energiakolmion ja Skapat Energian hallitukseen. Ruohonen tuo konserniin lähes 45 vuoden kokemuksen energia-alalta. Työuransa aikana hän on työskennellyt toimitusjohtajana useissa suomalaisissa energia-alan yrityksissä, kuten Helsingin Energia Oy:ssä, Oy Mankala Ab:ssa, Teollisuuden Voimansiirto Oyj:ssä sekä varatoimitusjohtajana Fingrid Oyj:ssä. Pitkäaikaisia hallituksien jäsenyyksiä hänellä on ollut mm. Pohjolan Voima Oy:ssä,…

Continue reading

Aurinkoenergiaa keräävästä puusta sähköä laitteille – Katso video!

VTT:n tutkijat valmistivat prototyypin puusta, joka kerää ympäristöstään – sisä- ja ulkotiloista – aurinkoenergiaa, varastoi sen ja purkaa sähköksi pienlaitteisiin kuten kännykkään, mikropiireihin, lämpömittariin ja LED-lamppuihin. Prototyypin rakennetta voi soveltaa myös liike- ja lämpöenergian keräämiseen ympäristöstä. Puun energiaa keräävinä lehtinä ovat taipuisat, kuvioidut aurinkopaneelit, jotka on valmistettu VTT:n kehittämällä painomenetelmällä. Lehdet yhdistyvät elektroniseksi kokonaisuudeksi johtimineen,…

Continue reading

Energiapuu ja -turve voivat tuoda Suomeen 15 000 uutta työpaikkaa

Suomen on mahdollista tuottaa puolet tarvitsemastaan energiasta kotimaisista lähteistä. 50 %:n energiaomavaraisuus synnyttäisi bioenergia-alalle 15 000 uutta työpaikkaa. Samalla Suomeen syntyisi 4,5 miljardin investoinnit. Tuontienergian vuosittainen lasku pienenisi 3 miljardilla. Vuonna 2014 Suomessa käytetystä energiasta 35 % oli kotimaista. 65 % energiasta tuotiin ulkomailta, mikä maksoi Suomelle lähes 7 miljardia. Puolet suomalaista -skenaarion mukaan vuonna 2030…

Continue reading

Öljytuotteiden kokonaiskulutus väheni vuonna 2014

Lisääntynyt energiatehokkuus ja talouden taantuma heijastuivat öljytuotteiden kulutukseen viime vuonna. Öljytuotteita myytiin kotimaahan yhteensä vajaat kahdeksan miljoonaa tonnia, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastosta. Määrä on runsaan prosentin pienempi kuin edellisenä vuonna. Luku sisältää polttonesteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet. Moottoribensiiniä myytiin vuonna 2014 noin kaksi miljardia litraa, mikä on kaksi prosenttia edellisvuotta…

Continue reading

Vapo laski kaukolämmön hintoja Forssassa, Sotkamossa ja Tohmajärvellä

Vapo on laskenut Forssassa, Sotkamossa ja Tohmajärvellä kaukolämmön energiahintoja lähes euron megawattitunnilta. Esimerkiksi Forssan asiakkaille hinnan laskusta on koitunut vuositasolla noin 140 000 euron säästöt. – Hintojen lasku on ollut mahdollista energiaturpeen verotuksen laskettua ja puupolttoaineiden tuen noustua vuoden 2015 alussa, kertoo Vapon kaukolämpöpäällikkö Clas Blomberg. Suomessa kaukolämmön kokonaishinta on Energiateollisuuden 11. helmikuuta julkaiseman tiedotteen mukaan noussut keskimäärin noin…

Continue reading

Puolustusministeriö: Yhteiskunnan sähköriippuvuutta käsittelevä opas valmistunut

Viime vuosien rajuilmat sekä muut sähkönjakelun häiriöt ovat osoittaneet yhteiskuntamme olevan riippuvainen erilaisista sähköisistä järjestelmistä. Lähes kaikki toimintomme tarvitsevat sähköä. Varsinkin yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta merkittävä kyberympäristö on hyvin sähköriippuvainen. Puolustusministeriö ja Turvallisuuskomitea ovat nyt julkaisseet Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa -oppaan, jonka tarkoituksena on auttaa viranomaisia, elinkeinoelämää, järjestöjä ja kansalaisia havaitsemaan miten sähkönsaannin häiriöt vaikuttavat yhteiskunnan…

Continue reading

Vapo toimittaa polttoaineita Etelä-Savon Energian Pursialan voimalaitoksille

Vapo Oy on solminut uudet energiaturpeen ja puupolttoaineiden pitkäaikaiset toimitussopimukset Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa. Polttoaineita toimitetaan Mikkelin Pursialan voimalaitoksille. Asiakkaana Etelä-Savon Energia on Vapolle hyvin tuttu, sillä Vapo on toimittanut yhtiölle polttoaineita jo vuodesta 1981 alkaen. ”Valitsimme Vapon polttoainetoimittajaksi, koska arvostamme sen toimitusvarmuutta sekä laadukkaita polttoaineita. Meille on myös tärkeää, että energia on paikallista ja…

Continue reading

Kiteen Lämpö ja Vapo yhteistyöhön hakkeen toimituksessa

Vapo Oy on valittu Kiteen Lämpö Oy:n puupolttoaineen toimittajaksi. Kiteen Lämpö käyttää haketta 40 000 MWh vuodessa. Sopimus astuu voimaan 1.7.2015 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka. Hake on Kiteen Lämmön Arppen ja Selkueen lämpökeskuksien pääpolttoaine. Uusiutuvien polttoaineiden osuus Kiteen Lämmön kaukolämmön tuotannossa on 97 %. Vapon yhteisyritys Harvestia Oy hankkii metsähakkeen raaka-aineen Kiteen Lämmölle pääosin…

Continue reading