Fennovoima toimitti suunnitteluaineistoa Säteilyturvakeskukselle

Fennovoima toimitti eilen rakentamislupahakemukseensa liittyvää suunnitteluaineistoa Säteilyturvakeskuksen arvioitavaksi. Toimitetussa aineistossa kuvataan laitoksen turvallisuussuunnittelun perusperiaatteet sekä suunnittelussa käytettyjä menettelyjä. Fennovoiman ydinvoimalaitos rakennetaan Säteilyturvakeskuksen uusien ohjeiden mukaisesti ja nyt toimitetussa aineistoissa kerrotaan, miten uudet ohjeet tullaan soveltamaan laitoksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi aineisto sisältää yksittäisen järjestelmän kuvauksen, jota tullaan käyttämään koko voimalaitoksen järjestelmäaineiston mallina seuraavissa toimituksissa. Fennovoima…

Continue reading

Fennovoima ja Posiva palvelusopimukseen – ympäristövaikutusten arviointi alkaa

Janne Mokka, Posiva Oy:n toimitusjohtaja & Posiva Solutions Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Mika Pohjonen, Posiva Solutions Oy:n toimitusjohtaja, Toni Hemminki, toimitusjohtaja, Fennovoima Oy, Mika Alava, Senior Advisor, Fennovoima Oy Fennovoima ja Posivan tytäryhtiö Posiva Solutions Oy ovat solmineet palvelusopimuksen. Sopimuksen myötä Posivan osaaminen pystytään hyödyntämään Fennovoiman loppusijoitushankkeessa. Lisäksi Fennovoima on tänään jättänyt ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) työ- ja elinkeinoministeriölle ja…

Continue reading

Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitokselle ympäristö- ja vesitalouslupa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Fennovoima Oy:n sähköteholtaan noin 1 200 MW:n suuruiselle ydinvoimalaitokselle ja sen varaenergiantuotannolle ympäristöluvansekä vesilain mukaisen luvan meriveden ottoon. Päätös sisältää luvan aloittaa jäähdytysvesien purkurakenteiden rakentaminen päätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Hanhikiven niemelle sijoittuvan ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa koskee hakemuksen mukaista ja laajuista energian tuotantoa ydinvoimalaitoksella, apuhöyrykattiloilla ja dieselgeneraattoreilla, jäähdytysveden purkurakenteita, jäähdytysveden johtamista Perämereen Hanhikiven…

Continue reading

Ensimmäiset luottamushenkilöt aloittavat Fennovoiman ydinvoimalatyömaalla Pyhäjoella

Ensimmäiset luottamushenkilöt aloittavat tänään tehtävissään Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalatyömaalla Pyhäjoella. Työmaan yhteisen luottamusmiehen pestin ottaa vastaan oululainen Jouni Karekivi ja yleisenä työsuojeluvaltuutettuna aloittaa Mikko Lehtelä Raahesta. Molemmilla on pitkä kokemus luottamustehtävistä: Karekivellä rakennusalalta, Lehtelällä maanrakennusalalta ja terästeollisuudesta. – On hienoa päästä mukaan näin ainutlaatuiseen hankkeeseen ja olla jo alkuvaiheessa mukana vaikuttamassa siihen, että työsuhdeasiat isolla,…

Continue reading

Fennovoima ja Fingrid allekirjoittivat sopimuksen kantaverkkoliitynnän suunnittelemisesta

Fennovoima ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen kantaverkkoliitynnän suunnittelemisesta. Ydinvoimalaitos liitetään 110 ja 400 kilovoltin voimajohtoyhteyksillä sähkönsiirron kantaverkkoon. Sopimuksen mukaan Fingrid vastaa projektin perussuunnittelusta sekä luvitusprosessista, kilpailuttaa rakennusurakoitsijat ja valvoo urakoitsijoita liityntäjohtojen rakentamisen aikana. Liityntäjohtojen rakentamista varten tarvitaan Energiaviraston hankelupa ja muut rakentamiseen liittyvät luvat. Voimajohtojen rakentamisen ja käytön aikaiset ympäristövaikutukset arvioidaan erillisessä YVA-menettelyssä. YVA-menettely…

Continue reading

SRV, Fortum ja Outokumpu vahvistavat Fennovoiman kotimaista omistusta

Fennovoiman kotimainen omistus vahvistuu, kun kolme suomalaista yritystä ilmoitti keskiviikkona 5.8. uusista rahoitussitoumuksista. Fortum Oyj ja SRV Yhtiöt Oyj ovat uusia osakkaita. Nykyinen osakas Outokumpu Oyj kasvattaa omistusosuuttaan. Yhtiöiden rahoitussitoumuksia vastaavat omistusosuudet Fennovoimasta ovat: SRV 1,8 prosenttia Fortum 6,6 prosenttia Outokumpu 14,1 prosenttia (lisää omistustaan 1,8 prosenttia) Uusien rahoitussitoumusten myötä Fennovoiman kotimainen omistus on yhteensä…

Continue reading

Fennovoimalle myönnettiin kaksi vesilupaa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään myöntänyt Fennovoimalle kaksi vesilain mukaista lupaa. Toinen luvista koskee ydinvoimalaitoksen sataman ja jäähdytysveden ottorakenteiden rakentamista sekä meriväylän ruoppaamista ja toinen lupa ruoppausmassojen meriläjitystä. Lupapäätökset sisältävät töiden aloittamista koskevan valmisteluluvan. Aluehallintovirasto antoi päätöksen myös ydinvoimalaitoksen jäähdytysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamista koskevasta vesilupahakemuksesta. Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, ettei jäähdytysveden purkurakennetta käsitellä erillisenä…

Continue reading

Fennovoima vastasi ministeriön selvityspyyntöön

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi 1.7. selvitystä koskien Voimaosakeyhtiön uutta omistajaa, kroatialaista Migrit Solarna Energija d.o.o:ta, sen emoyhtiötä sekä yhtiön omistajia ja heidän taustatietoja. Fennovoima on saanut pyydetyt tiedot pääomistajaltaan Voimaosakeyhtiö SF:ltä ja toimittanut selvitykset ministeriöön. Uuden Voimaosakeyhtiö SF:n omistajan lisäksi Fennovoiman toimittama selvitys sisälsi tietoja osakkeenomistajien määräysvallan jakautumisesta sekä Voimaosakeyhtiössä että Fennovoimassa. Toimitettu selvitys ei…

Continue reading

Fennovoima: 2014 Hanke eteni valmisteluvaiheesta toteuttamisvaiheeseen

Vuoden 2014 aikana Fennovoiman hanke on edennyt valmisteluvaiheesta toteuttamisvaiheeseen. Maaliskuussa Fennovoima toimitti valtioneuvostolle täydennyshakemuksen vuonna 2010 myönnettyyn periaatepäätökseen. Syyskuussa valtioneuvosto teki myönteisen periaatepäätöksen, mutta edellytti, että rakentamislupaa haettaessa kotimaisen (EU/ETA-alueen) omistuksen tulee olla vähintään 60 prosenttia. Joulukuussa eduskunta vahvisti valtioneuvoston päätöksen. Rosatomin suomalaisesta tytäryhtiöstä RAOS Voima Oy:stä tuli huhtikuussa Fennovoiman vähemmistöomistaja 34 prosentin osuudella. Huhtikuussa…

Continue reading

Vesa Ruuskasta Fennovoiman ydinturvallisuusjohtaja

Fennovoiman ydinturvallisuusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty FM Vesa Ruuska. Hän siirtyy Fennovoimaan Posiva Oy:stä, jossa on hän on viimeksi toiminut ydin- ja säteilyturvallisuudesta sekä yritysturvallisuudesta vastaavana turvallisuuspäällikkönä. Ruuska tuo Fennovoimaan vankkaa kokemusta ydinvoima-alan turvallisuusasioista: ennen Posivaa hän on työskennellyt vuosia Säteilyturvakeskuksen palveluksessa. Koulutukseltaan hän on materiaalifysiikan ja ydinteknologian maisteri. Ruuska aloittaa Fennovoimassa huhtikuun alussa.

Continue reading