HELEN VALMIINA KIVIHIILESTÄ LUOPUMISEEN: Kivihiilikielto lähti eteenpäin

Kuvaoikeudet HELEN Helen valmistautuu kivihiilen korvaamiseen energiantuotannossa. Hallituksen tänään julkaisema lakiesitys kivihiilen kieltämisestä nopeuttaa investointipäätöksiä, mutta estää samalla uusien, kehittyvien teknologioiden hyödyntämisen. Suomen hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksensä kivihiilen energiakäytön kieltävästä laista. Sen mukaan hiilen käytöstä luovutaan energiantuotannossa 2020-luvun aikana. Helen on jo aloittanut kivihiilestä luopumisen vuonna 2015 linjaamalla Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisesta vuoden 2024…

Continue reading

Helen vahvistaa Helsingin keskustan sähköverkkoa

Helsingin keskusta-alueen sähkön kulutushuippu kasvaa ennusteiden mukaan 20 % vuoteen 2020 mennessä. Projektissa rakennetaan uusi kaksoiskaapeliyhteys Suvilahdesta Viikinmäkeen. Projekti on osa laajempaa Helsinginniemen sähkönsiirtoverkon kehittämistä. Myöhemmin 2020-luvulla alueen sähkönsyötön toimitusvarmuutta turvaamaan tarvitaan lisäksi kantaverkon 400 kV siirtoyhteys. Helen Sähköverkko Oy rakennuttaa Suvilahden ja Viikinmäen 110 kilovoltin kytkinasemien välille uuden kaksoiskaapeliyhteyden. Suomen mittakaavassakin ainutlaatuisessa 110 kilovoltin…

Continue reading