Dassault Systemes:3D-teknologiasta haetaan apua tuuliturbiinien suunnitteluun

Meluhaittoja voidaan ehkäistä ja kustannuksia leikata jo turbiinien suunnitteluvaiheessa Dassault Systèmesin 3D-teknologialla. 28.3.2013 – Uudesta 3D-teknologiasta voidaan saada nopea ja kestävä ratkaisu tuulivoiman lisäämiseen maassamme. 3D-teknologialla esimerkiksi turbiinien melutasoa voidaan testata ja simuloida virtuaalisesti jo ennen kuin laite on päätynyt tuotantoon. Suomen hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa linjaama kuuden terawattitunnin tavoite tuulivoimalla tuotetulle sähkölle vuonna 2020 edellyttää…

Continue reading

Sähköverkon vierimetsien tehokas hoitaminen parantaa sähkönjakelun varmuutta

Myrsky- ja lumituhoille herkän keskijännitteisen sähköverkon toimintavarmuutta voidaan parantaa huomattavasti hoitamalla määrätietoisesti sähkölinjojen vierimetsiä. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, sähköverkkoyhtiöiden sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisprojektissa on valmistumassa verkkoyhtiöille ja metsäalan toimijoille ohjeita vierimetsien hoidon suunnittelusta ja toteuttamisesta. Keskijännitteisen sähkölinjan vierimetsä tarkoittaa puustoa, joka sijaitsee metsään avatun sähkölinjan, eli johtokadun ulkopuolella. Vierimetsän puusto voi lumikuorman tai kovan tuulen…

Continue reading

Fingridin uusi varavoimalaitos vihittiin käyttöön Forssassa

Kuva: Fingrid Oyj Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin uusi varavoimalaitos vihittiin juhlamenoin tänään käyttöön Forssassa. Kyseessä on Suomen suurin varavoimalaitos, jolla varmistetaan maamme sähköjärjestelmän toimivuutta häiriötilanteissa. Laitos valmistui aikataulussa vuoden 2012 lopulla, ja Fingridillä on nyt käytössään yhteensä 1300 megawattia nopeata häiriöreserviä. Fingridin uusi varavoimalaitos on 318 megawatin laitos, jota ei käytetä kaupallisessa sähköntuotannossa, vaan ainoastaan sähköjärjestelmän…

Continue reading

LUT aloitti bioenergiatutkimuksen brasilialaisten kanssa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on aloittanut  biopolttoaineiden tutkimusyhteistyön Jyväskylän yliopiston ja kahden brasilialaisen yliopiston kanssa. LUT:n osuus hankkeessa on tehdä polttoaineiden kaasutus- ja polttokokeita sekä polttojärjestelmien mallinnusta.  Tutkittavina biomassoina käytetään suomalaisten biomassojen lisäksi muun muassa eukalyptuspuusta saatavaa biomassaa, kookospähkinän kuorta sekä etanoli- ja sokeritehtaista saatavia sokeriruo´on tai sokeriruokojätteen biomassoja. LUT:n hankkeessa…

Continue reading

Energiaverkko Supergridista uutta vauhtia Euroopalle

Euroopan laajuisen sähkönsiirtoverkon Supergridin toteutuminen nähdään tärkeänä, kun maanosa tavoittelee energiaomavaraisuutta sekä vähäpäästöistä energian tuotantoa ja käyttöä. Maita yhdistävän verkon hyödyt kantautuisivat laajalti talouteen ja nostaisivat Euroopan energiansiirtoteknologian kärkiosaajaksi maailmassa. Merkittävimmät energia-alan toimijat vievät asiaa eteenpäin Friends of the Super Grid –yhteisössä (FOSG), joka edistää suurikapasiteettisen siirtoverkon luomista pohjoisten merituulipuistojen ja eurooppalaisten käyttäjien välille. FOSG:n…

Continue reading

L&T vahvistaa energiatehokkuuspalveluitaan

Uuden strategiansa mukaisesti Lassila & Tikanoja vahvistaa asiakkailleen tarjottavia energiasäästöön tähtääviä palveluita. Uusien palveluiden myötä yhtiö pystyy entistä paremmin vastaamaan asiakkaidensa energiatehokkuusvaatimuksiin ja tarjoamaan laajempia palvelukokonaisuuksia. L&T on perustanut Kuopioon valtakunnallisesti toimivan energianhallintakeskuksen. Keskuksen tehtävänä on etäyhteyden välityksellä seurata L&T:n asiakaskiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä ja sitä kautta löytää energiatehokkain tapa käyttää kiinteistöä. Energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä voidaan…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoiman ja tutkien yhteensovittamisen nopea ratkaisu tulee tarpeeseen

Tuulivoiman ja puolustusvoimien valvontasensoreiden yhteensovittaminen on ollut haasteellista joillakin alueilla, kuten Raahen seudulla. Kymmenet tuulivoimahankkeet odottavat tilanteen ratkeamista. ”Lakiehdotus tutkien ja tuulivoimaloiden yhteensovittamisen haasteiden ratkaisemiseksi tulee tarpeeseen. Suomen Tuulivoimayhdistys haluaakin kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä, Puolustusvoimia, puolustusministeriötä, valtiovarainministeriötä ja Energiateollisuus ry:tä hyvähenkisestä yhteistyöstä”, STY:n toiminnanjohtaja Anni Mikkonen sanoo tyytyväisenä. ”Joitakin asioita jää vielä avoimiksi, mutta uskomme,…

Continue reading

Windfall-vero vahingoittaa Suomea investointiympäristönä

Energiateollisuus ry on pettynyt hallituksen kehysriihessä tekemään päätökseen jatkaa windfall-veron valmistelua. Windfall-vero on hallituksen omien energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden vastainen ja toteutuessaan vahingoittaa vakavasti Suomea investointiympäristönä. Veron viesti investoijille ja rahoittajille on ristiriitainen, sillä se kohdistuu nimenomaan päästöttömään sähköntuotantoon. Veron toteutuminen olisi karhunpalvelus koko kansantaloudelle, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo. Energiateollisuus ihmettelee myös hallituksen päätöstä nostaa…

Continue reading

Suomalaisen energiarakentamisen osaamisella mittavat vientimahdollisuudet AREVAn kautta

Suomalaisilla energiarakentamisen osaamisella on mittavat vientimahdollisuudet kansainvälisille markkinoille. AREVA on sertifioinut yli 300 suomalaista yritystä toimimaan energiarakentamisen parissa. AREVAn Suomen varamaajohtaja ja viestintäjohtaja Virginie Moucquot-Laiho kertoi tilanteesta Vaasan Energiaviikon Energy Match Metal -seminaarissa 20. maaliskuuta. ”AREVAn kautta suomalaisille energiarakentamisen ammattilaisille tarjoutuu mahdollisuus vientiin. AREVAn globaali toimintakenttä ulottuu Euroopan lisäksi koko maailmaan ja kattaa ydinvoiman lisäksi…

Continue reading

Energiateollisuus ry energia- ja ilmastostrategian päivityksestä: Päästövähennykset, kilpailukyky ja kansalaisten hyvinvointi nostettava energiamuutoksen keskiöön

Energiateollisuus uskoo, että Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittää kilpailukykyään ja lisätä energiaomavaraisuuttaan siirryttäessä kohti hiilineutraalia energiatulevaisuutta.  – Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan lankea osaksemme itsestään. Tulevaisuus on tehtävä. On luotava edellytykset toteuttaa muutoksen edellyttämät investoinnit ja huolehdittava siitä, että ratkaisut ovat kustannustehokkaita, muistuttaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Juha Naukkarinen. Tänään julkistettu hallituksen energia- ja ilmastostrategian päivitys osoittaa, että…

Continue reading