Suomi edelläkävijäksi aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvän energiajärjestelmän kehityksessä

VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus käynnistivät mittavan kehityshankkeen, joka tähtää uudentyyppisen energiajärjestelmän kehittämiseen sekä siihen liittyvän liiketoimintasektorin luomiseen Suomessa. Aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvä NEO-CARBON ENERGY -projekti on saanut Tekesiltä merkittävän strategisen rahoituksen lähivuosiksi. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja pyrkimykset energiaomavaraisuuteen kannustavat päästöttömän energiantuotannon kehittämiseen. Aurinko- ja tuulivoiman kehitystä on johtanut Saksa, josta…

Continue reading

PÖYRYLLE TOIMEKSIANNOT VESIVOIMAPROJEKTIEN TOTEUTETTAVUUDESTA JA LOPULLISESTA SUUNNITTELUSTA TURKISSA

Pöyry on saanut DC Hidro Enerji Üretim A.S:ltä toimeksiannon, joka koskee Doganli 1-, Doganli 2-, Doganli 3- ja Çukurca-patojen ja -vesivoimalaitosten toteutettavuusselvityksiä ja lopullisia suunnittelupalveluita Turkissa. Toimeksianto sisältää toteutettavuusselvitysten tekemisen, lopulliset suunnitteluselvitykset, rakenteiden tarjouskilpailumääritykset (pato, nielurakenteet, tunneli ja paineputket, tulva-aukko, kahden ohitustunnelin rakenteet ja pohja-aukko) sekä niihin liittyvät hydromekaaniset ja sähkömekaaniset laitteistot. Projektit toteutetaan yhteistyössä…

Continue reading

Energiateollisuus: Saksassa jo lähes kolmasosa sähköstä uusiutuvilla

Saksassa uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa jatkaa kasvuaan. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 31 prosenttia kokonaistuotannosta (263 TWh) syntyi uusiutuvilla. Tästä 27 prosenttia tehtiin tuulella, auringolla ja biomassalla sekä loput 4 prosenttia vesivoimalla. Fraunhofer- instituutin tuoreen raportin mukaan aurinkoenergian tuotanto lisääntyi 28 prosenttia verrattuna vuoden 2013 alkupuoliskoon ja tuulivoiman tuotanto 19 prosenttia. Biomassallakin tuotettu sähkö kasvoi 7 prosenttia,…

Continue reading

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa 20.7.

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 20. heinäkuuta laitoksen ykkösyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan kakkosyksikkö. Loviisa 1:llä on vuorossa ns. lyhyt vuosihuolto ja Loviisa 2:lla joka neljäs vuosi toteutettava laaja vuosihuoltotyyppi. Koko vuosihuollon arvioidaan kestävän hieman yli yhdeksän viikkoa. ”Loviisa 1:llä normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi merkittävimpiä töitä ovat päämuuntajan ja generaattorikatkaisijan vaihto, kahden höyrystimen…

Continue reading

European Solar Thermal Industry Federation: Euroopan aurinkolämpömarkkinat laskussa viime vuonna

ESTIF:n (European Solar Thermal Industry Federation) julkaiseman uutislehden mukaan Euroopan alueella koettiin taantumaa aurinkolämpömarkkinoilla viime vuonna. Toimenpiteitä tarvitaan jotta markkinat saadaan jälleen kasvuun. Vuonna 2013 Euroopan markkinat supistuivat vasta-asennetun kapasiteetin suhteen, yhteensä 2.14 GWth. Tämä vastaa 11.8% laskua verrattuna vuoteen 2012. Asennettu kokonaiskapasiteetti kasvoi kuitenkin 1.75 GWth, saavuttaen 30.2 GWth kapasiteetin. Se tarkoittaa 6.2 % kasvua…

Continue reading

SAVO-SOLAR OY TOIMITTAA AURINKOLÄMPÖKERÄINKENTÄN TANSKALAISELLE LØGUMKLOSTERIN KAUKOLÄMPÖYHTIÖLLE

Savosolarin suurkeräimiä Helsingin Energian Sakarinmäen koulun aluelämpölaitoksessa. Savosolar ja Løgumkloster Fjernvarme ovat 10.7.2014 allekirjoittaneet sopimuksen 7 300 neliömetrin laajuisen keräinkentän toimituksesta ja asennuksesta Løgumklosterin kaukolämpölaitokseen Etelä-Tanskaan tämän ja ensi vuoden alun aikana. Savosolar toimittaa kohteeseen ainutlaatuisella MPE-absorberilla varustettuja noin 15 neliömetrin kokoisia suurkeräimiään. Savosolar valmistaa maailman tehokkaimpia aurinkolämpökeräimiä – keräin on jopa 20 prosenttia kilpailijoita…

Continue reading

Tuulivoimamyönteiset tulokset lähes ennallaan – Tuulivoima pidettyä kunnissa, joissa sitä jo on

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) selvitytti vuosi sitten Taloustutkimus Oy:llä, mitä mieltä neljän kunnan asukkaat olivat kotikuntaansa valmistuneista huippumoderneista tuulivoimaloista. Tutkimuksen tulokset olivat tuolloin tuulivoiman kannalta erittäin myönteisiä. Vuoden aikana on käyty paljon kiivasta keskustelua aiheeseen liittyen, ja tutkimus päätettiinkin toistaa. Tulokset paljastavat, että kriittisyys on lievästi kasvanut, mutta edelleen valtaosa asukkaista ei koe häiriötä tuulivoimasta…

Continue reading

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Tuulivoimapuistojen osayleiskaavoitus antoi aihetta oikaisukehotuksiin

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut oikaisukehotuksen Maalahden kunnanvaltuustolle Ribäckenin tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymispäätöksen johdosta. Myös Laihian kunnanvaltuusto on saanut oikaisukehotuksen päätöksestä hyväksyä Rajavuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Ribäckenin tuulivoimapuisto käsittää 5 voimalaa, mutta puisto sijaitsee suuremman, noin 60–90 voimalan, tuulivoimapuiston alueella, joka on osoitettu vielä vahvistamattomassa vaihemaakuntakaavassa. Ribäckenin tuulivoimapuiston perustana olevassa luontoinventoinnissa ei ole selvitetty kalasääsken…

Continue reading

Hybridilämmitys tekee talosta energiapihimmän – jos talotekniikka vain on kunnossa

Öljylämmitystalossa tehty seuranta toi runsaasti uutta tietoa siitä, kuinka ilmasta veteen -lämpöpumppua voidaan ja kannattaa hyödyntää öljylämmityksen rinnalla, kun talosta halutaan tehdä entistä energiapihimpi. Vuosina 2012-2014 kahdessa jaksossa toteutettu seuranta oli yksi öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen projekteista. -Hybridilämmitys eli kahden tai useamman lämmönlähteen käyttö rinnakkain ja vuodenajan mukaan vaihdellen yleistyy koko ajan. Lisätiedon tarvetta on…

Continue reading

Helsingin Energia: Suvilahteen rakennetaan aurinkovoimala

Havainnekuva aurinkovoimalaitoksesta/ Helsingin Energia. Helsingin Suvilahteen rakennetaan aurinkovoimala. Voimalaitos valmistuu keväällä 2015. Aurinkovoimalaitos rakennetaan sähköaseman katolle, osoitteeseen Parrukatu 2. 1200 aurinkopaneelista muodostuvan voimalan teho on 300 kW, ja sen vuotuinen tuotantomäärä tulee olemaan noin 260 MWh, eli noin 130 kerrostalokaksion vuosikulutuksen verran. Helsingin Energian hanke kasvattaa koko Suomen aurinkosähkökapasiteettia noin 10 prosentilla. Asiakkaat voivat hankkia…

Continue reading