Carunan vuosi 2017: Sähköverkkoja kunnostettiin 277 miljoonalla eurolla, säävarman sähköverkon alueella jo 71 % Carunan asiakkaista. Myös uusiutuvan energian suosio kasvaa.

Carunan verkkojen kaapelointiaste nousi vuoden 2017 aikana, kun sähköverkkojen maakaapelointia jatkettiin aktiivisesti eri puolilla maata. Kokonaisinvestoinnit olivat 291 miljoonaa euroa, josta 277 miljoonaa euroa kohdennettiin pääasiassa verkon toimintavarmuuden parantamiseen. Carunan asiakkaista 71 prosenttia oli säävarman verkon alueella vuoden lopussa. Uusiutuvan energian pientuottajia liitettiin Carunan verkkoon yli tuhat. Caruna Networks -konsernin (Caruna) vuoden 2017 liikevaihto oli…

Continue reading

Caruna vie sähköverkkkoaan maan alle Espoossa kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi 50 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Espoossa. Hanke parantaa merkittävästi Espoolaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 30 henkilöä ja sen arvo on noin 3 miljoonaa euroa. Maakaapelointihankkeet alkavat syyskuussa Bodominjärven ympäristössä Oittaalta ja jatkuvat Kunnarlaan, Röylään ja Perusmäkeen….

Continue reading

Caruna vie sähköverkkkoaan maan alle Kirkkonummella kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 syyskuusta helmikuuhun 2016 jopa 70 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Kirkkonummella. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta, ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 42 henkilöä ja sen arvo on noin 4,2 miljoonaa euroa. Kaivut alkavat syys- ja…

Continue reading

Caruna parantaa kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta Paraisilla

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 maaliskuusta marraskuuhun 53 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Paraisilla. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 40 henkilöä ja sen arvo on noin 3,8 miljoonaa euroa. Kaivut ovat alkaneet ja osassa kohteista saatu jo…

Continue reading

Caruna kasvaa ostamalla Lapin Sähköverkko Oy:n

Caruna on ostanut Lapin Sähköverkko Oy:n ja yhtiön operoiman sähkönsiirtoverkon Kemijoki Oy:ltä. Nyt hankittava suurjänniteverkko laajentaa Carunan sähkönsiirtoverkkoa Lapissa, jossa Carunalla on verkkoa jo entuudestaan. Kaupan myötä Carunalle siirtyi noin 150 kilometriä suurjänniteverkkoa Kemijärven, Rovaniemen ja Sodankylän alueilta. Carunalla on pitkä kokemus suurjänniteverkon käyttötoiminnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä, joten Lapin Sähköverkosta tulee luonnollinen osa Carunan liiketoimintaa….

Continue reading

Caruna uudistaa sähköverkkoaan Jalasjärvellä viemällä sen maan alle

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi 59 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Jalasjärvellä. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta ja niiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 30 henkilöä ja sen arvo on noin 3,3 miljoonaa euroa. Maakaapelointihanke Jalasjärvellä kestää huhtikuusta 2015 maaliskuuhun 2016. Kaivuut ovat alkaneet huhtikuussa…

Continue reading

Caruna vie sähköverkkoaan Posiolla maan alle kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 heinäkuusta marraskuuhun yhdeksän kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Posiolla. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin kahdeksan henkilöä ja sen arvo on noin 750 000 euroa. Kaivuut alkavat Posion kirkonkylältä kohti Aholaa. Työssä edetään…

Continue reading

Caruna vie sähköverkkoaan maan alle Ranualla kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 heinäkuusta marraskuuhun 12 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Ranualla. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta, ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 10 henkilöä ja sen arvo on noin 1 040 000 euroa. Kaivut ovat alkaneet Salmenniemen alueella, josta…

Continue reading

Caruna uudistaa sähköverkkoaan Kustavissa, Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa,Taivassalossa ja Vehmaalla viemällä se maan alle kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 maaliskuusta joulukuuhun 125 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Lounais-Suomen pohjoisosassa. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta, ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 90 henkilöä ja sen arvo on noin 9 miljoonaa euroa. Kaivut ovat alkaneet maaliskuussa Mynämäellä…

Continue reading

Caruna myy projektivalvontaliiketoimintansa Rejlersille

Caruna on tänään myynyt projektivalvontaliiketoimintansa asiantuntijaorganisaatio Rejlersille. Kaupan kohteena on Carunan sähköverkon rakentamiseen, korjaamiseen, ylläpitoon ja kunnossapitoon liittyvien projektien projektivalvontapalvelu. Projektivalvontapalvelu sisältää valvontaa, katselmuksia, tarkastuksia, laadunvalvontaa sekä turvallisuus- ja ympäristökoordinointia kaikilla Carunan verkkoalueilla. Kaupan mukana siirtyy vanhoina työntekijöinä 26 henkilöä 1.9.2015 alkaen. Samalla Caruna on solminut sopimuksen projektivalvontapalveluiden hankinnasta Rejlersiltä, josta tulee nyt yksi Carunan…

Continue reading