Lämmitysenergia Yhdistys ry: Hybridilämmitys edullisin lämmitysmuoto pientalossa

Lämmitysöljyn hinnanlaskun myötä on hybridilämmityksen omaavien syytä tarkastella, kuinka lämmitysjärjestelmää kannattaa käyttää saadakseen mahdollisimman energiatehokkaan ja käyttökustannuksiltaan edullisimman lopputuloksen aikaan. Mikäli käytössä on öljykattilan ja ilma-vesilämpöpumpun yhdistelmä, niin nykyisellä öljyn hinnalla ei lämpöpumppua kannata ”vedättää” valmistajan lupaamiin minimikäyttölämpötiloihin, vaan ottaa se lämpö jo aiemmin öljykattilasta. Yleensä öljykattila ja ilma-vesilämpöpumppu on asennettu saneerauksen yhteydessä vanhaan patterilämmitteiseen…

Continue reading

Lämpöpumput vuonna 2030: Säästöt miljardi euroa vuodessa, investoitu 12 miljardia, 3000 työpaikkaa

Lämpöpumppujen yleistyminen on ympäristön, talouden ja kuluttajan kukkaron kannalta hyvä asia. Se pienentää energian kulutusta, tuo kuluttajille säästöjä sekä parantaa kotimaista työllisyyttä ja kauppatasetta, selviää tutkimuksesta, jonka Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry teetti kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiö Gaia Consulting Oy:llä. Selvityksessä laskettiin taloudelliset ja ympäristövaikutukset, joita syntyy, mikäli lämpöpumput yleistyvät rakennuskannassa SULPUn vision mukaisesti. Visiossa lämpöpumppuihin investoidaan…

Continue reading

Hybridilämmitys tekee talosta energiapihimmän – jos talotekniikka vain on kunnossa

Öljylämmitystalossa tehty seuranta toi runsaasti uutta tietoa siitä, kuinka ilmasta veteen -lämpöpumppua voidaan ja kannattaa hyödyntää öljylämmityksen rinnalla, kun talosta halutaan tehdä entistä energiapihimpi. Vuosina 2012-2014 kahdessa jaksossa toteutettu seuranta oli yksi öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen projekteista. -Hybridilämmitys eli kahden tai useamman lämmönlähteen käyttö rinnakkain ja vuodenajan mukaan vaihdellen yleistyy koko ajan. Lisätiedon tarvetta on…

Continue reading