Työ- ja elinkeinoministeriö: Merituulivoiman kokeiluhankkeille esitetään pääsyä myös syöttötariffin piiriin

Hallitus esittää, että merituulivoiman kokeiluhankkeita voitaisiin hyväksyä tuulivoimalla tuotetun sähkön syöttötariffijärjestelmään, vaikka valtio olisi myöntänyt niiden rakentamiseen myös investointitukea. Ehdotus sisältyy hallituksen esityksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta, jonka valtioneuvosto antoi 20.3.2014 eduskunnalle. Demonstraatiotuella on tarkoitus kattaa maatuulivoimalaan nähden ylimääräiset kustannukset, jotka muodostuvat etenkin meriperustuksista ja sähkönsiirtokaapelista. Merituulivoimaloiden suurempi vuotuinen sähkön tuotanto…

Continue reading

Empower Oy: Tuuliwatti valitsi Empowerin Suomen suurimman tuulipuiston pääurakoitsijaksi

TuuliWatti Oy ja Empower Oy ovat sopineet Kalajoelle rakennettavan tuulipuiston rakennusurakasta. Empower toimii 22 tuulivoimalaa käsittävän puiston pääurakoitsijana. Lisäksi Empower vastaa projektin suunnittelusta ja johtamisesta. Kalajoen tuulipuisto on jo yhdeksäs Tuuli­Watin ja Empowerin yhteistyöprojekti. Nyt solmittu urakkasopimus vahvistaa Empowerin asemaa johtavana tuulivoiman palveluntuottajana Suomessa: ”Meistä on hienoa jatkaa ja kehittää TuuliWatin kanssa hyvin sujunutta yhteistyötä….

Continue reading

Lämmön tuottaminen tuontipolttoaineilla oli aiempaa halvempaa

Kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista, mikä osaltaan vaikutti kaukolämmön hintojen nousuun 2–4 prosentilla eri kulutusluokissa. Lämmöntuotannossa käytettävän jyrsinturpeen valmisteverollinen hinta oli vuoden neljännellä neljänneksellä 19 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. Metsähakkeen hinta nousi alle 8 prosenttia vuotta aiemmasta Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Liikennepolttoaineiden ja kevyen polttoöljyn hinnat laskivat, mikä johtuu osittain halvemmasta raakaöljystä. Energiaverot nousivat sähköllä…

Continue reading

TuuliWatti rakentaa suurtuulipuiston Kalajoelle

TuuliWatti Oy käynnistää Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentamisen Kalajoen Mustilankankaan alueella. Puisto tulee koostumaan 22 tuulivoimalasta, joiden kokonaisteho on peräti 73 megawattia. Modernien 3,3 megawatin suurvoimaloiden etuna ovat mm. pienemmät ympäristövaikutukset suhteessa niiden tuottamaan energiaan. Hankkeen paikalliset hyödyt ovat merkittävät. ”Kalajoen suurtuulipuisto on osoitus siitä, että Suomessa aletaan vihdoin päästä vauhtiin tuulivoiman rakentamisessa”, TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari…

Continue reading

Länsirannikolla tuotettu sähkö kulkee pian pitkin uudistettua valtaväylää – Fingridin mittava voimajohtohanke etenee suunnitellusti

Pohjanmaan sähkönsiirtoverkossa on meneillään laajamittainen verkon investointiohjelma. Ikääntynyt pääosin 1970-luvulla rakennettu ja siirtokyvyltään riittämätön 220 kilovoltin verkko korvataan kokonaisuudessaan uudella verkolla. Kaiken kaikkiaan Pohjanmaalla valmistuu vuoteen 2017 mennessä 400 kilovoltin rengasverkko Porista Ouluun, viisi uutta sähköasemaa ja 350 kilometriä 400 kilovoltin voimajohtoja. Vuonna 2007 alkanut Pohjanmaan sähkönsiirtoverkon kehittäminen muodostuu kolmesta laajasta hankekokonaisuudesta: 400 ja 110…

Continue reading

Maakuntakaavan mahdolliset tuulivoima-alueet tutkitaan: suurille tuulivoimapuistoille Uudellamaalla vain yhdeksän paikkaa

Uudeltamaalta on tunnistettu yhdeksän maakunnallisesti merkittävän kokoluokan tuulivoima-aluetta, joiden osalta Uudenmaan liitto käynnistää tarkemmat selvitykset. Näistä kaksi sijaitsee merellä ja seitsemän mantereella. Merellä sijaitsevat selvitysalueet ovat Raaseporin–Inkoon edustalla ja Porvoon edustalla. Mantereen potentiaalisista alueista kaksi sijaitsee Raaseporin pohjoisosissa, yksi Porvoon Kilpilahdessa, kaksi Loviisassa sekä kaksi Loviisan ja Lapinjärven raja-alueella. Selvitykset tehdään vuoden 2014 aikana. Mikäli…

Continue reading

ADVENin bioenergiaan perustuva kattilalaitos vihittiin käyttöön Sastamalassa

Sastamala 11.3.2014 – Adven Oy rakensi Sastamalaan nykyisen biolämpölaitoksen yhteyteen toisen, bioenergiaan perustuvan kattilalaitoksen, jolla tuotetaan energiaa Sastamalan Lämpö Oy:lle kaukolämpöverkkoon sekä höyryä paikallisen teollisuuden tarpeisiin. Laitos edustaa uusinta leijupetitekniikkaa. Polttoaineena laitos käyttää lähialueilta kerättyjä metsäpohjaisia polttoaineita. Adven on toiminut Sastamalassa energiantoimittajana jo yli vuosikymmenen ajan. Uusi laitos takaa kasvavan energiankulutuksen tuottamisen ympäristömyötäisesti ja kustannustehokkaasti biopolttoaineilla,…

Continue reading

EstLink 2 on lisännyt huomattavasti Itämeren alueen sähkön siirtoa – Uusi tasasähköyhteys vihittiin käyttöön tänään

Juhlallista vihkimistilaisuutta vietettiin samanaikaisesti sekä Virossa että Suomessa. Viron hallituksen edustaja ja kehitysministeri Pekka Haavisto Suomesta vihkivät yhteyden käyttöön yhdessä Eleringin ja Fingridin toimitusjohtajien Veskimäen ja Ruususen kanssa. EstLink 2, Viron ja Suomen välinen korkeajännitteinen tasasähköyhteys, on ollut markkinoiden käytössä joulukuun alusta 2013 lähtien. Yhteys luovutettiin omistajille helmikuussa 2014, ja se on lisännyt merkittävästi sähkön…

Continue reading

Avainlippumerkki Vantaan Energian Uusiolämmölle ja Uusiosähkölle

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Avainlippu-merkin Vantaan Energia Oy:n Uusiolämmölle ja Uusiosähkölle. Uusioenergiaa tuotetaan syksyllä valmistuvassa yhtiön jätevoimalassa kierrätykseen kelpaamattomasta sekajätteestä energiatehokkaasti kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantona. Jätteen hyödyntäminen Uusiolämmön ja Uusiosähkön polttoaineena vähentää Vantaan Energian fossiilisten polttoaineiden (maakaasu, kivihiili) käyttöä, parantaa energiajakelun huoltovarmuutta ja pitää energian hinnan mahdollisimman vakaana yrityksille ja kotitalouksille. Uusiolämmön ja -sähkön tuotannossa…

Continue reading

:KATSO VIDEO: Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoiman ystäville uusi foorumi

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on avannut uudenlaisen verkkosivuston, joka tarjoaa kanavan tuulivoiman kannattajien keskustelulle ja tiedon vaihdolle. Tuulivoimaa on alkanut rakentua Suomeen. Voimaloiden myötä myös keskustelu aiheesta on lisääntynyt. Vastustavat tahot tuovat huolensa äänekkäästi esiin, mutta tutkimustenkin mukaan laaja kannattajakunta jää hiljaiseksi. ”Varsin tyypillisesti huoli tuodaan voimakkaammin esiin kuin kannatus. Nyt kannattajilla on oma fooruminsa….

Continue reading