Energiateollisuus ry: ENERGIA-ALAN OPINNÄYTETÖITÄ PALKITTIIN 5000 EUROLLA

Energiafoorumi ry ja Suomen Energiaekonomistit ry palkitsivat vuoden 2012 parhaat opinnäytetyöt energiatalouden ja energiatekniikan aloilta. Kaksi 2500 euron suuruista palkintoa luovutettiin Helsingissä Energiafoorumin järjestämän Energiapäivän yhteydessä 29.10.2013. Energiatalouden parhaana työnä palkittiin Sanna Ala-Mantilan lopputyö “Hiilijalanjäljen mikroekonometriaa: Aluetyyppi ja muut tekijät kulutuslähtöisten kasvihuonekaasupäästöjen selittäjinä”. Tiukkenevat päästötavoitteet edellyttävät päästörajoitusten kohdentamista kustannustehokkaasti energiantuotannon lisäksi entistä kattavammin myös kotitalouksille….

Continue reading

Energiateollisuus ry: Sähkönkulutus polkenut paikallaan tänä vuonna

Kesästä lähtien teollisuuden kulutuksessa hienoista kasvua – muussa kulutuksessa laskua Sähkönkulutus on käytännöllisesti katsoen polkenut paikallaan tänä vuonna. Vuoden alusta syyskuun loppuun kulutus väheni vaivaiset 0,2 prosenttia. Sen sijaan jos tarkastelujaksoksi otetaan viimeiset 12 kuukautta, kasvua on 2 prosenttia – lämpötilakorjattuna tosin vain 1 prosentti. Merkille pantavinta viime kuukausien tilastoissa on ehkä se, että teollisuudessa…

Continue reading

Entistäkin energiatehokkaampaa kaukolämmön tuotantoa ja jakelua Espoossa

Fortumin Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle asennetaan uusi automaattinen kaukolämmönjakelun säätöjärjestelmä. Sen ansiosta kaukolämpöverkon painetta ja lämpötilaa voidaan säätää jatkossa tarkemmin laajan kaukolämpöverkon eri osissa. Tarkka säätö auttaa pitämään kaukolämmön tuotannon ja kulutuksen paremmin tasapainossa sähkön- ja lämmönkulutuksen muuttuessa nopeasti. Myös lämmönjakelun tehokkuus paranee, kun kaukolämpöverkon lämpöhäviöt vähenevät. Uuden säätöjärjestelmän toimittaa Metso Automation. Espoon, Kauniaisten…

Continue reading

Tuulivoimatukia maksettiin ensimmäisen kerran enemmän kuin metsähaketukia

Tämän vuoden toiselta neljännekseltä syöttötariffijärjestelmän mukaisia uusiutuvan energian sähkön tuotannon tukia maksettiin noin 8,6 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tuulivoimatuet nelinkertaistuivat 5,9 miljoonaan euroon. Metsähakkeen tuet pienenivät vuodentakaisesta kolmasosaan eli noin 2,7 miljoonaan euroon lähinnä siksi, että vain 40 prosenttia tukeen oikeutetuista laitoksista jätti tässä vaiheessa tukihakemuksen. Metsähaketta on toisaalta käytetty aiempaa vähemmän…

Continue reading

Energiakolmio ja Skapat Energia aloittavat alalla käänteentekevän yhteistyön

Suomen kaksi johtavaa sähkönhankinnan ja energiatehokkuuden asiantuntijayritystä, Skapat Energia Oy ja Energiakolmio Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Skapat Energia ryhtyy tarjoamaan asiakkailleen Energiakolmion EnerKey-raportointipalvelua ja Energiakolmio puolestaan omille asiakkailleen Skapat Energian tarjoamaa kiinteistön etähallintapalvelua. ”Perinteisen kilpailuasetelman lisäksi on mielekästä tehdä yhteistyötä. Tuotamme kyseisiä palveluja toisillemme sekä toistemme asiakkaille ja säästämme siten tuote- ja palvelukehityksessä. Asiakkaamme hyötyvät,…

Continue reading

TuuliWatti rakentaa tuulivoimapuiston Salon Märynummelle

Suomen tähän asti tehokkaimmat tuulivoimalat nousevat Salon Märynummelle ensi vuonna, kun TuuliWatti Oy rakentaa alueelle kolme teholtaan viiden megawatin voimalaa. Samalla kotimaisessa puhtaan tuulivoiman tuotannossa otetaan käyttöön aivan uudenlainen yhteistyömalli: TuuliWatti rakentaa yhden voimaloista paikalliselle Restuuli Oy:lle. TuuliWatti on Suomen johtava tuulivoima-alan toimija ja edelläkävijä, joka panostaa toiminnassaan uusimpaan teknologiaan. Yhtiö rakentaa nyt Märynummelle Suomen…

Continue reading

Fortum myy Kuusamon sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa

Kuvaaja: Kimmo Häkkinen Fortum on myynyt Kuusamon sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa suomalaiselle energiayhtiö Adven Oy:lle. Kauppa on osa yhtiön lokakuussa 2012 aloittamaa tehostamisohjelmaa. Fortum keskittää sähkön ja lämmön yhteistuotantoaan suurempiin keskuksiin ja yksiköihin. Kaupalla on Fortumille vähäinen tulosvaikutus. Myyntivoitto kirjataan Heat-divisioonan vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulokseen. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa. Kuusamon laitoksen sähköteho on 6…

Continue reading