METLA: Puupellettien kulutus ennätystasolla vuonna 2013

Puupellettien tuotanto kasvoi vuonna 2013 edellisvuodesta 7 prosenttia ja tuonti yli kaksinkertaistui. Puupellettien kotimainen kulutus nousi ennätystasolle. Suomessa tuotettiin vuonna 2013 puupellettejä 270 000 tonnia. Tuotanto kasvoi edellisvuodesta 7 prosenttia eli 18 000 tonnia. Suurin tuotantomäärä, 373 000 tonnia, saavutettiin vuonna 2008. Puupellettejä vietiin ulkomaille 78 000 tonnia. Vienti kasvoi edellisvuoden notkahduksen jälkeen 28 prosenttia,…

Continue reading

Elenia Lämpö investoi Laukaan kirkonkylän kaukolämpötoimintaan

Investoinnilla parannetaan kaukolämpölaitoksen käytettävyyttä ja varmistetaan kaukolämmön toimitusvarmuutta entisestään. Laukaan biolämpökeskus on kirkonkylän alueen kaukolämpötuotannon päälaitos. Laitoksen nykyisen polttoainesiilon ja kuljettimen rinnalle hankitaan uusi polttoainesiilo ja -kuljetin, minkä johdosta laitoksen molempia kiinteän polttoaineen kattiloita voidaan käyttää joustavasti erikseen. Nyt toteutettava investointi pitää sisällään myös laitoksen polttoainepihan muutostöitä sekä paloturvallisuuden parantamistoimenpiteitä. – Uudistuksella tehostetaan ja varmistetaan…

Continue reading

Vuoden 2014 ensimmäinen neljännes: Lämmin alkuvuosi vähensi sähkönkäyttöä 3 prosenttia

Sähkönkäyttö väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden tammi-maaliskuuhun.  Vähennys johtui ennen kaikkea selvästi normaalia lämpimämmästä maaliskuusta, jolloin sähköä kului yli 9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Vuoden 2013 maaliskuu oli puolestaan normaalia kylmempi, jolloin kulutuksessa oli 8 prosentin kasvu. Lämpötilakorjattuna tälle alkuvuodelle kirjattiin noin prosentin kasvu sähkönkäyttöön, viime vuoden vastaavalle ajalle taas…

Continue reading

Omistajilta lopullinen sitoumus Fennovoimalle

Fennovoiman omistajat Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima Oy tekivät tänään 15.4. sitovan päätöksen Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisesta ja rahoittamisesta. Fennovoima tukee Suomen kilpailukykyä ja omistajayritysten toimintaedellytyksiä sekä kohentaa Suomen sähköomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Sovitun aikataulun mukaan voimala tuottaa omistajilleen sähköä omakustannushintaan vuodesta 2024 eteenpäin. Voimala työllistää rakentamisaikana suoraan tuhansia ihmisiä ja luo pysyvää kysyntää erilaisille palveluille koko…

Continue reading

Naantaliin rakennetaan monipolttoainevoimalaitos

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n investointipäätös luo seudulle uusia työpaikkoja ja tukee päästöjen vähentämistavoitetta. Rakennustyöt pääsevät käyntiin keväällä 2015 ja uusi laitos otetaan käyttöön syksyllä 2017.  Uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisesta päätettiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2014. Yhtiökokous päätti samalla osakassopimuksen mukaisesta kolmannesta osakepääoman korottamisesta, jossa suunnatulla osakeannilla kerätään nykyisiltä omistajilta enintään 78 miljoonaa euroa investoinnin…

Continue reading

Leppäkosken Lämpö Oy korvaa Nokialla maakaasua Vapon puupelleteillä

Vapo Oy ja Leppäkosken Lämpö Oy ovat solmineet puupelletin toimitussopimuksen pelletin toimittamisesta Nokialle rakennettavaan 6 MW pellettilämpölaitokseen. Vapon pellettitoimitus kattaa noin puolet Leppäkosken laitoksen polttoainetarpeesta. Lämpökeskuksen rakentaminen käynnistyy huhtikuussa ja se otetaan käyttöön loppukesän aikana. Nokialla Leppäkoski korvaa pellettienergialla maakaasua. Sopimus on eräs Vapon suurimmista yksittäisistä pellettisopimuksista. Pelletti toimitetaan Nokialle pääasiassa Vapon Vilppulan pellettitehtaalta. Vapo…

Continue reading

Helen vahvistaa Helsingin keskustan sähköverkkoa

Helsingin keskusta-alueen sähkön kulutushuippu kasvaa ennusteiden mukaan 20 % vuoteen 2020 mennessä. Projektissa rakennetaan uusi kaksoiskaapeliyhteys Suvilahdesta Viikinmäkeen. Projekti on osa laajempaa Helsinginniemen sähkönsiirtoverkon kehittämistä. Myöhemmin 2020-luvulla alueen sähkönsyötön toimitusvarmuutta turvaamaan tarvitaan lisäksi kantaverkon 400 kV siirtoyhteys. Helen Sähköverkko Oy rakennuttaa Suvilahden ja Viikinmäen 110 kilovoltin kytkinasemien välille uuden kaksoiskaapeliyhteyden. Suomen mittakaavassakin ainutlaatuisessa 110 kilovoltin…

Continue reading

AREVA: Olkiluoto 3:n automaatiojärjestelmän kokonaissuunnitelma hyväksytty

Säteilyturvakeskus (STUK) hyväksyntä  OL3-reaktorin automaatiojärjestelmän kokonaissuunnitelmalle otettiin  AREVAlla myönteisesti vastaan. Ydinvoimalan toimintaan ja valvontaan suunniteltu automaatiojärjestelmä on avaintehtävässä reaktorin toiminnassa. Tämä uusi tärkeä askel on osa merkittävää edistystä, jota Olkiluoto 3 EPR-reaktorilla on saavutettu vuoden 2014 aikana.  Reaktorin paine- ja tiiveystestit saatettiin onnistuneesti päätökseen helmikuussa. Huhtikuun ensimmäisenä päivänä AREVAn tiimit Erlangenissa Saksassa saivat TVO:lta hyväksynnän…

Continue reading

Empower Oy: Empower ja Fingrid solmivat 20 miljoonan euron arvoisen urakkasopimuksen

Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Empowerin toimitusjohtaja Eero Auranne ja Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela (keskellä) sekä vasemmalla Empowerin Voimajohdot -yksikön päällikkö Ville Malkamäki ja oikealla Fingridin projektipäällikkö Ritva Laine. Kuva: Eija Eskelinen/Fingrid Empower Oy ja Fingrid Oyj solmivat 1.4.2014 erittäin merkittävän urakkasopimuksen 400 kV voimajohdon rakentamisesta. Voimajohtourakan kokonaishinta ilman optioita on 20 miljoonaa euroa. Voimajohtohanke liittyy Fingridin käynnissä…

Continue reading

Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson energiamaakuntakaavan

Ympäristöministeriö on vahvistanut tänään 10.4.2014 Kymenlaakson energiamaakuntakaavan. Kaava on vaihekaava, joka sisältää maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet. Kaava sisältää myös maakunnallisesti merkittäviä jätteenpolttolaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia, joiden alueelle voidaan sijoittaa uusiutuvan energian tuotantoa. Kaikki maakuntakaavassa osoitetut tuulivoimaloiden alueet sijaitsevat puolustusvoimien ilmavalvontatutkien vaikutusalueella. Tästä johtuen ennen tuulivoimaloiden rakentamista on tapauskohtaisesti selvitettävä niiden vaikutukset puolustusvoimien ilmavalvontatutkiin. Selvittäminen edellyttää maakuntakaavaa…

Continue reading