YIT: Pyhäjärven tuulivoimapuiston kaava vahvistunut

YIT:n kehittämän Pyhäjärven tuulivoimapuiston kaava on vahvistunut ja tullut lainvoimaiseksi toukokuussa 2016. Kaavan vahvistuminen on merkittävä edistysaskel tuulivoimapuiston toteutumisen kannalta. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevan Pyhäjärven kunnan Murtomäkeen on suunnitteilla 25 voimalan tuulivoimapuisto. Puistossa suoritetaan tuulimittauksia vuoteen 2017 saakka ja rakentaminen on arvioitu aloitettavan vuosien 2018–2019 aikana. YIT jatkaa edelleen tuulivoimapuistojen hankekehitystä, vaikka uutta tukimallia joudutaankin odottamaan….

Continue reading

YIT toteuttaa TuuliWatille 47 tuulivoimalan perustukset Simoon, Raaheen ja Kalajoelle

YIT on allekirjoittanut urakkasopimukset TuuliWatti Oy:n kanssa 47 tuulivoimalan perustusten toteuttamisesta Simoon, Raaheen ja Kalajoelle. Voimaloiden kokonaisteho on yhteensä noin 160 MW ja niiden vuosittainen sähköntuotanto vastaa 220 000 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta. Kalajoella rakennustyöt alkavat kesällä 2015, ja Simossa sekä Raahessa rakentaminen aloitetaan keväällä 2016. Työt ovat kokonaisuudessaan valmiit vuoden 2016 loppuun mennessä. Nyt toteutettavat perustukset…

Continue reading

YIT: Mitä hyötyä tuulivoimasta on?

Tuulivoima on puhdasta, uusiutuvaa, turvallista ja suomalaista energiaa. Silti tuulivoima mietityttää, erityisesti silloin, kun tuulivoimaa rakennetaan omaan kotikuntaan. Mitä muuta hyötyä puhtaan energian lisäksi tuulivoimasta on? Ja millaiset asiat tuulivoimasta pohdituttavat? YIT:n tuulivoima-asiantuntija Harri Orko vastaa. Jos omaan kuntaani rakennetaan tuulivoimaloita, mitä hyötyä siitä on minulle? Tuulivoiman hyödyt kunnalle voidaan mitata ihan rahassa. Tuulivoimapuistot tuovat…

Continue reading

YIT suunnittelee uusia tuulivoimahankkeita

YIT suunnittelee neljän uuden tuulivoimapuiston toteuttamista Suomessa. Tuulivoimapuistot sijoittuvat sisämaahan eri puolelle Suomea. Hankealueisiin kuuluvat maanvuokrasopimukset on solmittu maanomistajien kanssa. ”Haluamme olla vahvasti mukana kehittämässä uusiutuvia energiamuotoja ja vaikuttaa osaltamme tuulivoimakapasiteetin kasvuun. Suomessa on erinomaiset edellytykset tuulivoiman tehokkaampaan hyödyntämiseen niin tuuliolosuhteiden kuin energia- ja ilmastostrategiankin näkökulmasta katsottuna. YIT:n missiona on luoda parempaa elinympäristöä ja tuulivoima…

Continue reading

YIT toteuttaa TuuliWatille 30 tuulivoimalan perustukset Kalajoelle ja Siikaisiin

Tuulivoimalan perustus YIT ja TuuliWatti Oy ovat sopineet 30 tuulivoimalan perustuksen toteuttamisesta Kalajoelle sekä Siikaisiin. Voimaloiden kokonaisteho on yhteensä 99 MW ja niiden vuosittainen sähköntuotanto vastaa n. 138 000 kerrostaloasunnon sähkönkulutusta. Kalajoen tuulipuistoon Pohjois-Pohjanmaalle toteutetaan 22 tuulivoimalaa ja Satakunnassa sijaitsevaan Siikaisten tuulipuistoon 8 tuulivoimalaa. Molempien hankkeiden perustustyöt aloitetaan toukokuussa 2014 ja niiden arvioidaan valmistuvan lokakuuhun…

Continue reading

YIT suunnittelee mittavaa tuulivoimapuistoa Lestijärvelle

YIT on ostanut Lestijärven Tuulivoima Oy:ltä oikeudet tuulipuistohankkeeseen, jossa tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Lestijärvelle, Keski-Pohjanmaalle rakennetaan 87 suuruusluokaltaan 3 MW:n tuulivoimalaa. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuoden 2015 aikana kaavoitus- ja lupaprosessien valmistuttua. Hankkeen käynnistämiseen vaikuttavat lupien lisäksi rakennusaikaisen rahoituksen sekä sijoittajien varmistuminen. Aikataulun toteutuessa ensimmäiset voimalat otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2016–2017. Valmistuttuaan 87 tuulivoimalaa tuottaisi noin…

Continue reading