Fennovoiman omistuksesta 34 prosenttia siirtynyt Rosatomille

Rosatomin tytäryhtiö RAOS Voima Oy ja Fennovoiman suomalainen omistaja Voimaosakeyhtiö SF ovat tänään ilmoittaneet allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka myötä 34 prosenttia Fennovoiman osakkeista on siirtynyt RAOS Voima Oy:lle. Voimaosakeyhtiö SF omistaa nyt Fennovoimasta 66 prosenttia. Kauppahinta ei ole julkinen. Nyt allekirjoitetun osakekaupan jälkeen seuraava vaihe on Fennovoiman investointipäätöksen vahvistaminen Fennovoiman yhtiökokouksessa, joka järjestetään huhtikuussa. Tuolloin myös…

Continue reading

TVO:n vastuullisuusraportit vuodelta 2013 julkaistu osana yhtiön verkkovuosikertomusta

Olkiluodossa on tuotettu ilmastoystävällistä sähköä yli 35 vuoden aikana yhteensä noin 424 miljardia kilowattituntia. Vuonna 2013 Olkiluodon tuotannolla katettiin noin kuudennes Suomen sähkön kulutuksesta. TVO luo suomalaisille hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa tuottamalla sähköä omakustannusperiaatteella osakkaille, suomalaiselle teollisuudelle ja energiayhtiöille, joita omistaa myös 135 kuntaa.​ Yhtiön vaikutus Suomen kansantalouteen on merkittävä, ja toiminta koskettaa suoraan tai…

Continue reading

Kestra Kiinteistöpalvelut Oy ei osallistu Fennovoima-hankkeen jatkorahoitukseen

Kestra Kiinteistöpalvelut Oy, joka on Kesko Oyj:n tytäryhtiö, ei osallistu Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen siihen liittyvien taloudellisten, sopimuksellisten ja aikataulullisten epävarmuustekijöiden johdosta. Kestra Kiinteistöpalvelut Oy on 7.11.2013 ja 21.2.2014 ilmoittanut ehdollisesti Voimaosakeyhtiö SF:lle, että Kestra Kiinteistöpalvelut Oy voisi osallistua ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen edellyttäen, että Kestra Kiinteistöpalvelut Oy ja Voimaosakeyhtiö SF pääsevät sopimukseen osallistumisen ehdoista….

Continue reading

STUK: Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyaltistus pienentynyt

Ydinvoimalaitosten työntekijöiden säteilyannokset olivat vuonna 2013 kaikkien aikojen pienimmät sekä Loviisassa että Olkiluodossa. Myös terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa työntekijöiden vuosiannokset pienenivät edellisvuodesta. Etenkin ydinvoimalaitoksilla säteilytyöntekijöiden annokset ovat pienentyneet selkeästi myös pidemmän aikavälin tarkastelussa. Vaikka säteilytyöntekijöiden määrä on laitoksilla kasvanut lähes 20 prosenttia kymmenessä vuodessa, oli työntekijöiden säteilyannosten summa vuonna 2013 noin 70 prosenttia pienempi kuin…

Continue reading

Kyselytutkimus: Kuntavaikuttajat haluavat lisätä puuta ja muutakin uusiutuvaa

Vahva enemmistö kuntavaikuttajista luottaa uusiutuviin energialähteisiin ja haluaa vaikuttaa niiden käytön lisäämiseen kunnassaan. Suurin osa kuntapäättäjistä on sitä mieltä, että uusiutuvalla energialla on suuri merkitys heidän kuntansa aluetaloudessa. Yhteensä 1 367 kunnanvaltuutettua ympäri Suomen vastasi Motivan teettämään energia-alan kyselyyn. Vastaajista 29 prosenttia uskoo uusiutuvalla energialla olevan oman kuntansa aluetalouteen lähitulevaisuudessa hyvin suurta merkitystä ja peräti 54…

Continue reading

:KEHYSRIIHI2014: Energiateollisuus kehysriihipäätöksistä: Turveveron korotuksesta luopuminen on askel oikeaan suuntaan

Hallituksen aie luopua jo aiemmin tehdystä päätöksestä korottaa turpeen verotusta vuoden 2015 alusta on oikeansuuntainen, sillä se parantaa metsähakkeen ja turpeen käyttömahdollisuuksia sekä tukee energiaomavaraisuuden kohentamista, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen toteaa kehysriihen energiaan liittyvistä päätöksistä.    – Mutta se ei ole vielä riittävä, vaan vero pitäisi palauttaa vuoden 2012 tasolle, jotta Suomen energiaomavaraisuutta voidaan parantaa ja…

Continue reading

Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö aloitti toimintansa nimellä Caruna

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myyntiä koskeva yrityskauppa vahvistettiin eilen. Nykyinen johto ja henkilökunta jatkavat sähkönsiirtoliiketoimintaan keskittyvän uuden yhtiön toimintaa. Yhtiön toimitusjohtaja on Ari Koponen. Uuden sähkönsiirtoyhtiön nimi on Caruna. Caruna panostaa ja investoi vahvasti suomalaiseen yhteiskuntaan. – Jatkamme mittavia verkkoinvestointeja kaikilla sähkönjakelualueillamme Suomessa samalla noin sadan miljoonan euron vuosittaisella tasolla kuin tähänkin saakka. Investoinneilla haluamme taata…

Continue reading

Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia viime vuonna

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 341 PJ (petajoulea) eli noin 373 TWh (terawattituntia) vuonna 2013, mikä oli yli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2012. Energialähteistä eniten väheni turpeen käyttö, yli 25 prosenttia. Vesivoiman saatavuuden ja sähkön nettotuonnin pienentyminen lisäsi hiilen käyttöä 17 prosentilla. Lämmin loppuvuosi vähensi lämmitysenergian kulutusta. Uusiutuvan energian osuus pieneni…

Continue reading

YIT toteuttaa TuuliWatille 30 tuulivoimalan perustukset Kalajoelle ja Siikaisiin

Tuulivoimalan perustus YIT ja TuuliWatti Oy ovat sopineet 30 tuulivoimalan perustuksen toteuttamisesta Kalajoelle sekä Siikaisiin. Voimaloiden kokonaisteho on yhteensä 99 MW ja niiden vuosittainen sähköntuotanto vastaa n. 138 000 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta. Kalajoen tuulipuistoon Pohjois-Pohjanmaalle toteutetaan 22 tuulivoimalaa ja Satakunnassa sijaitsevaan Siikaisten tuulipuistoon 8 tuulivoimalaa. Molempien hankkeiden perustustyöt aloitetaan toukokuussa 2014 ja niiden arvioidaan valmistuvan lokakuuhun…

Continue reading

Kahdeksan voimalan tuulipuiston rakentaminen alkaa Siikaisissa: TuuliWatin kokonaistuotantokapasiteetti nousee 300 megawattiin

TuuliWatti Oy käynnistää tuulivoimapuiston rakennustyöt Siikaisissa Pohjois-Satakunnassa. Noin kuusi kilometriä Siikaisten keskustaajamasta länteen sijaitsevalle Otamon kylän Jäneskeitaan alueelle tullaan sijoittamaan kahdeksan modernia tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on 26 megawattia. Tuulivoimalat valmistuvat tuotantokäyttöön vuoden alkuun 2015 mennessä. TuuliWatin eilen julkistama Kalajoen tuulivoimahanke yhdessä Siikaisten hankkeen kanssa merkitsee 99 MW lisää kokonaistehoa ja yhteensä 150 miljoonan investointia kotimaiseen tuulivoimaan. Suomalainen…

Continue reading