Vaasan Energiainstituutti: Tarjoushinnoissa suuria eroja sähkönmyyjien välillä

Tuoreimman PriceWatch -tutkimuksen perusteella voidaan havaita, että tarjoushinnoissa on suuria eroja sähkönmyyjien välillä. Helmikuussa kaikkien tarjouksien keskihinta yö- ja päiväsähköä 18 000 kWh/v kuluttavalle kotitaloudelle oli 1005 €, viiden halvimman tarjouksen 908 € ja viiden kalleimman 1210 €. Yleissähköä 5000 kWh/v kuluttavalle kotitaloudelle keskihinta oli 309 €, viidelle halvimmalle 255 € ja viidelle kalleimmalle 382…

Continue reading

Vesa Ruuskasta Fennovoiman ydinturvallisuusjohtaja

Fennovoiman ydinturvallisuusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty FM Vesa Ruuska. Hän siirtyy Fennovoimaan Posiva Oy:stä, jossa on hän on viimeksi toiminut ydin- ja säteilyturvallisuudesta sekä yritysturvallisuudesta vastaavana turvallisuuspäällikkönä. Ruuska tuo Fennovoimaan vankkaa kokemusta ydinvoima-alan turvallisuusasioista: ennen Posivaa hän on työskennellyt vuosia Säteilyturvakeskuksen palveluksessa. Koulutukseltaan hän on materiaalifysiikan ja ydinteknologian maisteri. Ruuska aloittaa Fennovoimassa huhtikuun alussa.

Continue reading

Kaukolämpöä kului helmikuussa viidenneksen normaalia vähemmän

Kaukolämpöä käytettiin helmikuussa 3 620 gigawattituntia (GWh), mikä on yli 20 prosenttia normaalia vähemmän. Viime vuoden helmikuuhun verrattuna kaukolämmön kulutus oli kuitenkin hieman suurempaa. Sekä kulunut kuukausi että viime vuoden helmikuu ovat olleet huomattavan lämpimiä, normaaliin verrattuna kuukauden keskilämpötilat olivat keskimäärin kuusi astetta korkeammat. Kaukolämmön arvonlisäverollinen laskutus oli helmikuussa yhteensä 260 miljoonaa euroa. Kaukolämpöasukkaan helmikuun…

Continue reading

Fortumin Markus Rauramo Brysselissä: Kilpailukykyiset lämpömarkkinat auttavat saavuttamaan EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet

Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja Markus Rauramo “Lämpösektorilla voi olla suuri vaikutus EU:n 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa sekä energiatehokkuuden ja toimitusvarmuuden parantamisessa. EU tarvitsee nopeasti lämpöstrategian, joka edistää kilpailua eri lämmitysmuotojen välillä,” sanoi Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja Markus Rauramo tänään European Heating and Cooling -konferenssissa Brysselissä. Tehokkaan…

Continue reading

Talousvaliokunta puoltaa muutosta hakesähkön tuotantotukeen järeän puun hakkuukohteiden osalta

Eduskunnan talousvaliokunta puoltaa muutosta hakesähkön tuotantotukeen järeän puun hakkuukohteiden osalta. Talousvaliokunnan mietintö (TaVM 32/2014 vp – HE 360/2014 vp) asiasta valmistui perjantaina 27. helmikuuta 2015. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia.  Esityksen tavoitteena on sovittaa tasapainoisesti yhteen toisaalta EU:n Suomelle asettaman uusiutuvan energian lisäysvelvoitteen täyttäminen kustannustehokkaasti ja toisaalta puuta jatkojalostavan…

Continue reading

Fortum tuotti Järvenpään ja Tuusulan kaukolämmöstä 80 % uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla

  Järvenpään biovoimalaitos Fortum tuotti vuonna 2014 Järvenpään ja Tuusulan kaukolämmöstä 80 % uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla. Lahden moottoritien varrella sijaitseva Fortumin Järvenpään biovoimalaitos on nyt tuottanut sähköä ja lämpöä  ensimmäisen kokonaisen kalenterivuoden. Puu- ja metsähaketta hyödyntävällä biovoimalaitoksella on merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Uuden laitoksen myötä lämmöntuotannon päästöt alueella ovat noin 70 % pienemmät aiempaan verrattuna. “Biovoimalaitoksella…

Continue reading

Oulun Energia Oy myy osuutensa Mustikkamaan voimalaitoshankkeesta Rovaniemen Energia Oy:lle

  Mustikkamaan voimala olisi havainnekuvien mukaan voinut näyttää tältä. Kuva: Rovaniemen Energia Oy Energiamarkkinoiden olosuhteet olivat tähän päivään verrattuna oleellisesti erilaiset Mustikkamaan voimalaitoksen hankekehityksessä syksyllä 2011, kun Rovaniemen Energia Oy ja Oulun Energia perustivat yhteisen voimalaitoshanketta eteenpäin vievän voimantuotantoyhtiön Rovaniemen Voima Oy:n. Rovaniemen Voima Oy perustettiin toteuttamaan Mustikkamaan voimalaitoshankeinvestointi sekä tuottamaan osakkaille kaukolämpöä ja sähköä…

Continue reading

Selvitys: Tehostetut menetelmät pienentäneet turvetuotannon vesistöpäästöjä

Kuvaoikeudet: Bioenergia ry Turvetuotannon vesienkäsittelyn tehostaminen viime vuosina on pienentänyt edelleen vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Kesän rankkasateista johtuvien virtaamahuippujen aikainen kuormitus ei heikennä vesienkäsittelyn puhdistustehokkuutta. Tiedot perustuvat Pöyry Finland Oy:n selvitykseen vuosien 2008–2012 velvoitetarkkailuaineiston pohjalta.   Turvetuotannon kuivatusvesien kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet sekä ominaiskuormitukset ovat nykyisin yleisesti käytössä olevilla vettä puhdistavilla  pintavalutuskentillä selvästi pienemmät kuin aiemmin yleisesti käytetyillä…

Continue reading

Lahti Energia tuplasi voittonsa – kaupungille osinkoja 9 miljoonaa euroa

Kymijärvi II -voimalaitoksen kehitystyö ja käytettävyyden parantuminen on merkittävin tekijä tulosparannukseen. Lahti Energia -konsernin vuoden 2014 tilinpäätös julkaistiin tänään. Yhtiön tulosparannukseen vaikuttivat Kymijärvi II -voimalaitoksen parantuneen käytettävyyden lisäksi henkilöstömäärän ja -kustannusten aleneminen sekä onnistuneet rahoitusratkaisut. Liikevaihtoa pienensi keskimääräistä lämpimämpi vuosi ja liikevoittoa epäedullinen asemamme sähkömarkkinoilla. Sähkön alhainen pörssihinta vaikutti tulokseen negatiivisesti. Konsernin liikevaihto oli 180,8…

Continue reading

Metsähallituksen osuus Raahen Annankankaan tuulipuistosta Suomen Hyötytuulelle

Suomen Hyötytuuli Oy ostaa Metsähallituksen osuuden Annankankaan tuulipuistosta Raahessa. Suomen Hyötytuuli Oy ja Metsähallitus ovat kehittäneet yhdessä Raahen itäosassa sijaitsevalle alueelle 10 tuulivoimalan tuulipuistoa, josta Hyötytuulen osuus on ollut 5 voimalaa. Metsähallitus ja Hyötytuuli vastaavat yhdessä luvituksen loppuun saattamisesta. Metsähallitus Laatumaan toimintaperiaate on kehittää tuulivoimarakentamiseen soveltuvia alueita, kuitenkin ympäristövaikutukset minimoiden. ”Metsähallituksen strategiassa investointimahdollisuuksien luominen tuulivoimalle…

Continue reading