Energiateollisuus ry: Budjettiriihen energiaveropäätökset nakertavat kilpailukykyä ja hyvinvointia

Budjettiriihen päätös verottaa vesi-, ydin- ja tuulivoimaa uudella voimalaitosverolla on hallituksen omien energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden vastainen. Tuottajia epätasa-arvoisesti kohteleva vero vahingoittaisi Suomea investointiympäristönä sekä heikentäisi näin kotimaisten toimijoiden investointiedellytyksiä ja asemaa kansainvälisillä sähkömarkkinoilla. Lausunnolla ollut voimalaitosveroesitys vaikuttaa kaiken lisäksi arveluttavalta niin perustuslain kuin EU-lainsäädännönkin näkökulmasta. Veron toteutuminen olisi karhunpalvelus koko kansantaloudelle, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja…

Continue reading

Uudet lait vahvistavat Energiamarkkinaviraston asemaa

Syyskuun alussa voimaantulevat lait vahvistavat Energiamarkkinaviraston asemaa ja toimivaltaa. Sähkö- ja maakaasumarkkinoita sekä niiden valvontaa koskevilla säännöksillä saatetaan voimaan EU:n kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset. Energiamarkkinavirasto (EMV) on riippumattomana kansallisena sääntelyviranomaisena keskeisessä roolissa EU-säännösten soveltamisessa. Kansalliseen harkintaan perustuen lakeihin on sisällytetty myös entistä vahvemmat säännökset sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sitä koskevasta valvonnasta. Lakipaketin keskeisenä sisältönä…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoimaloista ei vaaraa terveydelle – turhasta pelottelusta sen sijaan on

Tuulivoimahankkeiden myötä Suomessa on virinnyt keskustelua siitä, onko tuulivoimalla vaikutuksia lähiasukkaiden terveyteen. Asiasta löytyy paljon tieteellisiä tekstejä. Kattavan kuvan saamiseksi Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) teetti VTT:llä laajan kirjallisuuskatsauksen, jonka lähteenä on lähes puolensataa tieteellistä artikkelia. Nykytiedon valossa voidaan sanoa, että tuulivoima ei ole terveydelle haitallista; itsestään selvänä taustaoletuksena on, että voimaloiden sijoittelussa kunnioitetaan muun muassa…

Continue reading

Ikkuna vihreään osaamiseen avautui netissä

Mitä yhteistä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston campuksella, Muukon tuulipuistolla ja pienvoimalaitoksia valmistavalla Ekogenilla? Vihreä energia, tietenkin! Reilulla kymmenellä lappeenrantalaisella toimijalla on nyt yhteinen internetsivusto www.greenenergyshowroom.fi. Sivusto esittelee Lappeenrannan seudun vihreän energian, kestävän kehityksen ja ympäristötekniikan osaamista ja vie energia-asioista kiinnostuneet muutamalla klikkauksella yrityksiin, jotka toiminnassaan tai tuotteissaan hyödyntävät ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Green Energy Showroomin etusivulla kerrotaan…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Sähkönmyyjän vaihto koetaan helpoksi – myös oman kulutuksen jousto kiinnostaa

Kolme neljästä sähkönmyyjää vaihtaneesta suomalaisesta piti vaihtamista täysin ongelmattomana, selviää Energiateollisuuden teettämästä sähköasiakaskyselystä. Tärkein kannustin vaihtamiselle oli toisen sähkönmyyjän tarjoama alhaisempi hinta. Kyselytulokset kertovat myös, että puolet suomalaisista olisi valmiita joustamaan sähkönkulutuksessaan hinnan mukaan. Säästömahdollisuudet motivoivat, sähkömarkkinat toimivat vilkkaasti Kolme neljästä asiakkaasta piti sähkönmyyjän vaihtoa kaikin puolin ongelmattomana. Jopa yhdeksän kymmenestä piti vaihtoa ongelmattomana tai…

Continue reading

Taaleritehtaan Iin tuulivoimahankkeen rakennustyöt käynnistyivät

Taaleritehtaan Iin tuulivoimahankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet. Kahdeksan tuulivoimalaa pystytetään kevään 2014 aikana. Nostoa valmistelevat maanrakennus-, sähkö- ja tietoliikenne ja perustustyöt on jo aloitettu Nybyn alueella, 4-tien itäpuolella. Töiden päävastuullisena urakoitsijana on NCC ja rakennustyöt työllistävät myös Iissä. Hankkeen kokonaisinvestointi on yli 30 miljoonaa euroa. Taaleritehdas on tilannut saksalaiselta tuuliturbiinivalmistajalta Nordexilta 120 metrin korkuiset turbiinit, jotka…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Vanhoille tuulivoimaloille suunnattu windfall-vero uhkaa Suomen mainetta vakaana sijoituskohteena

Kuvaoikeudet: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Suomeen ollaan muovaamassa voimalaitosveroa eli nk. windfall-veroa, joka kohdistuisi vanhoihin tuulivoimaloihin muun vanhan, päästöttömän tuotannon ohella. Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) haluaa tuoda keskusteluun näkökulmia, joiden huomiotta jättämisessä piilee odottamattomia haitallisia sivuvaikutuksia, joita ei ole otettu huomioon lakia valmisteltaessa: taannehtivasti langetettava vero asettaa vaakalaudalle Suomen maineen vakaana ja turvallisena investointikohteena. Uuden veron…

Continue reading

Kotimaista päästötöntä energiantuotantoa rankaisevasta voimalaitosverosta tulisi luopua

Energiateollisuus ry:n (ET) toimitusjohtaja Juha Naukkarinen Hallituksen kaavailema, päästöttömälle kotimaiselle tuotannolle kohdistettu voimalaitosvero on perusteeton. Se heikentäisi kotimaisten toimijoiden investointiedellytyksiä ja asemaa kansainvälisillä sähkömarkkinoilla. Voimalaitosvero on lisäksi EU:n ilmastopolitiikan vastainen ja se kohtelee tuottajia epätasa-arvoisesti, Energiateollisuus ry:n (ET) toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo. – Esitetyllä voimalaitosverolla tavoitellaan päästökaupasta aiheutuvan ”lisätuoton” verottamista. Kun päästökaupan nimenomaisena tarkoituksena on…

Continue reading

Sähköjärjestelmän vakaa tila säästi ongelmilta sähköpörssin toimintahäiriöissä

Ensimmäisen kerran 20 vuoteen pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool Spot ei saanut sunnuntaina 4.8. laskettua spot-hintoja seuraavalle päivälle. Pörssin sääntöjen mukaan maanantain tukkumarkkinoiden kaupat tehtiin perjantain hinnoin ja määrin. Markkinat säilyivät kuitenkin kokonaisuutena hyvin tasapainossa ja voimajärjestelmä toimi normaalisti, koska järjestelmän fyysisissä perustekijöissä eli kulutuksessa, tuotannossa tai siirtoverkon tilassa ei ollut suuria muutoksia näinä päivinä. Fingridin…

Continue reading

MOTIVA: Vielä on aikaa Vuoden uusiutuva energiateko -kisan ratkeamiseen

Motivan Vuoden uusiutuva energiateko -kilpaan ehtii vielä mukaan. Haussa elokuun loppuun asti ovat asuinrakentamisen edelläkävijät, jotka suunnittelevat tai saneeraavat asuinaluetta tai yhdyskuntaa. Vuoden uusiutuvana energiatekona palkitaan tänä vuonna: I Suunnitteilla oleva asuinalue tai yhdyskunta, jossa on tavoitteena käyttää monipuolisesti uusiutuvaa energiaa ja älykkäitä energiaratkaisuja ja josta on neuvoteltu jo kunnan kaavoittajien kanssa. II Asuinalue tai…

Continue reading