Energiayhtiöt edistävät sähkön pientuotantoa

Energiateollisuus ry (ET) liittyi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ensimmäisten joukossa viime vuoden maaliskuussa.  ET sitoutui tuolloin edistämään sähkön pientuotantoa ja sähköistä  liikennettä, kehittämään kaukolämpöä ja -jäähdytystä asiakaslähtöisesti sekä vahvistamaan alan oppilaitosyhteistyötä ja kesätyöpaikkojen tarjontaa. Kaikissa sitoumuksen tavoitteissa on nyt edetty. Esimerkiksi edellytykset lisätä sähkön pientuotantoa markkinaehtoisesti ovat parantuneet, kertoo johtaja Jukka Leskelä ET:stä. Energiateollisuus on raportoinut…

Continue reading

Kivihiilen kulutus väheni 16 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni viime vuonna 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 3,8 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 97 petajoulea. Myös pidemmällä aikavälillä kivihiilen kulutus on Suomessa laskenut. Verrattuna 2000-luvun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli vuonna 2014 noin 22 prosenttia alemmalla tasolla. Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia: Vuoden 2014…

Continue reading

Bioenergia ry: Raju isku kotimaiselle metsäenergialle

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen tänään (29.1.2015) metsähakkeen jakamisesta kahteen luokkaan. Tuki puolitettaisiin osalle metsähaketta. Hallituksen jakoesitys lisää byrokratiaa ja vie metsähakkeen käyttöä taaksepäin. Byrokraattinen jako pahentaa paikoin erittäin heikkoa kotimaisen energian tilannetta entisestään. Useat haketta käyttävät energiayhtiöt ovat ilmoittaneet lopettavansa tai vähentävänsä hakkeen käyttöä, mikäli jakoesitys etenee eduskunnassa. Heikentyneen kysynnän vuoksi kotimaisia polttoaineita on…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Metsähakkeen tukirajaus lisäisi byrokratiaa ja vaarantaisi metsäenergian käytön lisäystavoitteet

Hallituksen tänään päättämä esitys jakaa metsähakkeen tuki kahteen luokkaan on ristiriidassa metsähakkeen käytön lisäämistavoitteen sekä byrokratian ja hallinnollisen taakan vähentämistavoitteiden kanssa. Lausuntokierroksella se sai murskakritiikin. Ihmettelemme hallituksen kiirettä viedä esitystä kovalla kiireellä eteenpäin, vaikka sen sisältö on monin tavoin ongelmallinen, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. – Hallitus on perustellut päätöstään jakaa tuki kahteen luokkaan…

Continue reading

Fortumin Suomenojan lämpöpumppulaitos ottaa jäteveden hukkalämmön talteen Espoossa

Fortumin uusi lämpöpumppulaitos on aloittanut toimintansa Espoon Suomenojalla. Jäteveden hukkalämpöä hyödyntävän lämpöpumppulaitoksen avajaisia vietettiin Suomenojalla torstaina 29.1. “Lämpöpumppuratkaisu vähentää kaukolämmön tuotannon päästöjä Espoossa huomattavasti, kun hukkalämmön talteenotolla korvataan fossiilisia polttoaineita. Arviomme mukaan lämpöpumpuilla saadaan talteen noin 300 000 megawattituntia eli jopa 15 % koko Espoon kaukolämmöntarpeesta. Vesi, joka muuten valuisi suoraan mereen, on nyt osa…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoima työllistää jopa 11 000 vuonna 2020

Tuulivoimarakentaminen ja komponenttiteollisuus työllistävät Suomessa vuoteen 2020 mennessä jopa 11 000 henkilöä, mikäli rakentaminen pääsee jatkumaan hyvällä vauhdilla. Toisin kuin usein luullaan, tuulivoimahankkeiden suurimmat työllisyysvaikutukset tulevat käyttövaiheessa, eivät rakentamisvaiheessa. Mikäli tuulivoimarakentamiselle luodaan pian selkeät poliittiset 2030 -tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen, työllistävät hankekehitys, rakentaminen, huolto ja kunnossapito noin 4200 henkilöä vuonna 2020. Tällä hetkellä hankkeet työllistävät…

Continue reading

Uutta tietoa energiaköyhyydestä

Energiaköyhyys tarkoittaa tilannetta, jossa ihmisellä on vaikeuksia ylläpitää tai tyydyttää perustarpeita energian kustannusten takia. Energian korkea hintavoi esimerkiksi estää asukasta pitämästä asunnossa haluamaansa lämpötilaa. Ympäristöministeriön tuore selvitys valaisee asuntojen perusparannusten ja lämmitystavan muutosten yhteyttä energiaköyhyyteen. Selvitys on rajattu koskemaan omistusasuntoja, sillä vuokralaiset eivät investoi asuntojen perusparannuksiin. Tarkastelu painottuu erityisesti pienituloisiin talouksiin. Energiaköyhyys on Suomessa vielä…

Continue reading

LUT tutkii tuulivoimaloiden tuottamia äänikokemuksia

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Techonology, LUT) Etelä-Karjala -instituutissa on käynnissä tutkimus, jossa selvitetään tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä Suomessa. Tutkimuksessa yhdistetään tuulivoimaloiden äänen mittaus sekä ihmisen äänikokemus suhteessa äänenpainetasoon sekä äänen aika- ja taajuuskäyttäytymiseen. Tuulivoimaloille on ominaista, että ne pitävät ääntä ja sen voimakkuudesta sekä ominaisuuksista riippuen äänelle altistuneella voi ilmetä fyysisiä ja psyykkisiä oireita….

Continue reading

Energiayhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimus: Palveluun ollaan tyytyväisiä – häiriötilanteiden viestintä kaipaa yhä parantamista

Energiayhtiöiden asiakkaat ovat tyytyväisiä oman yhtiönsä palveluihin ja toimintaan, mutta yhtiöiden viestintää häiriötilanteissa pitää heidän mukaansa edelleen parantaa. Tiedot käyvät ilmi Energiateollisuus ry:n tutkimustoimisto IROResearch Oy:llä teettämästä energiayhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuksesta, joka toteutettiin tässä laajuudessaan nyt neljättä kertaa.  Asiakkaat antavat energiayhtiöille erittäin hyvän arvosanan kokonaistyytyväisyydestä.  Tyytyväisyyden arvosana on 3,64 asteikolla 1-5. Tulos on lähes samalla tasolla kuin…

Continue reading

Kotka ei maksa korvauksia TuuliSaimaalle

Kotkan kaupunginvaltuusto on hylännyt TuuliSaimaa Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen. Valtuusto päätti asiasta maanantaina 26.1. TuuliSaimaa Oy on vaatinut Kotkan kaupunkia korvaamaan yhtiölle Hallan ja Hietasen tuulivoimahankkeista aiheutuneet kustannukset, yhteensä Hallan osalta noin 265 000 euroa ja Hietasen hankkeen osalta noin 55 000 euroa. TuuliSaimaan ja Kotkan välinen erimielisyys syntyi, kun kaupunginvaltuusto päätti viime elokuussa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä keskeyttää…

Continue reading