Saarioinen ja Adven tehostavat energian käyttöä Saarioisten Sahalahden tehtaalla

Helsinki 29.4.2013 – Adven Oy on toimittanut Saarioisten Sahalahden tuotantolaitosten tarvitseman kylmä- ja lämpöenergian jo vuosia. Uuden sopimuksen myötä Adven laajentaa energiantoimitustaan Saarioiselle sekä parantaa Saarioisten energiatehokkuutta. Advenin ja Saarioisten sopimien uusien investointien avulla Saarioisen Sahalahden tehtaiden energiatehokkuutta ja ympäristömyötäisyyttä kasvatetaan entisestään. Kylmäntuotannon laajentamisen lisäksi Adven rakentaa uuden lämpöpumppuratkaisun broileriteurastamon kylmälaitoksen yhteyteen. Lämpöpumppulaitoksella parannetaan kylmälaitoksen…

Continue reading

ABB sähköistää Suomen ensimmäisen hopeakaivoksen

Tuotanto Sotkamon hopeakaivoksella on tarkoitus käynnistää vuonna 2014. ABB on allekirjoittanut aiesopimuksen Sotkamo Silver Oy:n kanssa hopeakaivoksen sähköistyksestä ja automaatiosta. Sopimus sisältää kaivoksen koko sähkönjakelujärjestelmän, itse kaivoksen sähköistyksen sekä instrumentoinnin ja automaation. Sopimukseen voidaan kytkeä myös huolto- ja ylläpitopalvelut. Sopimuksen arvo on noin 5 miljoonaa euroa ja ABB järjestää sille rahoituksen toimituksen yhteydessä. ”Nykyaikaisessa kaivoksessa…

Continue reading

Suomen Akatemia: Nanorakenteilla tehoa aurinkokennoihin

Tutkijat ovat onnistuneet parantamaan aurinkokennojen hyötysuhdetta lisäämällä kennojen pintaan pieniä nanomittakaavan rakenteita. Uudella tekniikalla on pystytty poistamaan käytännössä kokonaan auringonvalon heijastushäviöt. Kustannustehokkaita aurinkosähköisiä materiaaleja kehitetään osana Suomen Akatemian Fotoniikka-tutkimusohjelmaa. Nanorakenteisen, mustasta piistä tehdyn pinnan etuna on matala heijastus, jonka seurauksena suurempi osa auringon säteilystä saadaan hyödynnettyä. Apulaisprofessori Hele Savinin johtama tutkimusryhmä Aalto-yliopistossa tutkii pääasiassa kiteisiä piiaurinkokennoja, joita…

Continue reading

Suomen Akatemia: Aurinkoenergian hinta laskee ja käyttö yleistyy

Aurinkoenergian käyttö lisääntyy huomattavasti ja vuonna 2050 aurinkosähkön osuus saattaa olla jo neljännes maapallon kaikesta sähköstä, ennakoi Aalto-yliopiston professori Peter Lund. Aurinkoenergian käytön yleistymisen taustalla on aurinkokennojen hyötysuhteen parantuminen ja niiden hinnan lasku. Lundin tutkimusryhmä kehittää Suomen Akatemian Kestävä energia -tutkimusohjelmassa kolmannen sukupolven aurinkokennoja. Tavoitteena on tuottaa suuren mittakaavan ratkaisuja uusiutuvan energian hyödyntämiselle. ”Tausta-ajatuksena tutkimuksessa on,…

Continue reading

Yli puolet Elenian kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä

Elenia Lämpö Oy on nostanut viime vuosien aikana merkittävästi kotimaisten polttoaineiden osuutta kaukolämmön tuotannossaan. Vuonna 2012 uusiutuvien, puuperäisten polttoaineiden käyttö nousi jo 59 prosenttiin. Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt ovat myös viimeisten viiden vuoden aikana miltei puolittuneet ollen viime vuonna 130 grammaa tuotettua kilowattituntia kohden. – Olemme sitoutuneet johtamaan ja kehittämään liiketoimintaamme vastuullisesti. Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia…

Continue reading

Nord-Lock liittyi Danish Wind Industry Associationiin

Kuva: Superbolt laajenemispultti käytetään GE Wind:in turbiinissa Danish Wind Industry Association (DWIA) on edunvalvonta- ja teollisuus­yhdistys, jolla on runsaat 240 jäsentä kautta Tanskan – ja nyt myös Nord-Lock kuuluu joukkoon! Nord-Lock on uurastanut jo useiden vuosien ajan tuulivoimaloiden pulttiliitossovellusten parissa, lopputavoitteena tuuliturbiinin kapasiteetin nostaminen voimaloita optimoimalla. Varmennetut pulttiliitokset merkitsevät harvempaa ylläpitotiheyttä ja pienempää pulttiliitosten tarkastustarvetta….

Continue reading

ABB ostaa Power-Onen tavoitteenaan globaali johtoasema aurinkoinverttereissä

ABB:n Pitäjänmäen taajuusmuuttajatehtaan katolla sijaitsee teholtaan Pohjoismaiden suurin verkkoon kytketty aurinkosähkövoimala. Tehtaan kehittämät ja valmistamat aurinkosähköinvertterit muuttavat aurinkosähkön verkkosähköksi. ABB:n ja Power-Onen hallitukset ovat sopineet yrityskaupasta, jonka mukaisesti ABB ostaa Power-Onen hintaan 6.35 USD /osake tai noin miljardi USD oman pääoman arvoa sisältäen Power-Onen nettokassan 266 miljoonaa USD. Yritysoston seurauksena syntyy johtava globaali toimija aurinkosähkön…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Tammi-maaliskuun sähkönkulutus lähes ennallaan

Kylmän maaliskuun johdosta sähkönkulutus kasvoi maaliskuussa lähes 8 prosenttia. Helmikuu oli puolestaan normaalia lämpimämpi ja näin ollen tammi-maaliskuun sähkönkulutus pysyi lähes ennallaan (-0,1 %). Kun ver-tailujaksoksi otetaan viimeiset 12 kuukautta, kulutus on kasvanut 2 prosenttia, ilmenee Energiateollisuus ry:n (ET) julkistamista ensimmäisen vuosineljänneksen sähkönkulutusluvuista. Pitkittynyt talvi ja kuiva alkukevät ovat kuluttaneet vesivarastoja. Pohjoismaissa pitkään, jo noin…

Continue reading

Miktech Oy: Ydinvoima-alan toimittajiksi kaivataan lisää suomalaisyrityksiä

Suomessa eletään parhaillaan uutta ydinvoiman rakentamiskautta: voimalaitosyksiköitä suunnitellaan ja rakennetaan ensi kertaa 1970-luvun jälkeen, ja myös vanhojen laitosten modernisointi tarjoaa mahdollisuuksia kone-, laite- ja prosessisuunnitteluyrityksille. Alaa tehdään tutuksi potentiaalisille toimittajille Nuclear! -ydinvoimaseminaarissa Mikkelissä 18.4.2013. Ydinvoima-ala tarjoaa teknologiateollisuuden yrityksille niiden kaipaamia mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, uskoo kehityspäällikkö Kimmo Haapea innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy:stä. – Ydinvoima-alalla yrityksille on tarjolla sekä…

Continue reading

Elenian säävarman sähköverkon rakentamista voi nyt seurata webissä

Maakaapeloitua sähköverkkoa syntyy 1600 – 2200 kilometriä vuodessa  Elenia on avannut www.elenia.fi -sivustollaan kartan, josta voi seurata säävarman, maakaapeloidun sähköverkon rakentamista paikallisesti Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kartta kertoo missä, milloin ja kuinka paljon Elenia rakentaa maakaapeloitua sähköverkkoa. Mukana on myös tieto millä urakointiyhtiöllä on rakentamisvastuu hankkeesta. ”Nyt tieto molemmista, sekä säävarman…

Continue reading