Vaasan Energiainstituutti: Määräaikaiset sähkötarjoukset edullisimpia

  Sähkön keskimääräiset tarjoushinnat pysyivät lähes ennallaan marraskuussa (-0,3 %). Eniten laskivat yleissähköä 10 000 kWh vuodessa kuluttavan kotitalouden tarjoukset, mutta muutokset jäivät tässäkin hyvin pieniksi (-0,7 %). Määräaikaiset sähkötarjoukset ovat tällä hetkellä kaikissa kulutusluokissa selvästi toistaiseksi voimassa olevia sopimusvaihtoehtoja edullisempia. Kuluttajalla onkin nyt valittavanaan erityisen runsas valikoima halpoja 1 tai 2 vuoden tarjouksia. Määräaikaisten…

Continue reading

Helsingin Energiasta tulee Helen Oy

Helsingin Energia –liikelaitoksesta tulee 1.1.2015 alkaen Helen Oy. Yhtiön toiminta ja palvelut säilyvät ennallaan, eikä muutos edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Muutoksen taustalla on Helsingin kaupungin päätös Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Helsingin Energian nykyinen liiketoiminta lukuun ottamatta Helsingin ulkovalaistustoimintoja siirtyy Helen Oy:öön. Yhtiön omistaa 100-prosenttisesti Helsingin kaupunki. – Nimi vaihtuu, mutta toiminnan peruslähtökohdat säilyvät. Asiakkaamme ovat meihin…

Continue reading

Fortum ja St1 aloittavat geotermisen lämmöntuotannon pilottihankkeen Espoossa

Energiayhtiöt Fortum ja St1 aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan pilottilämpölaitos. St1 aloittaa pilottituotantolaitoksen suunnittelun, ja laitoksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2016. St1:n geotermiselle tuotantolaitokselle etsitään rakennuspaikka Fortumin Otaniemen tai Kivenlahden lämpölaitoksen alueelta, ja Fortum ostaa laitoksen tuottaman lämpöenergian Espoon kaukolämpöverkkoon. Geotermisen lämpölaitoksen arvioidaan tuottavan parhaimmillaan jopa 40…

Continue reading

Lappeenrannan teknillisen yliopisto LUT palkittiin sähköenergia-alan tutkimuksen tuloksista

LUT Aurinkopaneelit 3. talon katolla. Asentaja Miguel Lavado. Kuvaaja Teemu Leinonen. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) sähkötekniikan osaajia on palkittu CLEEN Oy:n eli energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän toimesta. Palkinnot tulivat yliopiston sähkötekniikan tutkijaryhmälle pienjännitteisen tasasähköjärjestelmän kehittämisestä sekä Janne Karppaselle hänen diplomityöstään, joka koski sähkön pientuotannon turvallista liittämistä julkiseen sähköverkkoon. CLEEN Oy:n koordinoimassa…

Continue reading

Talousvaliokunta puoltaa valtioneuvoston periaatepäätöstä Fennovoimasta

Eduskunnan talousvaliokunta puoltaa (äänin 14-2), että valtioneuvoston periaatepäätös Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan. Periaatepäätös täydentää valtioneuvoston vuonna 2010 antamaa periaatepäätöstä. Talousvaliokunnan mietintö (TaVM 21/2014 vp – M 6/2014 vp) asiasta valmistui torstaina 27. marraskuuta. Valiokunta pitää valtioneuvoston tapaa käsitellä periaatepäätöksen täydennystä perusteltuna. Mikäli Suomen tavoite lisätä sähköntuotannon omavaraisuutta halutaan saavuttaa, tarvitaan…

Continue reading

Suomi sijoittui kahdeksanneksi energiapolitiikan onnistumista mittaavassa selvityksessä

World Energy Council (WEC) on arvioinut lähes 130 maan energiapolitiikan onnistumista mm. toimitusvarmuuden, energian saatavuuden ja hinnan sekä ympäristövaikutusten näkökulmasta. Suurimmaksi energia-alan haasteeksi WEC nostaa poliittiset riskit ja sääntely-ympäristön ennakoimattomat muutokset. Globaalin energiankulutuksen ennakoidaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2050 mennessä. Vuosittain toteutettavassa tutkimuksessa selvitetään energiapolitiikan onnistumista erittäin laajasti energiaturvallisuuden, ympäristönäkökulmien ja hinnan kautta. World Energy Trilemma-selvityksen…

Continue reading

Voimaosakeyhtiö SF:n omistus Fennovoimasta kasvaa

Voimaosakeyhtiön nykyiset osakkaat lisäävät omistusosuuttaan Fennovoimasta. Kyseessä on 10 megawatin osuus, mikä tarkoittaa 0,8 prosentin omistusosuuden kasvua. Sallila Energia ja Keravan Energia lisäävät omistustaan molemmat viisi megawattia. Omistusosuuden lisäyksen jälkeen Voimaosakeyhtiön omistamasta 66 prosentista on varattuna tällä hetkellä 55,5 prosenttia. Neuvotteluja uusista omistajista käydään jatkuvasti. Voimaosakeyhtiön toimitusjohtaja Elina Engman tervehtii kotimaisen omistuksen kasvua ilolla. – Tämä on…

Continue reading

Sähköä riittää Suomessa ensi talvenakin – Edellytyksenä, että kotimaiset voimalaitokset ja rajajohdot toimivat

Talven 2014-2015 tuotantokyky, kulutus ja sähkövaje. Nuolet näyttävät siirtoyhteyksien tuontikapasiteetit naapurimaista. Tavoite sähköntuotannon omavaraisuudesta muodostuu Suomelle edelleen haastavaksi, ja tuontiriippuvuus huippukulutustilanteessa on kasvanut. Kotimaisen tuotannon vaje on hyvin kylmän talvipäivän tilanteessa ensi talvena yli 15 prosenttia kulutuksesta eli noin 2 500 megawattia. – Tulevan talven osalta sähkön riittävyydestä ei tarvitse huolehtia. Edellytyksenä on kuitenkin, että…

Continue reading

Altian uusi biovoimalaitos puolittaa Koskenkorvan tehtaan hiilidioksidipäästöt

Koskenkorvan tehtaalle rakennettu biovoimalaitos käyttää polttoaineenaan ohran kuorta ympärivuotisesti. Ilmajoen voimalaitos on tekniikaltaan ja polttoainesovellukseltaan ensimmäinen Suomessa. Altian Koskenkorvan tehtaan höyryntuotantoon rakennettu 100-prosenttisesti peltobiomassojen käyttöön soveltuva 10 megawatin höyryvoimalaitos vihitään maanantaina 24.11. Uuden biovoimalaitoksen ensisijainen polttoaine on viljaviina- ja tärkkelysprosessien sivutuotteena syntyvä ohran kuori, joka vastaa polttoteknisesti ja lämpöarvoltaan olkipolttoainetta. Ohraa kuoritaan Altian viljaviina- ja…

Continue reading

Metsähakkeen tuen rajaaminen vaarantaisi metsäenergian käytölle asetetun tavoitteen saavuttamisen

”Metsähakkeen käytön edistämiseksi tehty poliittinen päätös alentaa turpeen veroa ja siten parantaa molempien kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä on tärkeä signaali alan toimijoille. Turveveroa alennetaan edelleen vuoden 2016 alusta. Samalla metsähakkeen tuen korotukseen on pohdittu mahdollisia rajauksia. Tuen kohdentamiseen tehtävät rajaukset vaarantaisivat metsähakkeen käytölle asetetun kansallisen tavoitteen toteutumisen”, toteaa Energiateollisuuden hallituksen uusi puheenjohtaja Antti Vilkuna. Energia-alan mittavat…

Continue reading