FinGrid: Tehoreservilaitokset siirtyvät kuukauden käynnistysvalmiuteen

Talvijakson päätyttyä tehoreservin ylläpidossa mukana olevat lauhdevoimalaitokset siirtyvät 12 tunnin käynnistysvalmiudesta enintään kuukauden käynnistysvalmiuteen kauden loppuajaksi 1.3.-30.6.2013. Energiamarkkinavirasto käynnistää tarjouskilpailun tehoreservin hankkimiseksi seuraavaksi kaudeksi.   Talvikaudella 1.12.2012 – 28.2.2013 tehoreservikapasiteetti ei aktivoitunut Suomessa.

Continue reading

Energiateollisuus ry: Kaukolämmön hintakehitys polttoainekustannusten nousua maltillisempaa

Kaukolämmön hintakehitys on ollut viime vuodet maltillista suhteessa polttoainekustannusten nousuun. Vuoden 2010 lopusta 2013 alkuun kaukolämmön hinta on noussut hieman alle 30 prosenttia kun vastaavalla ajanjaksolla keskeisten polttoaineiden verolliset hinnat ovat nousseet noin 40 prosentista jopa yli 50 prosenttiin polttoaineesta riippuen, ilmenee Energiateollisuus ry:n julkaisemasta kaukolämmön hintatilastosta. Hintatilaston mukaan kaukolämmön energiamaksut nousivat Suomessa viime vuoden…

Continue reading

TVO:lla hyvä ja vakaa tuotantovuosi 2012

TVO:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 liitteenä. TVO:lla hyvä ja vakaa tuotantovuosi 2012 Teollisuuden Voima Oyj -konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 352,2 (352.4) miljoonaa euroa. Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti historiansa toiseksi parhaan tuotantotuloksen, 14,45 TWh, jonka osuus Suomessa käytetystä sähköstä oli noin 17 prosenttia. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käyttökerroin oli 93,7 prosenttia. TVO:n molemmat ydinvoimalaitoslaitosyksiköt, Olkiluoto 1 (OL1) ja…

Continue reading

Pohjois-Savon ELY-keskus: Riikinnevan ekovoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättymässä

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Navitas Kehitys Oy:n laatimasta Leppävirran Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). ELY-keskuksen näkemykseen mukaan YVA-selostus täyttää lainsäädännössä sille asetetut vaatimukset. Selostus on laadittu asiantuntevasti ja tiedot on esitetty ymmärrettävässä muodossa. Selostukseen sisältyy kuitenkin myös heikkouksia, jotka tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa. Esimerkiksi ihmisiin, liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Kotitalouksien sähkönkäyttötutkimus antaa pohdittavaa rakennusmääräysten tekijöille

Kotitalouksien toteutuneesta sähkönkäytöstä tehty tutkimus osoittaa, että julkisessa keskustelussa ja myös rakennusmääräyksiä tai energiatodistuksia valmisteltaessa tulisi huomata sähkölämmityksen olevan edelleen useissa kohteissa hyvä ratkaisu. Uutta tietoa sähkölämmityksestä – energiatodistuksen ja rakentamismääräysten pohjatiedoissa tarkistettavaa Ympäristöministeriön käyttämät laskentamallit tuntuvat yliarvioivan lämmityksen tarvetta ylipäätään ja kun sähkölämmityksen sähkönkulutukseen sovelletaan muita energiamuotoja korkeampaa kerrointa, varsinkin sähkölämmitystä kohdellaan kovalla kädellä….

Continue reading

Aurinkoenergiakatalogin luonnos julkaistu – vielä ehdit mukaan

Tietoa aurinkoenergian parissa toimivista yrityksistä, tutkimusryhmistä ja kaupungeista on koottu Groove-ohjelman laatiman aurinkoenergiakatalogin luonnokseen. Nyt on viimeinen mahdollisuus päästä mukaan! Mikäli haluat oman organisaatiosi esittelyn katalogiin, lähetä edustamasi tahon logo, lyhyt aurinkoenergiaan liittyvä toimintakuvaus suomeksi ja englanniksi katalogin luonnoksessa esitettyjen kohtien mukaisesti Henri Mustoselle (etunimi.sukunimi at soprano.fi). Katalogiin osallistuminen on maksutonta, mikäli tiedot toimitetaan 2.3.2013 mennessä.

Continue reading

Fennovoima kutsuu Toshiban suoriin neuvotteluihin sekä selvittää keskisuuria laitoksia

25.2.2013 Fennovoima etenee ydinvoimalan laitostoimittajan valinnassa uuteen vaiheeseen. Fennovoiman hallitus on päättänyt kutsua Toshiban suoriin neuvotteluihin. Toshiban ehdottama vaihtoehto Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalayksikön reaktoriksi on 1600 MW:n kiehutusvesilaitos EU-ABWR. Suorat neuvottelut Toshiban kanssa alkavat välittömästi. Lisäksi yhtiön hallitus on päättänyt aloittaa selvitykset keskisuuren ydinvoimalan sopivuudesta Fennovoiman hankkeeseen. Fennovoiman arvion mukaan Toshiban lisäksi Arevan ja Rosatomin…

Continue reading

Fingridiltä uusia investointeja sähköasemiin

Fingrid rakentaa uuden sähköaseman Naantaliin ja uudistaa Petäjäskosken sähköasemaa Pohjois-Suomessa. Molemmat investointipäätökset liittyvät isoihin voimajohtoprojekteihin sekä kantaverkon mittavaan investointiohjelmaan.   Petäjäskosken aseman uusiminen on osa Lapin verkon kehittämissuunnitelmaa. Sähköasemauudistus pitää sisällään ikääntyneen ja rakenteeltaan epätarkoituksenmukaisen 220 kilovoltin kytkinlaitoksen uusimisen ja lisäksi asemalle lisätään toinen 400/220 kilovoltin muuntaja.   Investointi toteutetaan Lapin sähköverkon käyttövarmuuden parantamiseksi, sillä…

Continue reading

CENCORPIN AURINKOSÄHKÖMODULITEHTAAN SIJOITUSPAIKAKSI MIKKELI

Cencorp on päättänyt sijoittaa aurinkosähkömudulitehtaansa Mikkeliin. Yhtiöllä on ennestään toimintaa Suomessa Salossa ja Mikkelissä. Tehtaan on määrä valmistua vuoden 2014 alkupuolella.  “Cencorp osti tammikuussa Sunweb Solar Energy Holding B.V:ltäaurinkosähkömoduliliiketoiminnan, siihen liittyväntuotantolinjakokonaisuuden, Sunweb-tuotemerkin sekä liiketoimintaan liittyvät patentit ja muut immateriaalioikeudet. Toteutettu yrityskauppa luo vahvan pohjan kehitystyölle, jonka lopullisena tavoitteena on valmistaa ja käyttöönottaa omaa suunnittelua oleva aurinkosähkömodulien kokoonpanolinja Mikkelissä. Tehtaan…

Continue reading

Fingrid: Keminmaa–Svartbyn rajajohdon huoltotyöt siirretty Fenno-Skan 1 kaapelivian takia

Maaliskuulle (4.–8.3. ja 11.–15.3.) suunniteltu Keminmaa–Svartbyn 400 kV:n rajajohdon ukkosköysien vaihto on siirretty myöhempään ajankohtaan, koska Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia rajoittaa samanaikainen Fenno-Skan 1 kaapelivika. Huoltotöiden siirrolla pyritään lieventämään kaapeliviasta aiheutuvia markkinavaikutuksia. Keminmaa–Svartbyn rajajohdon ukkosköysien vaihdon uudesta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Continue reading