Energiamarkkinaviraston nimi muuttuu – tehtäväalue kasvaa

Energiamarkkinavirasto on 1.1.2014 lähtien Energiavirasto. Nimenvaihdos tuli ajankohtaiseksi viraston tehtävien laajentuessa. Uutta virastoa koskeva laki vahvistettiin 13.12.2013. Energiavirastoon siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöstä lähinnä energiatehokkuuden, mutta osin myös uusiutuvan energian edistämistehtäviä. Energiatehokkuuden edistämisen toimeenpanotehtävät liittyvät energiatehokkuussopimuksiin, energiakatselmuksiin, kuluttajien energianeuvontaan ja viestintään sekä tuotteiden ekologiseen suunnitteluun ja energiamerkintöihin. Energiavirasto myös seuraa ja arvioi kansallisia energiatehokkuustoimia sekä raportoi…

Continue reading

Tampere-talon sähköstä jopa kymmenesosa voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla

Tampere-talo on selvittänyt aurinkoenergian käytön mahdollisuuksia talon sähköntuotannossa. Se pystyisi tuottamaan sähköenergiankulutuksestaan jopa kymmenen prosenttia järjestelmällä, joka olisi myös teknis-taloudellisesti ja ulkonäön kannalta järkevä, ilmenee Rambollin toteuttamasta aurinkoenergian potentiaaliselvityksestä. Kymmenen prosenttia vastaa noin 35 tonnin hiilidioksidipäästöjä Suomen keskimääräisessä sähköntuotannossa. Selvityksen tuloksena Tampere-talolle ja rakennukseen suunnitteilla olevalle lisäosalle esitettiin aurinkovoimalaa, joka toteutuessaan olisi Pirkanmaan suurin ja…

Continue reading

Puun ja kivihiilen käyttö kasvoi energian tuotannossa tammi-syyskuussa

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1039 petajoulea (PJ) vuoden tammi–syyskuussa, mikä oli kaksi prosenttia enemmän kuin 2012 vastaavana aikana. Sähkön kulutus oli 61,7 terawattituntia (TWh), mikä oli lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sähkön nettotuonti laski noin 1,7 TWh eli noin 13 prosenttia. Tuontisähköä korvattiin kotimaisella tuotannolla, mutta pääosin tuontipolttoaineilla. Hiilen kulutus kasvoi…

Continue reading

Fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat kolmannella vuosineljänneksellä

Kivihiilen satamahinta laski kolmannella vuosineljänneksellä yli kuusi prosenttia. Kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista. Turpeen ja metsähakkeen kulutus kääntyi laskuun vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Liikennepolttoaineiden ja kevyen polttoöljyn hinnat laskivat, mikä johtuu osittain halvemmasta raakaöljystä. Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat ovat olleet nousussa maaliskuusta lähtien. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa Pohjoismaiset vesireservit ovat olleet keskimääräistä pienemmät, joten viimevuoden…

Continue reading

YIT suunnittelee tuulivoimapuistoja Kyyjärvelle ja Pyhäjärvelle

YIT kehittää uusia tuulivoimapuistoja Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kyyjärvelle ja Pyhäjärvelle sijoittuviin hankkeisiin on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tulossa yhteensä 14 – 18 tuulivoimalaa. Hankkeiden kokonaisteho on yhteensä noin 50 MW ja niiden vuosittainen sähköntuotanto vastaa molempien kuntien yhteenlaskettua sähkökulutusta. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 aikana ja voimalat ovat käyttövalmiita vuoden 2016 aikana. Keski-Suomen maakunnassa…

Continue reading

Saloon valmistui Suomen suurin aurinkovoimala

Kuvituskuvaa Suomen suurin aurinkovoimala on rakennettu syksyn 2013 aikana Astrum-keskuksen katolle Saloon. Voimalan kapasiteetti on 322,56kWp ja sen tuottamiseksi tarvitaan 1344 aurinkopaneelia, jotka peittävät noin 4000 neliömetriä monitoimikiinteistön kattopinta-alasta. Paneelien tuottama tasavirta muunnetaan 16 invertterin eli vaihtomuuntajan avulla vaihtovirraksi ja syötetään yleiseen sähköverkkoon. Aurinkovoimalan rakennuttanut Astrum-keskuksen omistaja, salolainen yrittäjä Lasse Jokinen näkee aurinkosähkön käyttämisen kannattavana…

Continue reading

Suomi Power Networks ostaa Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan

Suomi Power Networks Oy on allekirjoittanut sopimuksen Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan ostosta. Suomi Power Networks Oy:n omistajana on konsortio, johon kuuluvat suomalaiset eläkesijoittajat Keva ja LähiTapiola Eläkeyhtiö sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments ja Borealis Infrastructure. Konsortion jäsenet ovat sitoutuneita pitkäaikaisia omistajia, joilla on vahvaa kokemusta infrastruktuurisijoituksista Suomessa (muun muassa Digita Oy ja Fingrid Oyj), sähkönjakelu-…

Continue reading

Energia-asennetutkimus 2013: Suomalaiset toivovat lisää kotimaista energiaa

Selkeä enemmistö suomalaisista pitää ydinvoiman roolia ilmastopäästöjen vähentämisessä ja kilpailukyvyn edistämisessä merkittävänä Juuri valmistunut energia-asennetutkimus osoittaa, että suomalaiset toivovat lisää panostusta kotimaisen energian kuten bioenergian, turpeen, tuuli- ja vesivoiman tuotantoon. Lähes kaikki toivovat lisää myös aurinkoenergiaa, mutta sen kykyyn syrjäyttää perinteisiä tuotantomuotoja suhtaudutaan varauksella.  Yli 70 prosenttia suomalaisista uskoo, että puun, turpeen, vesivoiman ja muiden…

Continue reading

Puupolttoaineet nousivat suurimmaksi energialähteeksi vuonna 2012

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,37 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2012, mikä oli prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 85,1 terawattituntia (TWh), joka oli prosentin edellisvuotta enemmän. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 10 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 8 prosenttia. Puupolttoaineet nousivat suurimmaksi energialähteeksi ohittaen ensimmäistä kertaa öljyn. Energian kokonaiskulutus ja hiilidioksidipäästöt 1990–2012 Uusiutuvan…

Continue reading

TVO edellyttää Arevalta suunnitelmaa OL3-projektissa jäljellä olevien töiden loppuunsaattamiseksi

Hannu Huovila/TVO  Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella rakentava Areva-Siemens -konsortio on kertonut, että se keskittää työpanokset kiireellisiin ja projektin kannalta kriittisimpiin suunnittelutehtäviin. Samalla laitostoimittaja suunnittelee vähentävänsä OL3-työmaalla toimivien alihankkijoiden ja työntekijöiden määrää.   – Odotamme Arevalta tarkempaa selvitystä suunnitelluista muutoksista ja työpanosten kohdentamisesta. TVO:lla ei ole edellytyksiä arvioida suunnitelman vaikutuksia aikatauluun, emmekä ole saaneet…

Continue reading