Fingrid: Uusi sähkömarkkinalaki muuttaa pelisääntöjä

Syyskuun alussa voimaan astuvassa uudessa sähkömarkkinalaissa kantaverkko on määritelty osin eri tavalla kuin aiemmin. Lakiin on kirjattu yksityiskohtaisempia vaatimuksia sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta. Fingridissä tämä edellyttää uudenlaista varautumista ja toimintamalleja. Aiemman määritelmän mukaan kantaverkko on ollut nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin yhteyksistä koostuva valtakunnallinen, yhtenäinen ja silmukoitu verkko, jossa sähköasemien välillä on vaihtoehtoisia…

Continue reading

Teollisuuden Voima Oy: 35 vuotta puhdasta sähköntuotantoa

TVO:n ydinsähkön tuotanto alkoi tasan 35 vuotta sitten. Olkiluoto 1 tahdistettiin Suomen kantaverkkoon 2. syyskuuta 1978. Siitä lähtien Olkiluodossa on tuotettu perusenergiaa suomalaiselle yhteiskunnalle turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöä säästäen. Olkiluoto 1 ja vuonna 1980 käynnistynyt Olkiluoto 2 ovat kuuluneet alkuvuosien jälkeen jatkuvasti maailman parhaiden ydinvoimalayksiköiden joukkoon. Perustan Olkiluodon laitosyksiköiden mainioille tuotantoluvuille ovat luoneet hyvin suunnitellut…

Continue reading