Taaleritehdas suunnittelee Kuopioon biokaasulaitosta

» Taaleritehtaan Biotehdas rakentaa Suomeen valtakunnallisen biokaasulaitosten verkon » Ensimmäinen uusi laitos on suunnitteilla Kuopioon » Biokaasulaitos mahdollistaa jätteiden hyötykäytön Taaleritehtaan Biotehtaan ensimmäinen uusi investointi on suunnitteilla Kuopioon. Aikaisemmin Biotehdas hankki omistukseensa VamBio Oy:n, jolla on Huittisissa toimiva biokaasulaitos. VamBio valittiin vuonna 2011 Suomen ympäristöyritykseksi. Kuopiossa biokaasulaitokselle on haettu ympäristölupaa, ja tavoite on saada laitos…

Continue reading

Pirkanmaan ELY-keskus: Humppilan-Urjalan tuulivoimapuisto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointi etenee

Voimamylly Oy suunnittelee sisämaahan sijoittuvaa tuulivoimapuistoa Humppilan ja Urjalan kunnan raja-alueelle. Hankkeen ympäristövaikutuksien arviointi on käynnissä. Tuulivoimapuisto-hankkeissa hyvällä suunnittelulla voidaan estää merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on parantaa suunnittelun laatua. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut Humppilan–Urjalan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YVA-lain mukaisen lausunnon. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten…

Continue reading

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Tuuliwatti Oy:n Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa joitakin täydennystarpeita

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Kalajoen Mustilankankaan tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta. ELY-keskus katsoo, että arviointiselostus on selkeä ja asiantuntevasti laadittu. Arviointia varten tehdyt selvitykset on toteutettu pääosin riittävällä tavalla. Arviointiin on kuitenkin jäänyt joitakin puutteita ja täydennystarpeita. Vaihtoehtojen vertailu on oleellinen osa YVA-menettelyä, mutta tässä hankkeessa vertailu on hankalaa. Tuulivoimaloiden osalta vaihtoehdot eroavat vain rakenteen ja korkeuden osalta. Arviointiselostuksessa…

Continue reading

GASUM: LNG paras meriliikenteen päästöjen vähentäjä – Rikkidirektiivin kustannus LNG:n avulla viidennekseen

Gasumin energiakaupan johtaja Aleksei Novitskyn mukaan Suomen meriliikenteellä on kolme vaihtoehtoa EU:n rikkidirektiivin vaatimusten täyttämiseen: ”Niistä paras on nesteytetty maakaasu eli LNG, kilpailukykyinen polttoaine, joka ei sisällä lainkaan rikkiä. Se täyttää myös tulevat päästövähennystavoitteet, jotka koskevat typenoksideja, hiilidioksidia ja hiukkaspäästöjä.” ”Muut kaksi huonompaa vaihtoehtoa ovat meridiesel eli MGO, joka on kallista ja kallistunee edelleen, sekä…

Continue reading

E.ON myy Suomen liiketoimintansa

E.ON suuntaa uudelleen pohjoismaiset toimintansa ja yhtiö on ilmoittanut käynnistävänsä prosessin myydäkseen omistuksensa Suomessa, mukaan lukien 20 %:n osuuden Gasumista. Gasumin toimitusjohtaja Antero Jännes toteaa, että E.ON:n strategiamuutos on ollut tiedossa. Gasumin johto ei kommentoi omistajien päätöksiä. ”Jatkamme Gasumin liiketoiminnan kehittämistä vahvistamamme strategian mukaisesti,” toteaa Jännes.

Continue reading

AGT International ja Emtele parantavat yhteistyössä sähkönjakelun etähallintaa ja luotettavuutta Suomessa

AGT International on yhteistyössä suomalaisen kumppaninsa, Emtelen, kanssa asentanut Elenian Pinsiön sähköasemalle turvaratkaisun. Järjestelmän valvomo on Emtelen palvelukeskuksessa. Järjestelmän avulla automatisoidaan kulun hallinta, aseman valvonta ja tarkkailu. Ratkaisu tukeutuu Emtelen korkean turvallisuuden ja käytettävyyden verkkopalvelu FieldComiin. Ratkaisua esitellään Energia 12 Energy -tapahtumassa Tampereella 23.-25. lokakuuta. Järjestelmä on ollut täydessä toiminnassa heinäkuusta 2012 lähtien. Se mahdollistaa…

Continue reading

Vuoden energiaoivallus –palkinto kahdelle innovaattorille

Alajärveläinen Päiviö Harju ja keravalainen Risto Jernberg jakavat 10 000 euron palkinnon Alajärveläinen Päiviö Harju ja keravalainen Risto Jernberg palkittiin kumpikin 5000 eurolla energiatehokkaista ideoistaan Vuoden energiaoivallus -kilpailussa. Kilpailussa haettiin uusia energiaoivalluksia teemoilla energiatehokkuus, päästöjen vähentäminen ja energiansäästö. Palkinnot luovutettiin tänään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa avautuneilla Energia 12 -messuilla. Vuoden energiaoivallus -kilpailun järjestivät nyt jo…

Continue reading

Suomen Messut: Energiahaasteet esillä Tampereen EnergiaForumissa

Miten turvata energiainvestoinnit, järjestelmän monipuolisuus, päästöjen vähentäminen ja kohtuullinen hinta? Älykäs sähköverkko joka kotiin, uusiutuvat energiat kasvussa Energiavuoden 2012 päätapahtuma, EnergiaForum 12, on alkanut Tampereella. Kolmipäiväiset Energiamessut, Energiapäivä ja Energiakongressi sekä lukuisat muut tapahtumat kokoavat energia-alan päättäjät, toimijat ja asiantuntijat Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen pohtimaan energia-alan ajankohtaisia ongelmia. Energiapäivänä jaetaan vuoden energiaoivalluspalkinto sekä palkitaan parhaat…

Continue reading

Gasum selvitti kuntapäättäjien energia-asenteita: Valtaosa kasvattaisi maa- ja biokaasun merkitystä uudessa kansallisessa ilmastostrategiassa

Yli kaksi kolmannesta kyselyyn osallistuneista kuntapäättäjistä haluaa, että maan hallitus kasvattaa erityisesti maa- ja biokaasujen roolia parhaillaan päivitettävässä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Vaatimus on keskeinen tulos Gasum Oy:n kesällä kuntavaikuttajien parissa teettämässä kyselyssä, johon osallistui lähes tuhat vastaajaa. Kyselyn suoritti Aula Research Oy. – Maa- ja biokaasun roolin kasvattaminen kansallisen energia- ja ilmastostrategian päivittämisen yhteydessä…

Continue reading