Sähkölaskuymmärrys on parantunut myös Ruotsissa

Samaan tapaan kuin Suomessa myös Ruotsissa kuluttajat ymmärtävät sähkölaskua aiempaa paremmin. Kymmenen vuoden aikana niiden ruotsalaisten määrä, jotka ymmärtävät laskun käsitteet ja sen oikeellisuuden, on kasvanut yli 4 miljoonalla. Vuoteen 2003 verrattuna sähkölaskuun tyytymättömien määrä on puoliintunut ja tyytyväisten määrä kaksinkertaistunut, ilmenee etujärjestö Svensk Energin teettämästä vuotuisesta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitetaan kuluttajien luottamusta alan yrityksiin. Myös…

Continue reading

Rosatom: Päätoimitussopimukset vuodenvaihteeseen mennessä, projekti jalkautuu Suomeen ensi vuonna

Tänään Oulussa järjestetyssä Oulun kauppakamarin ydinvoimavaliokunnan järjestämässä suurhankeinfossa Rosatom Overseasin viestintäjohtaja Roman Dyukarev kertoi, että neuvottelut pääurakoitsijoiden valinnasta ovat käynnissä ja pääsopimukset sovitaan vuoden loppuun mennessä. Myös suomalaisia toimijoita on ollut mukana pääurakoitsijaneuvotteluissa. Alihankintaneuvottelut suomalaisyritysten kanssa puolestaan käynnistyvät ensi vuoden alkupuolella. Tarkemmat tiedot hankinnoista ja aikatauluista julkaistaan pääurakoitsijoiden internet-sivuilla alkuvuodesta 2015 alkaen. Rosatomin suunnitelmien mukaan…

Continue reading

Caruna investoi 4,7 miljoonaa euroa sähkönsiirtoverkkoon Kuusamossa

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna käynnistää Kuusamossa paikallisesti merkittävän sähköverkon parannushankkeen. Caruna investoi sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä noin 4,7 miljoonaa euroa. Investoinnin työllistävä vaikutus alueella on noin 45 henkilöä. Seuraavan kahden vuoden aikana verkkoa parannetaan Kuusamon keskustaajaman alueella ja sen ympäristössä. Hankkeen ansiosta alueen asukkaat saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä. Toimenpiteillä saadaan noin 2 400 asiakasta lisää säävarman…

Continue reading

ENERGIAKOLMIO: SÄHKÖN MIINUSHINNAT YLEISTYVÄT SUOMESSAKIN

Lokakuun lopulla sähkön hinta painui Suomessa nollaan tai negatiiviseksi säätösähkömarkkinoilla kolmen vuorokauden aikana, yhteensä 10 tunnin ajaksi. Suomessa miinushinnat ovat toistaiseksi olleet harvinaisia, mutta erityisesti tuulivoiman yleistyminen lisää volatiliteettia eli suuria hintaeroja vuorokauden sisällä. Hintavaihtelu tarjoaa mahdollisuuksia sekä sähkön tuottajille että käyttäjille. Muun muassa elbas- ja säätösähkömarkkinoita seuraavan Valvomo-yksikön Team Manager Jouni Anttila tutkii sähkön tuntikohtaisia hintavaihteluja sunnuntain…

Continue reading

Kotimainen tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun

Tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen edellyttävät laaja-alaista yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia demonstroida alan teknologiaa kotimarkkinoilla. Myönteinen kehitys edellyttää, että tuulivoimateollisuutta viedään eteenpäin osana cleantech-brändiä. – Valtioneuvoston strategisessa ohjelmassa cleantechille asetetaan kovat tavoitteet. Yritysten yhteenlaskettu cleantech-liikevaihto pitäisi kaksinkertaistaa 50 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Samalla Suomeen syntyisi…

Continue reading

Pääkaupunkiseudun energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet kolme prosenttia

Kuvaoikeudet: HSY Avainindikaattorit paljastavat, että hyvän kehityksen ansiosta seudun kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2013 olivat kolme prosenttia pienemmät kuin vuonna 2012. Samaan aikaan kokonaisenergiankulutus on laskenut, yhdyskuntarakenne asemanseuduilla on tiivistynyt, ja ihmiset suosivat aiempaa enemmän joukkoliikennettä ja muita vähäpäästöisiä tapoja liikkua. Sen sijaan yhteensä koko pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannossa käytettiin vuonna 2013 yhä enemmän hiiltä, ja seudun kotitalouksien…

Continue reading

Merituulivoiman demonstraatiohankkeeksi valittiin Porin Tahkoluodon hanke

Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tahkoluotoon suunnitteleman tuulivoimapuiston merituulivoiman kokeiluhankkeeksi. TEM myönsi 19.11.2014 hankkeen toteuttamiseen 20 miljoonaa euroa investointitukea. Tuki voi kuitenkin olla enintään 18,5 prosenttia hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi hanke voi saada tuotantotukea tuotetun sähkön määrän mukaan 12 vuoden ajan. – Merituulivoiman kokeiluhankkeeksi tuli useita hyviä hakemuksia. Niistä parhaaksi arvioitiin…

Continue reading

Asetus tuulivoimamelusta lausunnolle

Luonnos valtioneuvoston asetuksesta tuulivoimamelusta lähtee tänään 18.11. lausunnoille. Asetuksen mukaisilla ohjearvoilla pyritään varmistamaan, että tuulivoimalat ja asutus olisivat riittävän etäällä toisistaan eikä melusta aiheutuisi ihmisille terveyshaittaa. Näin kunnissa olisi nykyistä helpompi kaavoituksella ohjata voimaloiden sijoittumista. Ohjearvoja sovellettaisiin maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa sekä lupamenettelyissä ja valvonnassa. Asetusluonnosta valmisteli keväällä laajapohjainen työryhmä, jonka työtä jatkoi syksyllä ministeriöiden…

Continue reading

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen vihkii Biotehdas Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n biolaitokset

Biotehdas on Suomen ainoa valtakunnallinen Biokaasuyritys Taaleritehtaan Biotehdas tiedotti keväällä 2012 rakentavansa Suomeen valtakunnallisen Biokaasulaitosten verkoston. Suunnitelmaa on toteutettu määrätietoisesti ja tuotannossa ovatkin jo Biotehtaat Huittisissa, Kuopiossa ja Honkajoella. Lisäksi rakenteilla on Oulun Biotehdas. Loppuvuoden aikana ratkeaa myös muiden suunnittelun alla olevien Biotehdaskohteiden toteutussuunnitelmat vuodelle 2015. Biotehdas on Suomen ainoa valtakunnallisesti toimiva biokaasuyritys. Tänään vietetään…

Continue reading

Helsingin Energia ja Vapo ovat sopineet Suomen suurimmasta pellettitoimituksesta

Salmisaaren voimalaitos. Kuva: Helsingin Energia Helsingin Energia ja Vapo ovat sopineet puupellettien toimituksesta Salmisaaren ja Hanasaaren yhteistuotantovoimalaitoksille. Toimitusmäärät ovat Suomen mittakaavassa hyvin merkittäviä. Pelleteillä korvataan ulkomailta tuotavaa kivihiiltä. – Helsingin Energian Salmisaaren voimalaitoksella aloitetaan kuluvan vuoden lopulla pelletinpoltto kivihiilen seassa 5-7 prosentin osuudella, toteaa yksikönpäällikkö Janne Rauhamäki Helsingin Energian energiatoimintojen kehityksestä. Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksella tullaan polttamaan…

Continue reading