Energian hintojen lasku loiveni toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Energian hintojen lasku ei kuitenkaan jatkunut yhtä jyrkkänä kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkön hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä kääntyi jopa pitkästä aikaa selvään nousuun verrattuna hintaan vuosi sitten. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat pysyivät öljyn maailmanmarkkinahinnan tavoin matalalla tasolla…

Continue reading

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Energian halpenemiseen on vaikuttanut erityisesti öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku sekä sähkön tukkuhinnan lasku Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Ainoastaan lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen hinta nousi vuoden alussa tapahtuneen veronkorotuksen johdosta. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa Öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun seurauksena Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat laskivat koko 2010-luvun…

Continue reading

Energian hinnat laskivat toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan myös toisella neljänneksellä. Suurinta on ollut pudotus sähkön hinnassa Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Myös öljytuotteiden, maakaasun ja turpeen hinta on laskenut selvästi vuoden takaisesta. Merkittävää nousua tapahtui ainoastaan lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen hinnassa, mikä oli seurausta veronkorotuksista. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa: Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat ovat laskeneet selvästi vuoden takaisesta. Tämä näkyi…

Continue reading

Öljyn ja sähkön hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan polttonesteiden kuluttajahinnat laskivat selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä oli seurausta raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan laskusta. Laskussa oli myös sähkön hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Tämä näkyi yritys- ja yhteisöasiakkaiden sähkön halpenemisena. Veromuutokset nostivat kivihiilen, mutta laskivat jyrsinturpeen hintaa lämmöntuotannossa. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa: Kesällä 2014 alkanut raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan syöksy näyttää pysähtyneen vuodenvaihteessa. Syöksyllä on ollut selvä vaikutus…

Continue reading

Öljytuotteiden hinnat laskivat viimeisellä neljänneksellä

Öljyn tuontihintojen selkeä lasku vaikutti polttonesteiden kuluttajahintojen laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat pysyttelivät viime vuotta alemmalla tasolla, mikä laski yritys- ja yhteisökäyttäjien sähkön hintaa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kotimaisten polttoaineiden hinnat nousivat hieman viime vuodesta. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan laskulla on ollut suora vaikutus Suomeen tuotavan raakaöljyn hintaan. Tämä näkyi kiihtyvänä polttonesteiden kuluttajahintojen…

Continue reading

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat jatkoivat laskuaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kotimaisten polttoaineiden hinnat sen sijaan nousivat hieman verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa: Vesireservit Pohjoismaissa olivat hieman alle keskimääräisen tason vuoden kolmannella neljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta oli noin 11 prosenttia alempi vuotta aiempaan verrattuna. Sähkön siirtorajoituksista…

Continue reading

Helsingissä Euroopan edullisin sähkön hinta

Helsinki pärjää hyvin kansainvälisessä hintavertailussa sähkön hinnoissa. Sekä myynti- että siirtohinnat ovat erittäin kilpailukykyisiä. VaasaETT:n koordinoimassa tutkimuksessa seurataan kuukausittain Euroopan kaupunkien sähkön hintaa. Marraskuun alkuun päivätyssä seurannassa Helsingin sähkön hinta sijoittuu alimmalle tasolle. Tutkimuksen mukaan asiakkaan kilowattitunnista maksama hinta vaihtelee jopa 152 % asuinpaikasta riippuen. Helsingin jälkeen edullisimpia ovat Tukholma ja Belgrad. Kalleimmat kaupungit ovat…

Continue reading

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat laskivat toisella vuosineljänneksellä

Kivihiilen ja maakaasun hinnat lämmöntuotannossa laskivat toisella vuosineljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Metsähakkeen hinta nousi noin 4 prosenttia vuotta aiemmasta. Sähkön hinta laski kaikissa käyttäjäryhmissä. Kaukolämmön hinnoissa tapahtui pientä nousua käyttäjäryhmästä riippuen verrattuna vuotta aiempaan. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa: Vesireservit Pohjoismaissa olivat lähellä keskimääräistä tasoa vuoden toisella neljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta…

Continue reading

Kuopion Energia Oy alentaa sähkön hintaa

Kuopion Energia Oy alentaa sähkön toistaiseksi voimassa olevien sopimusten myyntihintoja 1.5.2014 alkaen. Alennus koskee yleis-, aika-, kausi- ja tehosähkön toistaiseksi voimassa olevia tuotteita. Sähkön myyntihinnat laskevat keskimäärin 5 prosenttia. Perusmaksut pysyvät ennallaan ja alennus kohdistuu energiamaksuihin. Sähkön siirtohintoihin ei tule tässä yhteydessä muutoksia. Hintojen alennus pienentää 5 000 kilowattituntia käyttävän kotitalouden sähkölaskua noin 18 eurolla…

Continue reading

Lämmön tuottaminen tuontipolttoaineilla oli aiempaa halvempaa

Kotimaisten polttoaineiden hinnat jatkoivat kallistumista, mikä osaltaan vaikutti kaukolämmön hintojen nousuun 2–4 prosentilla eri kulutusluokissa. Lämmöntuotannossa käytettävän jyrsinturpeen valmisteverollinen hinta oli vuoden neljännellä neljänneksellä 19 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. Metsähakkeen hinta nousi alle 8 prosenttia vuotta aiemmasta Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Liikennepolttoaineiden ja kevyen polttoöljyn hinnat laskivat, mikä johtuu osittain halvemmasta raakaöljystä. Energiaverot nousivat sähköllä…

Continue reading