Öljyn ja sähkön hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan polttonesteiden kuluttajahinnat laskivat selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä oli seurausta raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan laskusta. Laskussa oli myös sähkön hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Tämä näkyi yritys- ja yhteisöasiakkaiden sähkön halpenemisena. Veromuutokset nostivat kivihiilen, mutta laskivat jyrsinturpeen hintaa lämmöntuotannossa. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa: Kesällä 2014 alkanut raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan syöksy näyttää pysähtyneen vuodenvaihteessa. Syöksyllä on ollut selvä vaikutus…

Continue reading

Kivihiilen kulutus väheni 17 prosenttia tammi-maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 17 prosenttia tämän vuoden tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 1,1 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 27 petajoulea. Verrattuna 2000-luvun tammi-maaliskuun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli nyt 36 prosenttia alemmalla tasolla. Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia Vuosien 2014 ja 2015 tiedot ovat ennakollisia….

Continue reading

Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia viime vuonna

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan noin 1 340 petajoulea (PJ) eli noin 372 terawattituntia (TWh) vuonna 2014, mikä oli yli 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Sähkön kulutus oli 83,3 TWh, eli noin prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viime vuoden tavallista lämpimämpi sää vähensi lämmitysenergian tarvetta. Pohjoismaiden parantunut vesitilanne puolestaan lisäsi sähkön nettotuontia 14…

Continue reading

Öljytuotteiden hinnat laskivat viimeisellä neljänneksellä

Öljyn tuontihintojen selkeä lasku vaikutti polttonesteiden kuluttajahintojen laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin hinnat pysyttelivät viime vuotta alemmalla tasolla, mikä laski yritys- ja yhteisökäyttäjien sähkön hintaa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kotimaisten polttoaineiden hinnat nousivat hieman viime vuodesta. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan laskulla on ollut suora vaikutus Suomeen tuotavan raakaöljyn hintaan. Tämä näkyi kiihtyvänä polttonesteiden kuluttajahintojen…

Continue reading

Kivihiilen kulutus väheni 16 prosenttia vuonna 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni viime vuonna 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 3,8 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 97 petajoulea. Myös pidemmällä aikavälillä kivihiilen kulutus on Suomessa laskenut. Verrattuna 2000-luvun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli vuonna 2014 noin 22 prosenttia alemmalla tasolla. Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia: Vuoden 2014…

Continue reading

Energian kokonaiskulutus viime vuoden tasolla tammi-syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli noin 1017 petajoulea (PJ) tammi-syyskuussa, mikä oli 0,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Sähkön kulutus oli 60,8 terawattituntia (TWh), eli 1,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Sähkön nettotuonti kasvoi 26 prosenttia vähentäen samalla lauhdevoiman tuotantoa 25 prosenttia. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 3,6 prosenttia viime vuoden tasosta. Energian kokonaiskulutus:…

Continue reading

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat edelleen laskussa

Fossiilisten polttoaineiden ja sähkön hinnat jatkoivat laskuaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kotimaisten polttoaineiden hinnat sen sijaan nousivat hieman verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa: Vesireservit Pohjoismaissa olivat hieman alle keskimääräisen tason vuoden kolmannella neljänneksellä. Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta oli noin 11 prosenttia alempi vuotta aiempaan verrattuna. Sähkön siirtorajoituksista…

Continue reading

Energian kokonaiskulutus edellisvuoden tasolla vuonna 2013

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,37 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2013, mikä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 84 terawattituntia (TWh), joka oli prosentin edellisvuotta vähemmän. Uusiutuvien energialähteiden käyttö laski prosentin ja fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi 2 prosenttia. Puupolttoaineet pysyivät suurimpana energialähteenä. Energian kokonaiskulutus 1990–2013: Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta laski vuonna 2013…

Continue reading

Asumisen energiankulutus laski vuonna 2013

Asumisen energiankulutus laski kuusi prosenttia vuonna 2013. Asumiseen, eli asuinrakennusten lämmitykseen ja kotitalouslaitteisiin, kului energiaa 63 427 gigawattituntia (GWh). Lämpimän sään seurauksena asuinrakennusten lämmitysenergian kulutus laski kuusi prosenttia. Kotitalouslaitteiden energiankulutus laski viisi prosenttia. Kulutusta pienensi muun muassa vähäisempi autonlämmityksen käyttö. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asumisen energiankulutus -tilastoon. Asumisen energiankulutus: Asumiseen käytettiin sähköä 21 510 gigawattituntia (GWh)…

Continue reading

Teollisuuden energiankulutus edellisvuoden tasolla vuonna 2013

Tilastokeskuksen lukujen mukaan teollisuuden energiankulutus vuonna 2013 oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Teollisuuden energiankäyttö oli yhteensä 543 petajoulea (PJ). Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa kasvoi 1,7 prosenttia. Energian käyttö teollisuudessa: Sisältää teollisuuden käyttämien polttoaineiden kokonaismäärät sekä sähkön kokonaiskäytön ja ulkopuolelta hankittu lämmön määrän Vuonna 2013 teollisuuden energialähteistä käytettiin eniten puupolttoaineita. Puupolttoaineiden osuus kaikista teollisuuden käyttämistä polttoaineista…

Continue reading