Kuopion Energian yhtiörakenne muuttuu – Ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta

Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta muodostetaan konserni 1.1.2015. Liikelaitoksen kaukolämpötoiminta siirretään osaksi Kuopion Energia Oy:tä ja sähköverkkoliiketoiminnasta muodostetaan Kuopion Energia Oy:n omistama tytäryhtiö, Kuopion Sähköverkko Oy. Kuopion Energia Liikalaitos lakkautetaan. Uuden energiakonsernin rakenne on esitetty alla olevassa kaaviossa. Kuopion Energia Liikelaitoksen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Kuopion Energia -konserniin, jonka omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki….

Continue reading

Energiatehokkuuslaki lisää energian säästöä ja vähentää kulutusta

Tasavallan presidentti vahvisti 30.12.2014 energiatehokkuuslain ja siihen liittyvät lakimuutokset. Uuden lain avulla kehitetään energiatehokkuutta, lisätään energiansäästöä sekä vähennetään energian loppukäytön ja primäärienergian kulutusta. Uudessa laissa suurille yrityksille säädetään velvoite tehdä yrityksen pakollinen energiakatselmus neljän vuoden välein. Laki koskee toimialasta riippumatta kaikkia yrityksiä, joiden työntekijämäärä on yli 250 henkilöä tai liikevaihto yli 50 miljoonaa ja taseen…

Continue reading

Sähkövero nousee vuoden alussa

Eduskunta on hyväksynyt verolakeihin esitetyt muutokset, jotka sisältävät myös korotuksen sähköveroon. Sähkövero nousee 0,43 senttiä (sis. alv 24%) kilowattitunnilta veroluokassa 1, johon kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä. Korotuksen jälkeen sähkövero veroluokassa 1 on 2,7937 senttiä (sis. alv 24%) kilowattitunnilta 1.1.2015 alkaen. Teollisuusyrityksiä ja kasvihuoneviljelyä koskevassa veroluokassa 2 sähkövero säilyy ennallaan, mutta kaivostoiminta siirtyy veroluokkaan 1. Esimerkkejä…

Continue reading

Pöyry on solminut sähkönsiirtoa ja -jakelua koskevan palvelupuitesopimuksen Vattenfallin kanssa

Pöyry ja Vattenfall Eldistribution ovat Ruotsissa solmineet teknistä konsultointia ja suunnittelupalveluita koskevan puitesopimuksen. Sopimus on solmittu vuosiksi 2015-2016, ja sitä voidaan tarvittaessa jatkaa kahdella vuodella. Uusi sopimus ilmentää Vattenfallin jatkuvaa luottamusta Pöyryyn toimittaa korkealaatuisia ja kustannustehokkaita sähkönsiirto ja -jakeluhankkeita koskevia palveluja koko elinkaaren ajalle.  Palvelut kohdistuvat Vattenfall Eldistributionin toimintaan ja tukevat sekä paikallisia että valtakunnallisia…

Continue reading

Fennovoima hakee ympäristölupaa ydinvoimalaitokselle

Fennovoima hakee ympäristösuojelulain mukaista lupaa Pyhäjoen ydinvoimalaitokselle. Lupahakemus koskee ydinvoimalaitoksen käytönaikaisia toimintoja ja päästöjä. Samanaikaisesti lupahakemuksella haetaan vesilain mukaista lupaa meriveden ottoon ja käyttämiseen laitoksen jäähdytysvetenä. Lisäksi erillisellä lupahakemuksella haetaan ympäristölupaa ydinvoimalaitoksen varaenergiantuotannolle. Ydinvoimalaitoksen ympäristölupahakemuksessa on kuvattu laitoksen toimintaa sisältäen muun muassa jäähdytysveden ottamisen ja johtamisen mereen, makean veden hankinnan, jätevesien puhdistuksen ja johtamisen, tavanomaisten…

Continue reading

Vaasan Energiainstituutti: Vihreä sähkö halventunut selvästi kahdessa vuodessa

Uusiutuvan energian keskimääräiset tarjoushinnat ovat halventuneet paljon kahdessa vuodessa. Verrattaessa uusimman PriceWatch Green -tutkimuksen tuloksia vuoden 2013 tammikuuhun voidaan havaita, että uusiutuvan hinnat ovat laskeneet kulutusluokasta ja tuotantomuodosta riippuen 10 – 13 %. Eniten ovat tulleet alaspäin tuulisähkön hinnat yleissähköä 5 000 kWh/v kuluttavalle kotitaloudelle (-12,6 %). PriceWatch Green – tutkimuksessa ovat mukana tuulisähkö ja…

Continue reading

Energian kokonaiskulutus viime vuoden tasolla tammi-syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli noin 1017 petajoulea (PJ) tammi-syyskuussa, mikä oli 0,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Sähkön kulutus oli 60,8 terawattituntia (TWh), eli 1,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Sähkön nettotuonti kasvoi 26 prosenttia vähentäen samalla lauhdevoiman tuotantoa 25 prosenttia. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 3,6 prosenttia viime vuoden tasosta. Energian kokonaiskulutus:…

Continue reading

Neste Oil ja Renewable Energy Group sopimukseen NEXBTL-patenttien lisensioinnista

Neste Oil Oyj ja Renewable Energy Group, Inc. (NASDAQ: REGI), jonka pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa Iowan Amesissa, ovat solmineet sovinto- ja lisenssisopimuksen, jolla osapuolet sopivat Neste Oil Yhdysvaltojen patentinloukkauskanteet REG:tä vastaan ja REG:n Singaporen patentinloukkauskanteet Neste Oilia vastaan. Lisäksi REG on lisensoinut Neste Oilin kehittämää NEXBTL-teknologiaa ja immateriaalioikeuksia käytettäväksi REG:n Geismarin laitoksella. “Olemme tyytyväisiä siihen, että…

Continue reading

Tornion LNG-terminaalista tehty investointipäätös

Manga Terminal Oy on tehnyt investointipäätöksen ja rakentaa Tornion Röyttään LNG-terminaalin sekä tehokkaan nesteytetyn maakaasun logistiikkaketjun. Manga LNG Oy:n tytäryhtiö Manga Terminal Oy on tehnyt investointipäätöksen Tornion LNG-terminaalista. Tornion Röytän terminaaliin rakennetaan LNG-laivojen vastaanotto-, purku- ja bunkrausasemat, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteistot ja yksi 50.000 m³:n varastosäiliö. Manga LNG Oy:n omistavat teollisuusyritykset Outokumpu ja SSAB, energiayhtiöt EPV…

Continue reading

Caruna ja Energiakolmio sopimukseen häviösähköenergian hankinnasta

Caruna on solminut Energiakolmion kanssa sopimuksen, joka koskee häviösähkön salkunhallintaa sekä fyysistä hankintaa. Sopimuskausi alkaa 1.4.2015 salkunhallinnan osalta ja fyysisen sähkön hankinnan osalta 1.1.2016. Sopimus on määräaikainen 31.12.2019 asti. Carunan alue- ja jakeluverkoissa syntyy siirtohäviöitä vuosittain noin 400 GWh. Hankinnan arvo on noin 60 miljoonaa euroa. “Tavoitteena julkisessa hankinnassa oli löytää kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu huomioiden…

Continue reading