YIT suunnittelee mittavaa tuulivoimapuistoa Lestijärvelle

YIT on ostanut Lestijärven Tuulivoima Oy:ltä oikeudet tuulipuistohankkeeseen, jossa tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Lestijärvelle, Keski-Pohjanmaalle rakennetaan 87 suuruusluokaltaan 3 MW:n tuulivoimalaa. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuoden 2015 aikana kaavoitus- ja lupaprosessien valmistuttua. Hankkeen käynnistämiseen vaikuttavat lupien lisäksi rakennusaikaisen rahoituksen sekä sijoittajien varmistuminen. Aikataulun toteutuessa ensimmäiset voimalat otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2016–2017. Valmistuttuaan 87 tuulivoimalaa tuottaisi noin…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Suomalaiselle kaukolämpöosaamiselle kansainvälistä tunnustusta

Suomalainen kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon liittyvä osaaminen on maailman huippua. Tästä osoituksena ovat Fortum Oyj:n ja Helsingin Energian saamat palkinnot arvostetussa kansainvälisessä International District Energy Climate Award kilpailussa.  Helsingin Energian kaukolämpö ja -jäähdytys palkittiin maailmalla ainutlaatuisena järjestelmänä, jossa kaukolämmitys, siihen liittyvä sähkön tuotanto sekä kaukojäähdytys muodostavat erittäin tehokkaan kokonaisuuden. Fortum palkittiin…

Continue reading

Selvitys: Siirtyminen kivihiilestä puuhakkeeseen tuo työpaikkoja ja kasvattaa taloutta

”Kotimaisessa uusiutuvassa energiassa on valtavasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Myös kansalaisten oma energiantuotanto auringon, tuulen, maalämmön ja biomassan avulla on helpottumassa Suomessa”, sanoo johtaja Jukka Noponen Sitrasta. Kotimaisten biopolttoaineiden käyttöön liittyy positiivisia talous- ja työllisyysvaikutuksia erityisesti kunta- ja aluetalouden kannalta. Tämä ilmenee tuoreesta Sitran Gaia Consultingilla teettämästä selvityksestä, joka analysoi energiainvestointien taloudellisia vaikutuksia. Vaikka kivihiili vaikuttaa energiayhtiöiden…

Continue reading

Skapat Energia laajentaa Viroon

Suomalainen, energia-alan puolueeton asiantuntijayritys Skapat Energia Oy hakee uutta kasvua laajentamalla toimintaansa Viroon. ”Nyt kun oppirahat on Ruotsissa maksettu ja selvitykset Virossa tehty, on aika ryhtyä toimenpiteisiin”, Tommi Vekka toteaa. Viron sähkömarkkinat vapautettiin vuoden 2013 alussa, joten on aika jatkaa laajentumista Itämeren alueella strategiamme mukaisesti”, Skapat Energia Oy:n toimitusjohtaja Tommi Vekka Hämeenlinnan pääkonttorista kertoo ja…

Continue reading

Kivihiilen ja maakaasun hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä

Sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen ja maakaasuun hinnat kääntyivät laskuun toisella vuosineljänneksellä. Kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Kaukolämmön hinnat kallistuivat seitsemästä kahdeksaan prosenttia kulutusluokasta riippuen. Liikennepolttoaineissa dieselin ja bensiinin hinnat laskivat. Sähkön pienkäyttäjien hinnat ovat nousseet alkuvuonna ja myös suurempien sähkön kuluttajien hinnat kääntyivät nousuun toisella vuosineljänneksellä. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa: Pohjoismaisen sähköpörssin…

Continue reading

UPM parantaa sähkön toimitusvarmuutta yhteistyössä Fortumin kanssa

Metsänhoitotöitä toteuttava UPM Silvesta tekee tulevan syksyn ja talven aikana Fortumin kanssa yhteistyötä raivaamalla metsää sähkölinjojen ympäriltä noin sadan kilometrin matkalla Vihdissä. Puita raivataan n. 10 metrin matkalta molemmin puolin sähkölinjoja ja näin varmistetaan sähkön toimitusvarmuus vaativissakin sääolosuhteissa. Uusi sähkömarkkinalaki tuo uusia haasteita sähkönjakeluverkkoyhtiöille Suomessa 1.9.2013 voimaantullut uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa sähkönjakeluverkkoyhtiöitä suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään…

Continue reading

Fortum ja Metsähallitus myyvät kaksi tuulivoimahanketta Lapissa

Fortum ja Metsähallitus ovat sopineet myyvänsä Lapissa sijaitsevat Kuolavaara-Keulakkopään ja Joukhaisselän tuulivoimahankkeensa englantilaisen  Impax Asset Management –sijoitusyhtiön hallinnoimalle Impax New Energy II Fund -rahastolle. Fortum omistaa hankkeista 51 % ja Metsähallitus 49 %. Kuolavaara-Keulakkopään hanke sijaitsee Kittilän ja Sodankylän kuntien alueella. Alueelle suunnitellaan yhteensä 17 tuulivoimalan puistoa, jonka teho on noin 50 megawattia (MW). Sodankylän…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Sähkönjakeluverkkoon investoidaan lähivuosina miljardeja

Sähköverkkoja rakennetaan ja uusitaan seuraavien viidentoista vuoden aikana merkittävästi. Seuraavien viiden vuoden aikana sähkönjakeluverkkoon arvioidaan investoitavan noin neljä miljardia euroa. Investoinnit työllistävät paikallisesti ympäri Suomea ja tuovat verotuloja kuntiin vuosien ajan.Kuluvan vuosikymmenen alkuun verrattuna verkonrakentamisen vuosittaisen työmäärän arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.   Energiateollisuus selvitti verkkoyhtiöiden tulevaisuuden investointinäkymiä kyselytutkimuksella, jonka tulokset esitellään Energiateollisuuden Verkko-omaisuuden hallinta…

Continue reading

Fortumin asiantuntijapalveluita ydinvoiman kehitysprojektiin Isossa-Britanniassa

Fortum on allekirjoittanut ydinvoiman kehittämistä koskevan yhteistyösopimuksen venäläisen  ROSATOMin ja englantilaisen Rolls-Roycen kanssa. Yhtiöt selvittävät yhdessä ROSATOMin kehittämän painevesireaktorin (VVER) soveltuvuutta Isoon-Britanniaan. Fortum ei ole tehnyt investointipäätöksiä uuden ydinvoiman rakentamiseksi Isossa-Britanniassa. Ensimmäisessä vaiheessa yhteistyökumppanit aloittavat valmistelut tyyppihyväksynnän (Generic Design Assessment) hankkimiseksi VVER-tyypin reaktoreille sekä valmistelut laitospaikkalisensointia varten. Tyyppihyväksyntä liittyy laajempaan viranomaisprosessiin, jota uusilta ydinvoimalaitoksilta edellytetään…

Continue reading

Elenian sähköverkon raivauksia voi seurata web-kartalta

Sähköverkkoyhtiö Elenia on julkaissut sähköverkon raivaukset webkarttana. Sähköverkon kunnossapito on kehittynyt viime vuosina uuden teknologian ansiosta harppauksin. Nyt Elenia esittää sähköverkkonsa raivaukset ja helikopteritarkastukset webkartalla koko verkkoalueellaan Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä ja Pohjois-Pohjanmaalla. ”Käytössämme on uudet työtavat, joilla voimme tehokkaasti kohdentaa raivaukset sinne missä puuston kasvu lähestyy verkkoa. 3D-lentokuvaamme sähköverkkoa joka kesä, eikä metsureitten…

Continue reading