TVO hakee jatkoaikaa Olkiluoto 4 -laitosyksikön rakentamislupahakemuksen jättämiselle

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) pyytää valtioneuvostolta, että Olkiluoto 4 ‑ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöksen voimassaoloaikaa jatketaan ja rakentamislupahakemuksen jättämiselle asetetaan uusi määräaika. TVO on 20. toukokuuta 2014 toimittanut työ- ja elinkeinoministeriöön valtioneuvostolle osoitetun hakemuksen toukokuussa 2010 tehdyn periaatepäätöksen täydentämiseksi Olkiluoto 4 -hankkeen ajoituksen osalta. Hakemustaan TVO perustelee Olkiluoto 3 -laitosyksikön valmistumisen viivästymisellä. Yhtiö katsoo, että tässä tilanteessa ei ole…

Continue reading

Naantalin Energia laskee sähkön hintaa – kerrostaloasukas säästää 42 senttiä kuukaudessa

Naantalin Energia laskee toistaiseksi voimassa olevia hintojaan kesäkuun alusta lähtien. Sähkön myyntihinnat laskevat noin 3–4 prosenttia. Hintojen laskun syinä ovat markkinahintojen laskeminen sekä sähkön hankintakustannusten alentuminen. Kerrostaloasukkaalla hinnan alennus pienentää kuukausittaisen sähkölaskun loppusummaa noin 42 senttiä, ja sähköllä lämmittävällä omakotiasujalle muutos tietää noin 2,40 euron kuukausisäästöä. Uudet hinnat ovat: • Yleissähkö: perusmaksu 2,70 €/kk ja energia 6,25 snt/kWh …

Continue reading

Caruna investoi 60 miljoonaa euroa sähkönsiirtoverkkoon Lounais-Suomessa ja Satakunnassa

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna parantaa sähköverkkonsa luotettavuutta ja säävarmuutta haja-asutusalueilla Lounais-Suomessa ja Satakunnassa. Keski- ja pienjänniteverkon parannusinvestointien arvo on 60 miljoonaa euroa ja ne työllistävät suoraan 230 henkilöä seuraavan kolmen vuoden aikana. Sähkönjakeluverkon  kehittämiseksi ja saneeraamiseksi Caruna on solminut kolmen vuoden puitesopimuksen Eltel Networks Oy:n ja Voimatel Oy:n kanssa. Verkonparannushankkeet ajoittuvat kolmelle vuodelle ja viedään läpi noin…

Continue reading

Empower jatkaa sähköverkkoyhtiö Elenian vuosisopimuskumppanina

Elenia Oy ja Empower Oy ovat solmineet aiesopimuksen vuosisopimuksen jatkamisesta Heinolan ja Asikkalan urakointialueilla ajalle 1.2.2015 – 31.1.2017. Heinolan ja Asikkalan lisäksi Empower voitti tulevalle sopimuskaudelle Jyväskylän urakointialueen vuosisopimustyöt. Vuosisopimukseen sisältyvät sähköverkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotöitä sekä vianhoito ja kentän asiakaspalvelutyöt.

Continue reading

Aon: Ukrainan tilanne lisännyt liiketoimintaan ja energiaan liittyviä riskejä

Kansainvälinen riskienhallintayritys Aon on laskenut sekä Venäjän että Ukrainan sijoitusta vuosittain julkaisemallaan kansainvälisellä riskikartalla. Ukrainaan liittyvät poliittiset riskit ovat kasvaneet, ja ne ovat nousseet keskikorkeasta korkeaksi. Ukrainan viimeaikainen poliittisen tilanteen heikentyminen, kuten hallituksen kaatuminen ja Krimin liittäminen Venäjään, ovat kääntäneet koko alueen myönteisen kehityksen laskuun. Poliittisten riskien kasvu keskittyy Ukrainaan, mutta sen vaikutukset ulottuvat myös…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoiman merkittävä lisärakentaminen laskee sähkön hintaa

Energiakolmion tekemän markkinaselvityksen mukaan Suomen sähkömarkkinalla on vuonna 2030 hyvin tilaa vuoden 2020 tuulivoimatavoitteen, 6 TWh, reilulle kaksinkertaistamiselle 15 TWh:iin. Tuotantomäärän toteutuminen vaikuttaa sähkön hintaan laskevasti, lisää Suomen energiaomavaraisuutta eikä vaadi säätövoiman lisäämistä. Suomen uusiutuvan energian tavoitteet perustuvat EU-tason linjauksiin. Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä tuulivoimatuotannon määrä olisi 15 TWh,…

Continue reading