Fingridin karttapalvelu uudistuu

Fingridin avoin karttapalvelu uudistuu helmikuun loppupuolella. Palvelun karttanäkymässä esitetään Fingidin omistama kantaverkko, ja kartan avulla voi tarkastella kantaverkon tapahtumia. Uudistetussa karttanäkymässä tulevat yhdistymään kolme eri palvelua: palautteen ja yhteydenottopyynnön jättäminen, verkkohankkeiden tarkastelu sekä kantaverkon käyttöhäiriöiden ja siirtokeskeytysten sijainnin esittäminen.   Karttapalvelun toiminnoissa on päivityksen aikana viikoilla 8 ja 9 odotettavissa käyttökatkoksia. Suorat linkit uuteen palveluun…

Continue reading

Energy Brokers Finland Oy: Sähkötarjousten hintaerot kasvussa

Energy Brokers Finland Oy:n toimitusjohtaja Petteri Kytönen. Sähkötarjousten hintaerot sopimustyyppien välillä ovat kasvaneet talven aikana. Määräaikaisia sopimuksia tarjotaan nyt selvästi halvemmalla kuin toistaiseksi voimassa olevia. Sähkön kilpailuttaminen verkossa onkin nyt ennätysvilkasta. Sähkölaskun esille kaivaminen kannattaa, sillä kesällä halvimmillaan käynyt sähköenergian hinta lähti syksyllä nousuun. Energiamarkkinavirasto tilastoi päivittäin toistaiseksi voimassa olevien ns. toimitusvelvollisuushintaisten sopimusten ja määräaikaisten…

Continue reading

VTT: Pajun poltto-ominaisuudet testissä Joensuussa

Pajun Murskaamista VTT, Itä-Suomen yliopisto ja Fortum koepolttavat pajua Joensuussa ti 19. – ke 20.2.2013. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pajua poltetaan tässä mittakaavassa lämpölaitoksella Suomessa. Joensuun lämpölaitoksella suoritettavassa polttokokeessa haetaan käytännön kokemuksia pajun käytöstä polttoaineena – pajun polttoa ei ole ennen kokeiltu Suomessa samassa kokoluokassa. Pajun poltto-ominaisuuksia on aiemmin selvitetty laboratorio-oloissa VTT:llä, ja alustavat…

Continue reading

ABB:lle 110 miljoonan dollarin kauppa Liettuan ja Puolan sähköverkkojen yhdistämiseen

HVDC-konvertteriasema ABB on saanut 110 miljoonan dollarin HVDC-konvertteriasematilauksen liettualaiselta siirtoverkko-operaattorilta Litgrid AB:lta. 500 megawatin (MW) HVDC-konvertteriasema (back-to-back) auttaa yhdistämään Liettuan 330 kilovoltin (kV) kantaverkon Puolan 400 kV kantaverkkoon. Baltian maiden sähköverkkojen integrointi Manner-Euroopan sähköverkkoon edistää EU:n sähkömarkkinoiden kehittämistä. Uusi LitPolLink HVDC-yhdysjohto parantaa sähkönsiirron luotettavuutta ja turvallisuutta Baltian maiden ja Euroopan välillä. Tällä hetkellä Liettuan sähköverkko…

Continue reading

Voimaosakeyhtiö SF osti E.ONin osuuden Fennovoimasta

Fennovoiman pääomistaja Voimaosakeyhtiö SF on ostanut E.ONilta vapautuvan osuuden eli 34 prosenttia Fennovoiman osakkeista. Voimaosakeyhtiö SF omistaa nyt kaikki Fennovoiman osakkeet. E.ON ilmoitti lokakuussa 2012 luopuvansa kaikista Suomen hankkeistaan. Yksi niistä oli omistajuus Fennovoiman ydinvoimahankkeessa. Voimaosakeyhtiö SF:n kautta Fennovoimassa on mukana 61 teollisuuden ja kaupan alan yritystä sekä kuntien ja kaupunkien omistamaa energiayhtiötä. Fennovoiman hankkeen seuraava…

Continue reading

Kotkan kaupunkituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) on selvitetty Kotkan Hallan alueelle ja Kotkamills Oy:n tehdasalueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen ympäristövaikutukset. Tarkasteltavana on ollut 7-9 tuulivoimalan sijoittaminen Kotkan kaupunkikeskustan välittömään läheisyyteen. Lähimmät asuintalot ovat alle 300 metrin etäisyydellä voimalasta. Melu ja välke Normaalisti käytettyinä tuulivoimaloiden melu ja voimalan lavoista aiheutuva välke aiheuttaa kohtuuttoman suuren haitan etenkin Kotkansaaren asutukselle. Hallan alueella haitta…

Continue reading

TuuliWatin kahdeksas tuulipuisto Tornion Kitkiäisvaaraan

TuuliWatilta tuulisähköä jo 10 % Suomen 2020 tavoitteesta TuuliWatti Oy rakentaa Tornion Kitkiäisvaaraan tuulivoimapuiston, johon tulee seitsemän 4,5 MW:n voimalaa. Kitkiäisvaarassa aloitetaan sähköntuotanto loppukesästä 2014. Uuden tuulipuiston rakentaminen täyttää samalla yhtiön ensimmäisen investointivaiheen tavoitteet. TuuliWatin tähän mennessä investoima tuulivoiman tuotanto vastaa jo 10 % Suomen hallituksen 2020 tuulisähkötavoitteesta. Tuulivoima-alan johtavaksi toimijaksi noussut TuuliWatti on nyt…

Continue reading

Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön valmistumisesta sähköntuotantoon

Laitostoimittaja AREVA-Siemens konsortion viimeaikaisten edistymisraporttien perusteella Teollisuuden Voima (TVO) varautuu siihen, että Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon aloittaminen voi siirtyä vuoteen 2016. TVO arvioi aiemmin, että Olkiluoto 3 ei valmistu säännölliseen sähköntuotantoon laitostoimittajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti vuonna 2014. Samalla yhtiö edellytti laitostoimittajalta kokonaisaikataulun päivittämistä ja uutta vahvistusta laitosyksikön valmistumispäivästä. ‑ Emme ole vielä saaneet kunnollisia…

Continue reading

ADVENin uusi bionergiaratkaisu vihitty käyttöön Säkylässä

Säkylä 7.2.2013 – Adven on rakentanut uuden, kustannustehokkaan puuhakekattilan Säkylän Huovinrinteelle. Ympäristöystävällinen hakekattila on teholtaan 5 MW ja korvaa nykyisen öljyn käytön lähes kokonaan. Hakekattilan tuottamasta energiasta ohjataan noin 3.500 MWh/vuosi höyryksi ja noin 20.000 MWh/vuosi kaukolämpöverkkoon. Aiempi öljylämpökeskus jää käyttöön ainoastaan vara- ja huippuenergian tuotantoon. Uusi lämpökeskus siirtyy käyttämään paikallisia polttoaineita ja on siten…

Continue reading

GASEK Oy, CCM-Power Oy ja Asmacon Oy yhdistävät liiketoimintansa

Tuoreesta puusta höyryä, lämpöä ja sähköä, kilpailukykyisiä tuotteita hakkeen kaasutukseen. Yhdistyminen luo perustan myös suomalaisen puhtaan energian teknologiaosaamisen vientiin. Uusiutuvaan energiaan erikoistuneet GASEK Oy, CCM-Power Oy ja voimalaitosautomaatioon erikoistunut Asmacon Oy yhdistävät liiketoimintansa. Näin alalle syntyy merkittävä uusi yritys, jolla on erinomaiset kasvumahdollisuudet. Kasvua vauhdittaa eurooppalaisten yritysten tarve löytää sellaisia uusia energiaratkaisuja, jotka pohjautuvat uusiutuviin…

Continue reading