POSIVA: Euroopan laajuinen geologisen loppusijoituksen tulppaus- ja sulkemisteknologiayhteistyö käynnistyi Posivan johdolla

Neljätoista ydinjätehuollosta vastaavaa yhtiötä ja tutkimuslaitosta yhteensä kahdeksasta Euroopan maasta osallistuu kehityshankkeeseen, jonka tavoitteena on loppusijoitustilojen sulkemisteknologian testaaminen täydessä mittakaavassa. Euroopan komission ja ydinjäteyhtiöiden yhteisesti rahoittama DOPAS-projekti keskittyy erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen tulppien ja sulkurakenteiden kehitystyöhön. Kustannusarvioltaan 15,7 miljoonan euron hankkeen koordinaattorina toimii suomalaisyhtiö Posiva Oy. Neljä vuotta kestävä DOPAS-projekti (“Full-Scale Demonstration Of Plugs And…

Continue reading

STUK tarkastaa Posivan loppusijoituslaitoksen turvallisuuden

Posiva Oy jätti perjantaina 28.12.2012 työ- ja elinkeinoministeriölle käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen. Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävä on tarkastaa Posivan hankkeen turvallisuus. STUK antaa rakentamislupahakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle turvallisuusarvion. STUKin turvallisuusarvio perustuu Posivan organisaation ja toiminnan tarkastuksiin sekä Posivan hankkeen pitkäaikaisen valvonnan perusteella tehtyihin havaintoihin.STUKin tarkastustyön tavoiteaikataulu on puolitoista vuotta. Sinä aikana STUK arvioi, ovatko Posivan toimittamat…

Continue reading

Posiva jätti loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle

Posiva on jättänyt käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle 28.12.2012. Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan laitokseen on tarkoitus loppusijoittaa Posivan omistajien, TVO:n ja Fortumin, nykyisestä neljästä laitosyksiköstä ja rakenteilla olevasta Olkiluoto 3-yksiköstä sekä suunnitellusta Olkiluoto 4-yksiköstä syntyvä käytetty ydinpolttoaine, yhteensä 9000 uraanitonnia. Rakentamislupahakemuksen kohteena on kahden toisiinsa kytketyn ydinlaitoksen, maanpäällisen kapselointilaitoksen ja maanalaisen loppusijoituslaitoksen muodostama laitoskokonaisuus, johon sisältyy…

Continue reading

Energiayhtiöt vastuullisia ympäristö- ja ilmastokysymyksissä

Tuore kyselytutkimus eri toimialojen yhteiskuntavastuusta osoittaa, että suomalaisten mielestä energiayhtiöt kantavat vastuunsa ympäristöstä ja ilmastosta selvästi parhaiten. Vastaajista 31 prosenttia katsoi energiayhtiöiden kantavan ympäristö- ja ilmastovastuunsa. Ero seuraavaksi parhaaseen toimialaan on seitsemän prosenttiyksikköä. – Energiayhtiöihin kohdistuu paljon toiveita ja haasteita ympäristö- ja ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi. Tässä mielessä on ilo havaita, että kyselytutkimuksen mukaan näinkin suuri osa…

Continue reading

Fenno-Skan testit rajoittavat Suomen ja Ruotsin välistä siirtokapasiteettia tammikuussa

Fingrid ja Svenska Kraftnät rajoittavat Suomen ja Ruotsin välisten siirtoyhteyksien kapasiteettia Fenno-Skan 1 -yhteyden uuden automaatiojärjestelmän käyttöönottotestauksen aikana 11. –24.1.2013. Testejä tehdään iltaisin ja öisin, jolloin Ruotsin ja Suomen välinen kokonaissiirtokapasiteetti sekä pohjoisen että etelän yhteyksillä rajoitetaan alimmillaan 200 megawattiin. Kokonaiskapasiteetiltaan 1350 MW Fenno-Skan 1 ja 2 -yhteydet muodostavat Suomen ja Ruotsin välisestä siirtokapasiteetista noin puolet….

Continue reading

Fortum investoi uuteen biopolttoaineita käyttävään laitokseen Tukholmassa

Fortumin Tukholman kaupungin kanssa omistama tytäryhtiö Fortum Värme on päättänyt investoida uuteen biopolttoaineita hyödyntävään sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitokseen Tukholman Värtanilla. Investoinnin arvo on noin 500 miljoonaa euroa, ja se sisältyy Fortumin tämänhetkiseen käyttöomaisuusinvestointien ennusteeseen. Uusi laitos korvaa osan nykyisestä lämmöntuotannosta ja toimii edullisemmalla biopolttoainevaihtoehdolla. Laitos lisää Fortum Värmen sähköntuotantoa noin kolmanneksella. Uuden laitoksen rakentaminen alkaa…

Continue reading

Verkosto-tapahtuma aloittaa Tampereen messuvuoden 2013

SÄHKÖAUTOJEN LATAUSVERKOSTO NOUSEE YHDEKSI PÄÄTEEMAKSI Tampereen messukevät 2013 käynnistyy verkkoliiketoiminnan ammattilaisille suunnatulla Verkosto-tapahtumalla, joka pitää sisällään Sähköverkot-messut ja Tietoverkot-messut. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 30.–31.1.2013 järjestettävä kaksipäiväinen messutapahtuma esittelee alan uusimmat tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Energiateollisuus ry:n seminaarissa pohditaan keinoja laajojen sähkökatkojen vähentämiseksi ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Finnet-liitto ry:n Verkkopäivillä keskustellaan verkonrakentamisen haasteista ja tulevaisuuden ratkaisuista….

Continue reading

TEKES RAHOITTAMAAN CENCORPIN AURINKOSÄHKÖMODULILIIKETOIMINTAA

TEKES RAHOITTAMAAN CENCORPIN AURINKOSÄHKÖMODULILIIKETOIMINTAA –CENCORPIN TAVOITTEENA ON AVATA OMAA SUUNNITTELUA OLEVA AURINKOSÄHKÖMODULITEHDAS SUOMESSA VUODEN 2014 ALKUPUOLELLA Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus -Tekes rahoittaa Cencorpin liiketoiminta- ja tuotantomallia liittyen kustannustehokkaiden aurinkosähkömodulien suunnitteluun, valmistukseen sekä modulien komponenttien kehitykseen n. 3 miljoonan euron lainalla. Laina voi olla kuitenkin enintään 50% projektin kokonaiskustannuksista, joiden on arvioitu olevan noin 6 miljoonaa…

Continue reading

ABB voimalla Australian LNG-markkinoille

ABB on maailman johtava moottorivalmistaja. Kaupan sisältämät korkean hyötysuhteen moottorit valmistetaan ABB:n tehtaalla Vaasassa. ABB toimittaa yli 1000 räjähdysvaarallisiin tiloihin kehitettyä moottoria useille kaasukentille Australiaan. Yksi kentistä on maailman ensimmäinen kelluva nesteytetyn maakaasun lautta. Moottorikauppa on ABB:lle merkittävä päänavaus uutta teknologiaa edustaviin kelluviin lauttoihin. ABB toimittaa yli 1000 räjähdysvaarallisiin tiloihin kehitettyä moottoria useille kaasukentille Australiaan….

Continue reading

Biohiili korvaamaan lähivuosina kivihiiltä

Biohiiliä!! Biohiilen eli paahdetun biomassan läpimurron kivihiiltä korvaavana polttoaineena uskotaan tapahtuvan lähivuosina. Suomessa selvitetään parhaillaan useassa eri hankkeessa biohiilen mahdollisuuksia energiantuotannossa. Pohjolan Voima Oy:n entinen toimitusjohtaja, nykyisin energia-alan asiantuntijatehtävissä toimiva Timo Rajala uskoo biohiilen valmistuksen ja käytön teknologian kehittyvän nopeasti markkinoille. Myös päästökaupassa hiilidioksidin hinnan odotettavissa olevan nousun uskotaan vaikuttavan biohiilen kannattavuuden paranemiseen. Ruotsalainen Vattenfall…

Continue reading