Elenia sai laatusertifikaatin tunnustuksena sähköverkkopalvelusta

”Elenia on ensimmäinen sähkönjakeluyhtiö Euroopassa sertifikaatin saajana” Elenia on saanut ensimmäisenä sähkönjakeluyhtiönä Euroopassa kansainvälisesti arvostetun ISO 55001 -laatusertifikaatin. Sertifikaatti on kansainvälinen tunnustus Elenian sähköverkon kehittämisen, rakentamisen, kunnossapidon ja käytön laadusta. ISO 55001 on  julkaistu maailmanlaajuisesti käyttöön tämän vuoden alussa. ”Tietomme mukaan Elenia on ensimmäinen sähkönjakeluyhtiö Euroopassa, jolle on myönnetty ISO 55001 -sertifikaatti”, toteaa seniori arvioija…

Continue reading

Nexans on saanut Carbon Trust -rahoitusta nopeuttamaan merituulipuistojenturbiinien yhdyskaapeleiden jatkokehitystä

Nexans laajentaa ja kiihdyttää hyväksyntäohjelmaansa tuodakseen Carbon Trust -rahoituksen tuella uusia 66 kV:n merituulipuistojen yhdyskaapeleita markkinoille osana Offshore Wind Accelerator -kehitysohjelmaa. Nexansilla on kunnia osallistua Carbon Trustin Offshore Wind Accelerator (OWA) -ohjelmaan Britanniassa. Tämän ohjelman puitteissa Nexans pyrkii laajentamaan uusien 66 kV:n 3-johtimisten merenalaisten yhdyskaapelien kehitystyötä ja nopeuttamaan niiden tuloa markkinoille. Nexansille myönnetty rahoitus arvoltaan…

Continue reading

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tämän vuoden tammi-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena noin 2 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 50 petajoulea. Kivihiilen kulutus oli tämän vuoden tammi-kesäkuussa 24 prosenttia pienempi kuin 2000-luvulla keskimäärin vastaavana aikana. Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia: Vuosien 2013 ja 2014…

Continue reading

Bioenergia ry: hukataanko valtava mahdollisuus − kotimaisen energian käyttö laskussa

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet korvata uusiutuvalla puulla ja kotimaisella turpeella ulkomaista tuontienergiaa. Viime talven jäljiltä kotimaisia polttoaineita on varastossa poikkeuksellisen runsaasti. Käyttö on kuitenkin laskussa väärään aikaan iskeneiden turpeen veron ja metsähakkeen tuen leikkauksen vuoksi. Viime vuonna turpeen käyttö laski ennätyksellisen alas. Samaan aikaan aiemmin vahvasti kasvanut metsähakkeen käyttö kasvu leikkaantui peräti puoleen.– Tilanteesta tekee erityisen…

Continue reading

HAVATOR MUKAAN OSAKKAAKSI FENNOVOIMAAN

Nostopalveluita, raskassiirtoja, erikoiskuljetuksia ja elementtiasennuksia tarjoava Havator lähtee osakkaaksi Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimahankkeeseen. ”Suomen kannalta on erittäin tärkeää, että suurinvestointien toteuttamiselle ovat suotuisat edellytykset.  Haluamme osaltamme olla mukana Fennovoiman hankkeessa alusta asti ja edesauttaa sen toteutumista.  Havatorille on muodostunut vahvaa osaamista parinkymmenen vuoden aikana Suomen ja Ruotsin ydinvoimaloiden huolto- ja modernisointiprojekteissa sekä OL3-projektissa.  Fennovoiman ydinvoimala luo…

Continue reading

Andament Group mukaan myös tuulivoimarakentamiseen

Kalajokiseen Andament Groupiin kuuluva Suomen Maastorakentajat Oy ja suomalais-­saksalaisten sijoittajien omistama Windfarm Ylivieska Pajukoski Infrastructure Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Ylivieskan Pajukosken tuulivoimapuiston infran rakentamisesta. Pajukosken tuulivoimapuisto koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta ja työt alueella käynnistyvät elokuun lopulla. Kaikki voimalaitokset ovat kytkettyinä verkkoon viimeistään lokakuussa 2015. Sijoittajana toimivat suomalainen Taaleritehdas sekä saksalainen Reconcept. Varsinaisen rakentamisen lisäksi nyt solmittu KVR-urakkasopimus käsittää…

Continue reading

Taaleritehdas Oyj: Ylivieskaan 9 uutta tuulivoimalaa

Taaleritehdas investoi 42 miljoonaa euroa Tuulipuisto on yhteisinvestointi saksalaisen reconceptin kanssa: Taaleritehdas investoi 7 voimalaa, reconcept 2 voimalaa Ylivieskan Pajukoskella rakentaminen käynnistyy syyskuussa, voimalaitokset pystytetään kesällä 2015 Taaleritehtaan pääomarahasto investoi Ylivieskan Pajukoskelle tuulipuiston, johon tulee yhteensä 9 uutta tuulivoimalaa. Tuulipuisto on  Taaleritehtaan ja saksalaisen reconceptin yhteishanke, jossa Taaleritehdas investoi 7 voimalaa ja reconcept 2 voimalaa. …

Continue reading

JÄMSÄ: Suunnittelutarveratkaisuhakemus tuulipuiston rakentamisesta

Ilmatar Windpower Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Ilmatar Jämsä Oy hakee maanomistajien valtuuttamana suunnittelutarveratkaisua koskien tuulipuiston rakentamista Jämsän Vekkulaan 3. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa merkitylle tuulivoiman tuotantoalueelle. Kiinteistöjen 182-412-3-101, 182-412-8-76 ja 182-412-8-53 alueelle on tarkoitus rakentaa 3 kpl 2-3 MW nimellistehoista tuulivoimalaa tarvittavine infrastruktuurijärjestelyineen (tiet, voimansiirto, jne.). Suunnittelutarveharkinnan johdosta varataan MRA 86 §:n nojalla naapureille ja muille, joiden asumiseen,…

Continue reading

VEO SÄHKÖISTÄÄ NORJAN SUURIMMAN TUULIVOIMAPUISTON

KAUPAN ARVO ON YLI NELJÄ MILJOONAA EUROA Norjalainen Sarepta Energi AS on tilannut VEOlta Ytre Viknan tuulivoimapuiston sähköistyksen. Puistossa on tällä hetkellä 17 tuulivoimalaa, ja suunnitelmissa on rakentaa vielä 40 voimalaa lisää kesään 2016 mennessä. Lisärakentamisen myötä Ytre Vikna kasvaa Norjan suurimmaksi tuulivoimapuistoksi, jonka vuosittainen energiatuotanto on 580 GWh. Tuotanto vastaa puolta Trondheimin 170 000…

Continue reading

NESTE OILIN UUSIUTUVALLA DIESELILLÄ PIENENNETTIIN HIILIJALANJÄLKEÄ KESÄN TAPAHTUMISSA

Neste Oilin uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä hyödynnettiin kesän aikana sähköntuotannossa suomalaisissa yleisötapahtumissa. Tuotetta käytettiin energianlähteenä Helsingissä järjestetyillä Flow-festivaaleilla sekä Neste Oil Ralli Helsinki Battle -tapahtumassa. Flow-festivaaleilla 45 % sähköstä tuotettiin NEXBTL-dieselillä. Myös festivaalialueella toimineet työkoneet käyttivät Neste Oilin uusiutuvaa dieseliä. Tuotteen käytöllä saavutettiin tapahtumassa 22 tonnin päästövähenemä. Se vastaa päästömäärää, joka syntyy lennettäessä maapallon ympäri lähes kolme…

Continue reading