Vaihtoehtoiset yhteistyömallit alueellisesta LNG-terminaalista EU-komission arvioitaviksi

Suomalainen energiayhtiö Gasum Oy sekä virolainen energiayhtiö AS Alexela Energia ovat eilen esitelleet EU-komissiolle vaihtoehtoiset yhteistyömallinsa Suomenlahdelle suunnitellusta nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaaliratkaisusta. Gasum ja Alexela allekirjoittivat helmikuussa EU-komission pyynnöstä muistion alueellisen LNG-terminaalihankkeen jatkoselvityksistä, joiden tarkoituksena oli selvittää toukokuun loppuun mennessä mahdollisia yhteistyön muotoja. Yhtiöt esittelivät suunnitelmansa kesäkuussa, jotka eivät EU-komission näkökulmasta olleet tukikelpoisia ja siksi…

Continue reading

Fortum Energy Review -katsaus: EU:n kilpailukyky edellyttää kustannustehokasta ilmasto- ja energiapolitiikkaa

Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikka sekä eurooppalaiset sähkömarkkinat ovat käännekohdassa. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat kauaskantoisesti niin kuluttajiin kuin koko Euroopan kilpailukykyynkin. Energian saatavuus, toimitusvarmuus, kustannukset ja ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kaikille eurooppalaisille. Fortum Energy Review tarkastelee eurooppalaisten sähkömarkkinoiden tärkeimpiä suuntauksia ja nostaa esiin ajankohtaisia aiheita. Tänään julkaistussa sarjan ensimmäisessä osassa keskitytään kustannustehokkaaseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Raportin pääkohdat:…

Continue reading

STUK: Ydinturvallisuuden kannalta ei ole estettä Olkiluoto 4:n periaatepäätöksen lisäajalle

Säteilyturvakeskus, STUK, toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa, että sen vuonna 2009 Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 4 -hankkeesta tekemä alustava turvallisuusarvio pätee yhä. Alustavan turvallisuusarvion ajantasaisuuden läpikäynti tuli ajankohtaiseksi, kun TVO haki työ- ja elinkeinoministeriöltä uutta määräaikaa ydinvoimalaitoksen rakentamisluvan hakemiselle. Periaatepäätöksen mukaan laitokselle olisi haettava rakentamislupaa 2015 kesäkuun loppuun mennessä. Ministeriön pyynnöstä antamassaan lausunnossa STUK…

Continue reading

Accenture: Kuluttajien kiinnostus vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin kovassa kasvussa

Sähköyhtiöiltä halutaan energiatehokkuusratkaisuja ja digitaalisia palveluja Yli puolet maailman energiayhtiöiden asiakkaista harkitsisi verkkoon kytkettyjen kodinjärjestelmien hankkimista, aurinkopaneelien asentamista tai sähköauton ostamista seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuluttajat odottavat sähköyhtiönsä tarjoavan uuden sukupolven kodinenergiaratkaisuja sekä energiatehokkuusopastusta. Nämä tiedot käyvät ilmi Accenturen tämänvuotisesta New Energy Consumer -tutkimuksesta, johon haastateltiin yli 13 000:ta kuluttajaa 26 maassa. Kuluttajien kiinnostuksen verkkoon kytkettyihin kodin…

Continue reading

Elenia Lämpö investoi miljoonan Akaan kaukolämpötoimintaan

– Hankkeen tekninen ratkaisu on ensimmäisiä Suomessa toteutettuja Elenia Lämpö Oy uudistaa Akaan Toijalan taajamassa sijaitsevaa Käenojan lämpökeskustaan. Investointi sisältää uuden savukaasupesurin ja lämpöpumpun. Tämä tekninen ratkaisu yhdistää savukaasupesuri ja lämpöpumppu on innovaatio, joka on toteutettu tähän mennessä Suomessa vain kahdessa muussa kohteessa. Savukaasupesurilla otetaan lämpökeskuksen savukaasuista talteen lämpöenergiaa, joka hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. Lämpöpumpulla jäähdytetään…

Continue reading

Energian tukkumarkkinoiden valvontaan lisää tehoa

Hallitus antoi 7.8.2014 tasavallan presidentille vahvistettavaksi lakiesitykset, jotka mahdollistavat seuraamusten määräämisen sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoilla tehdyistä väärinkäytöksistä. Muutoksilla pyritään tehostamaan väärinkäytösten tutkintaa ja edistämään tervettä kilpailua. Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutosten tavoitteena on lisätä luottamusta sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaan. Muutokset tuovat myös kustannussäästöjä sähkön ja maakaasun käyttäjille sekä kustannushyötyjä kansantaloudelle. Energian tukkumarkkinoilla tehtyjä väärinkäytöksiä ovat sisäpiirintiedon väärinkäyttö…

Continue reading