Kivihiilen kulutus väheni 23 prosenttia tammi-syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 23 prosenttia tämän vuoden tammi-syyskuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 2,8 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 70 petajoulea. Viimeisen 10 vuoden tammi-syyskuun keskiarvoon verrattuna kivihiilen kulutus oli nyt noin 21 prosenttia pienempää. Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia: Vuosien 2013 ja 2014 tiedot…

Continue reading

Pohjolan Voima Oy: Melon voimalaitoksella ohijuoksututusta

Melon voimalaitoksella joudutaan juoksuttamaan vettä voimalaitoksen ohijuoksutusluukusta viikon ajan koneen vikaantumisen vuoksi. Melon voimalaitoksen toinen kone on vikaantunut, jonka vuoksi koneella on aloitettu korjaustyöt. Voimalaitoksen toisella koneella on menossa marraskuun loppupuolelle kestävä peruskorjaus. Kun voimalaitoksen molemmat koneet ovat tällä hetkellä poissa käytöstä, vettä joudutaan juoksuttamaan voimalaitoksen ohijuoksutusluukusta. Korjaustyöt valmistuvat tämän viikon aikana. Melon ohijuoksutus korjaustöiden…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Eurooppa-neuvoston linjaukset mahdollistavat kustannustehokkaan energiapolitiikan

Energiateollisuus ry pitää tärkeänä, että Eurooppa-neuvosto pääsi sopuun EU:n vuoteen 2030 ulottuvasta ilmasto- ja energiapoliittisesta kehikosta. Linjaukset osoittavat sitoutumista pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Samalla ne nostavat Euroopan kilpailukyvyn ja energian saantivarmuuden keskeisiksi tavoitteiksi, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. Kunnianhimoinen 40 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030 luo pitkäjänteisyyttä ja kannustaa siten energiateollisuutta investoimaan vähäpäästöisiin ja päästöttömiin…

Continue reading

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut Kemiönsaaren Olofsgårdin tuulivoimapuistoa koskevasta YVA-selostuksesta yhteysviranomaisen lausunnon

Föreningen Konstsamfundet r.f. suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista omalle maa-alueelleen Kemiönsaaren eteläosaan Olofsgårdin alueelle. YVA-menettelyssä tarkastellut hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat: Vaihtoehto 0 (VE 0): Olofsgårdin maatuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä. Vaihtoehto 1 (VE 1): Olofsgårdin alueelle rakennetaan 15 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto. Vaihtoehto 2 (VE 2): Olofsgårdin alueelle…

Continue reading

Mäntsälän Sähkö Oy: Hukkalämpö hyötykäyttöön Mäntsälässä

Mäntsälän Sähkö Oy aloittaa Nasdaq-listatun hakukoneyhtiö Yandex Oy:n konesalin hukkalämmön hyödyntämisen kesällä 2015. Hukkälämmön talteenottoa varten rakennettavan lämpölaitoksen kustannusarvio on kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi rakennetaan yhdysputki Kapulin ja Mäntsälän keskustan välille. Sen kustannusarvio on miljoona euroa. Sopimus on merkittävä sekä mäntsäläläisille että Mäntsälän Sähkölle. Konesalin hukkalämmöllä  voidaan korvata 50 prosenttia maakaasusta kaukolämmön tuotannossa. – Hukkalämmön…

Continue reading

Pohjois-Karjalan Sähkö yhdisti takuuhintaisen ja tuntihintaisen sähkösopimuksen

Sähkön ostamisessa on alkamassa uusi aikakausi Pohjois-Karjalan Sähkö on tuonut kahden vuoden tiiviin tuotekehitystyön tuloksena markkinoille PKS Priima -pörssisähkötuotteen, joka suurella todennäköisyydellä edustaa juuri sitä toimintamallia, jolla sähköä tullaan tulevaisuudessa myymään ja ostamaan. PKS Priima -asiakas voi hallita koko energiankäyttöään, sähkösopimuksiaan ja kustannuksiaan kätevästi yhdessä helppokäyttöisessä PKS Live -nettipalvelussa. Asiakas voi ostaa itse sähköä pörssihinnalla tai vakauttaa sähkön…

Continue reading

EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet 2030: Liikenteen uusiutuvan energian tavoite rohkaisisi biopolttoaineinvestointeihin

   Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä Kehittyneet, kestävästi tuotetut nestemäiset biopolttoaineet ovat energiatehokkuuden ohella nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä, koska ne ovat yhteensopivia nykyisen autokannan ja jakelujärjestelmän kanssa, muistutti Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä öljy- ja biopolttoainealan energiaseminaarissa 22. lokakuuta. EU-maiden päämiehet kokoontuvat tällä viikolla 23.-24. lokakuuta Eurooppa-neuvostoon ja yrittävät päästä sopuun Euroopan Unionin vuoden 2030…

Continue reading

TVO päivitti arvionsa sille aiheutuneista kustannuksista ja menetyksistä OL3-projektin viiveeseen liittyvässä välimiesmenettelyssä

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on toimittanut 20. lokakuuta 2014 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaiseen välimiesmenettelyyn päivitetyn arvion OL3-ydinvoimalaitosprojektin valmistumisen viivästymisestä aiheutuneista lisäkustannuksista ja menetyksistä sekä todennut laitostoimittajan lokakuussa 2013 toimittaman päivitetyn kannekirjelmän perusteettomaksi. TVO:n päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,3 miljardia euroa vuoden 2018 loppupuolelle asti, joka on laitostoimittajan syyskuussa 2014…

Continue reading

Saksa leikkaa uusiutuvan tukea 0,07 senttiä/kWh

Uusiutuvan energian tuki joutuu vuonna 2015 Saksassa ensimmäisen kerran leikkauksen kohteeksi.  Tavoitteena on alentaa kotitalouksien sähkölaskuja. Vihreät kritisoivat toimea, mutta yllättävää kyllä eivät itse leikkausta vaan sen pienuutta. Saksalainen kotitalous maksaa sähköstään noin 30 senttiä/kWh. Se on helmikuussa julkistetun tutkimuksen mukaan 48 prosenttia enemmän kuin eurooppalainen kotitalous keskimäärin maksaa sähköstä. Saksalaisen kuluttajan maksamasta sähkölaskusta noin…

Continue reading

Vattenfallin asiantuntija: Suomalaisten kiinnostus sähkön alkuperään kasvaa

Kuluttajien sähkönkäyttöä tutkiva selvitys paljastaa, että puolet suomalaisista tietää, kuinka omasta pistorasiasta tuleva sähkö on tuotettu. Vattenfallin asiantuntija pitää tulosta erittäin hyvänä. Joka toinen kuluttaja tietää, tai ainakin uskoo tietävänsä, kuinka kotiin tuleva sähkö on tuotettu. Tuoreen kuluttajatutkimuksen tulokset yllättivät Vattenfallin asiantuntija Taija Sjöblomin. – Tämä on positiivinen yllätys ja olen todella tyytyväinen tulokseen. Se osoittaa,…

Continue reading