KUOPION ENERGIAN ASIAKKAILLE KULUTUS- JA VERTAILUTIEDOT MONIPUOLISELLA ENERGIARAPORTOINTIJÄRJESTELMÄLLÄ

Energiayhtiöiden tehtäväkenttä on monitahoinen: Ne tuottavat ja myyvät energiaa sekä toisaalta kannustavat asiakkaitaan järkevään energiankäyttöön. Moni energiayhtiö onkin ottanut käyttöön jälkimmäistä tehtävää helpottavia ratkaisuja. Kuopion Energia tarjoaa kulutus- ja vertailutietoja SyncPower® Info järjestelmän avulla sekä sähkö- että kaukolämpöasiakkaille. Vuoden 2014 loppuun mennessä kaikki yhtiön 60 000 asiakasta pääsevät katsomaan omia energiankulutus- ja vertailutietojaan internetistä uudistetusti. – Asiakkaat voivat…

Continue reading

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön ja lämmön tuotannossa kasvoi vuonna 2012

Sähköä tuotettiin Suomessa 67,7 TWh vuonna 2012. Tuotanto väheni edellisestä vuodesta neljä prosenttia. Kaukolämmön tuotanto kasvoi kahdeksan prosenttia ja teollisuuslämmön tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Sähkön ja lämmön tuotannosta 46 prosenttia katettiin uusiutuvilla energialähteillä. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetut sähkö- ja lämpömäärät kasvoivat edellisestä vuodesta. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöt vähenivät edellisvuoden tapaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja…

Continue reading

Tulevaisuuden sähköverkkoinvestoinnit rohkaisivat yrityskauppaan – TSS GROUP on ostanut Maastolinja Oy:n liiketoiminnan

Tamperelainen insinööritoimisto TSS GROUP Oy on ostanut Paimiossa toimivan Maastolinja Oy:n liiketoiminnan. Kaupan myötä TSS GROUP laajentaa vahvasti toimintaansa sähkönjakeluverkkojen suunnitteluun. Maastolinja on Suomen johtava verkosto- ja maastosuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto. Maastolinjan kaikki 20 työntekijää siirtyvät TSS GROUP:in palvelukseen vanhoina työntekijöinä. TSS GROUP:in henkilöstömäärä kasvaa yli 80 työntekijään ja yritys nousee suurimpien insinööritoimistojen joukkoon Pirkanmaalla. Suomen sähköverkkoihin…

Continue reading

Energiamarkkinavirasto arvioi neljää eurooppalaista maakaasuhanketta

Energiamarkkinavirasto on vastaanottanut neljä EU:n energiainfrastruktuuriasetuksen mukaista maakaasuhankkeiden investointipyyntöä. Ne koskevat Inkooseen suunniteltua nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalia, Suomen ja Viron välille suunniteltua Balticconnector-maakaasuputkea, Viron Paldiskiin suunniteltua LNG-terminaalia sekä Latviassa sijaitsevan Incukalnsin maanalaisen maakaasuvaraston laajennusta ja modernisointia. Energiamarkkinavirasto antaa ensi vuoden huhtikuun loppuun mennessä päätökset hankkeiden kustannusten jakamisesta maiden välillä sekä niiden keräämisestä maakaasutariffeissa. Euroopan unionin…

Continue reading

Olkiluoto 2 on tuottanut 200 terawattituntia sähköä

Kuvaoikeudet: TVO TVO:n ydinvoimalaitoksen kakkosyksikkö saavutti tänään 1.11.2013 aamulla 200 terawattitunnin rajan kaupallisessa tuotannossaan.  Olkiluoto 2:n kaupallinen käyttö alkoi vuonna 1982. Sen käyttökerroin on alkuvuosien jälkeen ollut jatkuvasti korkeaa kansainvälistä tasoa. Vuosihuolloissa tehtyjen modernisointien jälkeen sekä Olkiluoto 1:n että Olkiluoto 2:n nettoteho on nyt 880 megawattia. Olkiluoto 2:n tuotantotulos vuonna 2012 oli 7,48 terawattituntia. Tulos…

Continue reading