Fenno-Skan 1 yhteyden siirtokapasiteetin rajoitus jatkuu

Fenno-Skan 1 yhteyden kapasiteetin rajoitusta jatketaan 1.9.2014 asti, koska Fenno-Skan 1 kaapelin vaurion syyn selvittäminen vaatii laajemmat ja perusteellisemmat testaukset kuin aiemmin arvioitiin. Rajoituksen aikana Fenno-Skan 1 yhteyden kapasiteetti on kesäkaudella 400 MW ja talvikaudella 450 MW. Fenno-Skan 1 ja 2 yhteyksien kokonaiskapasiteetti on siten kesällä 1200 MW ja talvella 1250 MW. Suomen ja Ruotsin…

Continue reading

Energiateollisuus jakoi nuorille stipendejä

Energiateollisuus ry jakoi stipendejä energia-alaa opiskeleville nuorille. Stipendit jaettiin Energia-alan työnantajayhdistys Enertan lahjoitusvaroista perustetusta rahastosta. Stipendirahaston tarkoituksena on tukea ja kannustaa energia-alaa opiskelevia nuoria. Energiateollisuuden työmarkkinavaliokunta päätti stipendien saajista hakemusten perusteella. Stipendejä jaettiin ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulujen sähkö-, kaukolämpö- tai muusta energia-alaan liittyvästä koulutusohjelmasta valmistuville nuorille. Stipendin saajan tuli olla suorittanut vähintään osa työssäoppimis- tai…

Continue reading

MTK ry: Biokaasun tuotannossa kotikutoisia esteitä

Biokaasuntuotantoa voidaan kehittää poistamalla hallinnollisia esteitä. On mystistä, miksei biokaasulaitosinvestointiin voi käyttää käytettyjä osia, ihmetteli MTK:n energia-asiamies Ilpo Mattila 27.5 Joensuussa Liikennebiokaasuseminaarissa. Lisäksi lupa- ja tarkastusmenettelyt ovat kalliita. Liikennebiokaasuntuotannon taloutta tulisi lisätä nykyistä suuremmilla investointituilla sekä ajoneuvoverotuksen helpotuksilla. Biokaasu on parhaimmillaan liikenteen biopolttoaineena vaihtoehtona fossiilisille. Lukuisten selvitysten perusteella biokaasun raaka-ainetta riittää. – Viljeltävillä energiakasveilla saataisiin…

Continue reading

STY: Hyviä uutisia, tutkat ja tuulivoima mahtuvat samalle alueelle

Kuva: Feodor Gurvits Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) on erittäin tyytyväinen, että tuulivoiman ja puolustusvoimien aluevalvonnan yhteensovittamisen kanssa on edetty ripeästi. Raahen seudulla päästään etenemään miljoonien eurojen hankkeiden kanssa. Torstaina lisätalousarviokäsittelyssä myönnetty rahoitus mahdollistaa tuulivoiman kehittämisalueita koskevan lakiehdotuksen etenemisen eduskunnalle. Kehittämisalueiden hanketoimijoilta kerättävällä veroluonteisella maksulla rahoitetaan tutkahankinta, mutta valtio rahoittaa oston alkuvaiheessa. ”Raahen seudulla on hyvät…

Continue reading

Lakiehdotus poistaisi tuulivoimarakentamisen tutkaesteen Perämeren alueella

Tuulivoimarakentamisen tutkaesteet voidaan poistaa tietyillä erikseen nimetyillä aluilla puolustusvoimien valvontajärjestelmiä kehittämällä, esimerkiksi lisätutkan avulla. Tämä varmistaa aluevalvonnan toimivuuden samalla, kun edistetään tuulivoiman nopeaa rakentamista tuulioloilta erityisen suotuisilla alueilla, joilla on vireillä runsaasti hankkeita. Hallitus antoi tähän tähtäävän lakiehdotuksen tuulivoiman kompensaatioalueista eduskunnalle 23.5.2013. Lakiehdotukseen sisältyy ensimmäinen tuulivoiman kehittämisalue. Sellaiseksi nimettäisiin 2 425 neliökilometrin suuruinen Perämeren tuulivoima-alue, joka sijaitsee…

Continue reading

Puheenjohtaja Matti Rintanen: Energiapolitiikasta löydettävä pitkäjänteinen kansallinen konsensus

Energiaratkaisujen on kyettävä vastaamaan samanaikaisesti kolmeen merkittävään haasteeseen: ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä toimitusvarmuuden ja saatavuuden turvaamiseen. Yhtälö on haastava, mutta ratkaistavissa. Se edellyttää innovatiivisen työn lisäksi johdonmukaista, pitkäjänteistä ja kustannustehokkuuteen kannustavaa energia- ja ilmastopolitiikkaa. Politiikkaa, josta on löydettävä kansallinen konsensus ja johon eri osapuolet voivat sitoutua, sanoi Energiateollisuus ry:n (ET) puheenjohtaja Matti…

Continue reading

Suomen ABB innovoi uutta aurinkovoimaan

ABB:n taajuusmuuttajatehtaan katolla Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsee teholtaan Suomen suurin verkkoon kytketty aurinkovoimala. Se tukee aurinkoinverttereiden tutkimusta ja tuotekehitystä ABB:llä. ABB vahvistaa tarjoamaansa ”raskaan sarjan” aurinkoinverttereissä ja on tuonut markkinoille 875 ja 1000 kilowatin aurinkosähköinvertterit. Megawattikokoluokan aurinkovoimaloiden käyttöön suunnatut uutuudet ovat energiatehokkuudessa omassa luokassaan. Aurinkoinverttereiden tutkimuksen ja tuotekehityksen vastuu ABB:llä on Suomessa. ABB vahvistaa tarjoamaansa ”raskaan…

Continue reading

Paltamon Teerivaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan

UPM-Kymmene Oyj suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Teerivaaran alueelle Paltamoon. Yhtiö on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, jossa selvitetään hankkeen toteuttamisen vaihtoehdot ja vaikutukset. UPM-Kymmenen tuulivoimapuisto sijoittuisi Oulujärven ja Kivesjärven väliselle alueelle noin 26 kilometriä Paltamon keskustasta länteen ja noin 28 kilometriä Kajaanin keskustasta luoteeseen. Tuulipuistoon tulisi 17–22 tuulivoimalaa perustuksineen. Lisäksi puistossa olisi voimaloita yhdistäviä maakaapeleita, tuulipuiston…

Continue reading

Teollisuuden Voima Oyj: Olkiluodossa vuosihuoltojen aika

TVO:n ydinvoimalaitoksen vuosihuollot ovat alkaneet. Olkiluoto 1:llä on tällä kertaa noin viikon mittainen polttoaineenvaihtoseisokki, ja Olkiluoto 2:lla runsaat 17 vuorokautta kestävä huoltoseisokki. Olkiluoto 1 irrotettiin valtakunnan kantaverkosta sunnuntai-iltana 12.5. Polttoaineenvaihdon lisäksi seisokissa tehdään vuosittain toistuvat huollot ja testaukset sekä vikakorjaukset. Olkiluoto 2:n huoltoseisokki alkaa 26. toukokuuta. Merkittävimpiä töitä ovat polttoaineenvaihdon lisäksi pienjännitekojeistojen vaihto kahdessa osajärjestelmässä,…

Continue reading

VAPO: Turpeen korkea vero estää kotimaisen energian käyttötavoitteen saavuttamisen

Kulunut lämmityskausi osoitti sen, että Suomen nykyisellä kattilakannalla turve korvautuu pääasiassa fossiilisilla tuontipolttoaineilla eikä puulla. Tammi-maaliskuussa Suomeen tuotiin kivihiiltä lähes kolmannes enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Samaan aikaan Vapon energiaturvetoimitukset pienenivät Suomessa  lähes 40 %. Kuluneen tammi-maaliskuun ainana Vapo toimitti energiaturvetta  3,0 terawattituntia, kun edellisen vuoden vastaavana aikana  energiaturvetta toimitettiin 4,9 terawattituntia. Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi…

Continue reading