Kuopion Energian yhtiörakenne muuttuu – Ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta

Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta muodostetaan konserni 1.1.2015. Liikelaitoksen kaukolämpötoiminta siirretään osaksi Kuopion Energia Oy:tä ja sähköverkkoliiketoiminnasta muodostetaan Kuopion Energia Oy:n omistama tytäryhtiö, Kuopion Sähköverkko Oy. Kuopion Energia Liikalaitos lakkautetaan. Uuden energiakonsernin rakenne on esitetty alla olevassa kaaviossa. Kuopion Energia Liikelaitoksen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Kuopion Energia -konserniin, jonka omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki….

Continue reading

Kuopion Energia -konsernin ICT-päällikön nimitys

FM Jami Miettinen on nimitetty Kuopion Energia -konsernin ICT-päälliköksi 1.1.2015 alkaen. ICT-päällikkö vastaa Kuopion Energia -konsernin tietohallinnon ja ICT-toiminnan operatiivisesta johtamisesta, ICT-arkkitehtuurin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tietojärjestelmädokumentoinnin rutiinien kehittämisestä ja koordinoinnista. Tehtäviin kuuluu ulkoisten ICT-yhteistyökumppanien johtaminen ja hallinnointi sekä yhteistyö liiketoimintojen ja sisäisten sidosryhmien kanssa. ICT-päällikkö osallistuu ICT-strategian suunnitteluun yhdessä johdon kanssa ja hän raportoi talousjohtaja…

Continue reading

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen vihkii Biotehdas Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n biolaitokset

Biotehdas on Suomen ainoa valtakunnallinen Biokaasuyritys Taaleritehtaan Biotehdas tiedotti keväällä 2012 rakentavansa Suomeen valtakunnallisen Biokaasulaitosten verkoston. Suunnitelmaa on toteutettu määrätietoisesti ja tuotannossa ovatkin jo Biotehtaat Huittisissa, Kuopiossa ja Honkajoella. Lisäksi rakenteilla on Oulun Biotehdas. Loppuvuoden aikana ratkeaa myös muiden suunnittelun alla olevien Biotehdaskohteiden toteutussuunnitelmat vuodelle 2015. Biotehdas on Suomen ainoa valtakunnallisesti toimiva biokaasuyritys. Tänään vietetään…

Continue reading

Kuopion Energiasta konserni

Kuopion Energia muuttuu vuodenvaihteessa konserniksi, kun Kuopion Energia Oy ostaa Kuopion Energia Liikelaitoksen ja sen myötä kaukolämpö- ja sähköverkkoliiketoiminnot. Nyt erillään olevat liiketoiminnot siirtyvät hallinnollisesti saman organisaation alle, minkä odotetaan tehostavan toimintaa. Muutos näkyy asiakkaille lähinnä vain verkkopalveluita tuottavan yrityksen uudessa nimessä ja entistäkin parempina palveluina, joista tiedotetaan myöhemmin eri kanavia käyttäen. Asiakkailta kuntalain vaatimuksesta…

Continue reading

Kuopion Energia Oy alentaa sähkön hintaa

Kuopion Energia Oy alentaa sähkön toistaiseksi voimassa olevien sopimusten myyntihintoja 1.5.2014 alkaen. Alennus koskee yleis-, aika-, kausi- ja tehosähkön toistaiseksi voimassa olevia tuotteita. Sähkön myyntihinnat laskevat keskimäärin 5 prosenttia. Perusmaksut pysyvät ennallaan ja alennus kohdistuu energiamaksuihin. Sähkön siirtohintoihin ei tule tässä yhteydessä muutoksia. Hintojen alennus pienentää 5 000 kilowattituntia käyttävän kotitalouden sähkölaskua noin 18 eurolla…

Continue reading

KUOPION ENERGIAN ASIAKKAILLE KULUTUS- JA VERTAILUTIEDOT MONIPUOLISELLA ENERGIARAPORTOINTIJÄRJESTELMÄLLÄ

Energiayhtiöiden tehtäväkenttä on monitahoinen: Ne tuottavat ja myyvät energiaa sekä toisaalta kannustavat asiakkaitaan järkevään energiankäyttöön. Moni energiayhtiö onkin ottanut käyttöön jälkimmäistä tehtävää helpottavia ratkaisuja. Kuopion Energia tarjoaa kulutus- ja vertailutietoja SyncPower® Info järjestelmän avulla sekä sähkö- että kaukolämpöasiakkaille. Vuoden 2014 loppuun mennessä kaikki yhtiön 60 000 asiakasta pääsevät katsomaan omia energiankulutus- ja vertailutietojaan internetistä uudistetusti. – Asiakkaat voivat…

Continue reading