Sähkön loppukäytön muutokset vaikuttavat huomattavasti sähkönjakeluun

Tulevaisuuden energiateknologiat, kuten sähköautot ja sähkön pientuotanto, vaikuttavat merkittävästi sähkön loppukäyttöön ja sähkönjakeluverkon kuormiin. Nämä muutokset edellyttävät uudentyyppistä pitkän-aikavälin kuormien ennustamismenetelmää, jolla voidaan paremmin ennustaa tulevaisuuden kuormia sähkönjakeluverkoissa. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavan väitöskirjan mukaan sähkön loppukäytössä tapahtuu tulevaisuudessa huomattavia muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi sähköenergiaan ja tehoon sähkönjakeluverkoissa. On odotettavissa, että…

Continue reading

LUT tutkii uusin keinoin äänikokemuksia tuulivoimasta

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) käynnistyi toukokuussa uusi kaksivuotinen tutkimushanke tuulivoimaloiden äänestä. Tutkimuksessa mallinnetaan ja mitataan tuulivoimaloiden äänen muodostumista, leviämistä ja ihmisen kokemusta suomalaisissa ilmasto-olosuhteissa. Pyrkimyksenä on tunnistaa tuulivoimaloiden häiritseviä piirteitä niiden lähellä asuvien ihmisten näkökulmasta. Tunnistamisessa käytetään apuna reaaliaikaista palautejärjestelmää ja tilastollisia malleja. LUT:n Etelä-Karjala-instituutin tehtävä on erityisesti ihmisen äänikokemukseen ja…

Continue reading

Lappeenrannan teknillisen yliopisto LUT palkittiin sähköenergia-alan tutkimuksen tuloksista

LUT Aurinkopaneelit 3. talon katolla. Asentaja Miguel Lavado. Kuvaaja Teemu Leinonen. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) sähkötekniikan osaajia on palkittu CLEEN Oy:n eli energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän toimesta. Palkinnot tulivat yliopiston sähkötekniikan tutkijaryhmälle pienjännitteisen tasasähköjärjestelmän kehittämisestä sekä Janne Karppaselle hänen diplomityöstään, joka koski sähkön pientuotannon turvallista liittämistä julkiseen sähköverkkoon. CLEEN Oy:n koordinoimassa…

Continue reading

Suomi edelläkävijäksi aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvän energiajärjestelmän kehityksessä

VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus käynnistivät mittavan kehityshankkeen, joka tähtää uudentyyppisen energiajärjestelmän kehittämiseen sekä siihen liittyvän liiketoimintasektorin luomiseen Suomessa. Aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvä NEO-CARBON ENERGY -projekti on saanut Tekesiltä merkittävän strategisen rahoituksen lähivuosiksi. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja pyrkimykset energiaomavaraisuuteen kannustavat päästöttömän energiantuotannon kehittämiseen. Aurinko- ja tuulivoiman kehitystä on johtanut Saksa, josta…

Continue reading