Kilpailu- ja kuluttajavirasto vie Eltelin markkinaoikeuteen: Eltelin vastaus asiaan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) väittää Eltelin syyllistyneen kilpailusääntöjen vastaiseen menettelyyn voimajohtojen rakentamisliiketoiminnassa Suomessa ja on tänään tehnyt markkinaoikeudelle seuraamusmaksuesityksen. KKV syyttää Elteliä kielletystä kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä Empower Oy:n kanssa ja esittää Eltelille 35 miljoonan euron seuraamusmaksua. KKV:n näkemyksen mukaan yhtiöt ovat sopineet keskenään tulevien voimajohtohankkeiden hinnoista, katteista ja urakoiden jakautumisesta. KKV aloitti asian tutkimisen helmikuussa…

Continue reading

Vaasan Energiainstituutti: PriceWatch 156: Sähkötarjoukset laskussa, listahinnat nousussa

  Sähkön keskimääräiset tarjoushinnat laskivat lokakuussa noin 2 %. Suurin pudotus tapahtui yösähköä 18 000 kWh/v kuluttavassa kotitaloudessa (-2,6 %). Listahinnat sen sijaan nousivat syyskuusta lähes 3 %: eniten kallistui 18 000 kWh/v kuluttavan kotitalouden sähkö (+3,3 %, lähde Energiavirasto). Kyseisessä kulutusluokassa tarjous- ja listahintojen ero nousikin kaksinkertaiseksi yhdessä kuukaudessa ja on nyt yli 12…

Continue reading

Viestintävirasto: Tuulivoimahankkeissa tiedotettava keskeisten radiojärjestelmien käyttäjiä

Tuulivoimapuistojen rakennushankkeissa on huomioitava tuulivoimaloiden vaikutukset radiotaajuuksien etenemiseen. Viestintävirasto on päivittänyt tuulivoimapuistojen rakentajille suunnattua ohjettaan, jossa käsitellään rakentajan ilmoitusvelvollisuutta radiojärjestelmien käyttäjille. Tuulivoimalat saattavat vaimentaa läpi kulkevaa radiosignaalia tai aiheuttaa häiriötä signaalien vastaanottoon, minkä vuoksi rakentajalla on velvollisuus tiedottaa tuulivoimapuistohankkeesta kaikille tiedossa oleville radiojärjestelmien käyttäjille rakennusalueen läheisyydessä. Lisäksi radiopaikannusjärjestelmien ja radiolinkkien käyttäjiä sekä operaattoreita on aina…

Continue reading

EMPOWER: Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkinta voimajohtojen suunnittelua ja rakentamista koskevassa kilpailurajoitusasiassa

Empowerin johdon tietoon saatettiin tammikuussa 2013 seikkaperäinen väite, jonka mukaan Suomessa voimajohtojen suunnittelussa ja rakentamisessa olisi edellisellä vuosikymmenellä tehty kilpailijoiden välistä kiellettyä yhteistyötä jakamalla ennakkoon tulevia urakoita. Väitteen mukaan Empower oli yksi näistä urakoitsijoista markkinoilla. Empower käynnisti välittömästi sisäisen tarkastuksen asiasta ja vei samanaikaisesti asian Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tietoon. KKV käynnisti helmikuussa 2013 omat…

Continue reading

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV): KKV esittää voimajohtorakentaja Eltelille 35 miljoonan seuraamusmaksua kartellista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään toimittanut markkinaoikeudelle esityksen 35 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi Eltel Networks Oy:lle ja Eltel Group Oy:lle (jäljempänä Eltel). Viraston selvitykset osoittavat, että Eltel ja Empower Oy ovat syyllistyneet kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön voimajohtojen suunnittelun ja rakentamisen markkinoilla Suomessa. Kielletty menettely alkoi viimeistään lokakuussa 2004 ja jatkui keskeytyksettä ainakin maaliskuuhun 2011. …

Continue reading

Wärtsilän toimittama varavoimalaitos vihitään käyttöön tänään Virossa

Eleringin 250 megawatin varavoimalaitos on täysin automatisoitu eikä vaadi lainkaan henkilöstöä paikan päällä. Uuden 250 megawatin varavoimalaitoksen vihkiäisiä vietetään tänään Kiisassa lähellä Tallinnaa. Tilaisuutta isännöi voimalan omistaja, Viron kantaverkkoyhtiö Elering. Wärtsilä on ollut vastuussa voimalan toimittamisesta ja rakentamisesta avaimet käteen -sopimuksen mukaisesti, sekä projektin johtamisesta. Uusi Smart Power Generation -voimalaitos vastaa sähköntuotannosta tilanteissa, joissa sähkön…

Continue reading

Teollisuuden energiankulutus edellisvuoden tasolla vuonna 2013

Tilastokeskuksen lukujen mukaan teollisuuden energiankulutus vuonna 2013 oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Teollisuuden energiankäyttö oli yhteensä 543 petajoulea (PJ). Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa kasvoi 1,7 prosenttia. Energian käyttö teollisuudessa: Sisältää teollisuuden käyttämien polttoaineiden kokonaismäärät sekä sähkön kokonaiskäytön ja ulkopuolelta hankittu lämmön määrän Vuonna 2013 teollisuuden energialähteistä käytettiin eniten puupolttoaineita. Puupolttoaineiden osuus kaikista teollisuuden käyttämistä polttoaineista…

Continue reading

Energia-messuilla uusiutuva energia ja FutureCity kiinnosti yli 8200 kävijää

Energia 2014 -messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa kävi kolmen päivän aikana, 28.–30.10. yli 8200 messuvierasta. Energia-alan ammattilaisten lisäksi messut kokosivat valtakunnallisia ja kunnallisia päättäjiä, suunnittelijoita, isännöitsijöitä ja muita energiasta kiinnostuneita. Kahden vuoden takaisesta kävijämäärä kasvoi noin kolmanneksen. Kahden vuoden välein pidettävät Energiamessut järjestettiin nyt 13. kerran. Seuraavat Energiamessut ovat Tampereella 25.–27.10.2016. Tämänkertaiset Energiamessut olivat suuremmat…

Continue reading

Helsingin Energia värvää häiriöreservejä

Ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa Helsingin Energia tarjoaa sähkön kysyntäjousto-palvelun yrityksille ja yhteisöille. Palvelun käyttäjät saavat korvauksen siitä, että heidän valitsemistaan sähkölaitteista voidaan häiriötilanteessa katkaista sähköt. He toimivat näin Suomen sähköverkon häiriöreservinä. Vastaava pilottihanke kotitalouksien kanssa on myös käynnistynyt. Jotta sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapaino säilyy myös häiriötilanteissa, tarvitaan reservejä, esimerkiksi varavoimalaitoksia, jotka käynnistetään sähköntuotantoon vain poikkeustilanteissa….

Continue reading

Caruna esisuunnittelee uutta suurjännitelinjaa ja sähköasemaa Herajoelle sähkön toimitusvarmuuden varmistamiseksi

Uudella johdolla ja rakennettavalla Herajoen sähköasemalla varmistetaan riittävä sähkönsiirto läntisen Herajoen teollisuusalueelle ja Riihimäen keskustan alueelle, sekä mahdollistetaan sähkönsiirto huolto- ja vikatilanteissa näillä alueilla. Uuden voimajohdon pituus on n. 3,9 km. Sähköasema sijoittuu suunnitelman mukaan Meijerintien ja valtatie kolmen väliselle alueelle. Voimajohdon reitti sijoittuu pääosin Riihimäen kaupungin ja Paloheimo Oy:n omistuksessa oleville maa-alueille. Caruna on…

Continue reading