Asumisen energiankulutus laski edelleen vuonna 2018

Asumiseen kului kaikkiaan vajaa 66 terawattituntia (TWh) energiaa vuonna 2018. Kulutus laski noin 1 TWh:lla edellisestä vuodesta. Sää oli edellistä vuotta lämpimämpi, mikä laski lämmitysenergian tarvetta. Asuntojen lukumäärä ja tilavuus kasvoivat edelleen. Tilojen lämmitysenergian kulutus laski kolme prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2018. Kotitalouslaitteiden energiankulutus nousi kaksi prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asumisen energiankulutus –tilastoon. Asumisen energiankulutus…

Continue reading

Tuontipolttoaineiden hinnat nousivat vuoden toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tuontipolttoaineiden hinnat nousivat huomattavasti vuoden toisella neljänneksellä vuoden takaisesta. Tähän vaikutti osin fossiilisten polttoaineiden verotuksen kiristyminen vuoden alussa. Sähkön pörssihinta oli kesäkuussa huomattavasti korkeammalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Voimalaitospolttoaineiden hinnat sähköntuotannossa Polttonesteiden kuluttajahinnat nousivat kautta linjan. Moottoribensiinin hinta oli maaliskuussa 6 prosenttia ja dieselöljyn hinta 12 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan…

Continue reading

Teollisuuden energiankäyttö laski 3 prosenttia vuonna 2015

Teollisuuden energiankäyttö vuonna 2015 väheni Tilastokeskuksen mukaan 3 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuus kulutti energiaa 504 petajoulea (PJ). Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa väheni 2 prosenttia. Energian käyttö teollisuudessa Vuonna 2015 teollisuustuotannon volyymi laski edelleen vuotta aiemmasta, mikä heijastui myös teollisuuden energiankäyttöön. Energiankulutus laski viidettä vuotta peräkkäin päätyen lähes vuoden 2009 lukuihin, finanssikriisiä seuranneen pudotuksen tasolle. Merkittävin käytetty energialähde…

Continue reading

Energian hintojen lasku loiveni toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Energian hintojen lasku ei kuitenkaan jatkunut yhtä jyrkkänä kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkön hinta Pohjoismaisessa sähköpörssissä kääntyi jopa pitkästä aikaa selvään nousuun verrattuna hintaan vuosi sitten. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat pysyivät öljyn maailmanmarkkinahinnan tavoin matalalla tasolla…

Continue reading

Kivihiilen kulutus kasvoi tammi-kesäkuussa, pitkällä aikavälillä kulutus vähentynyt

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla 10 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 1,7 miljoonaa tonnia, joka vastaa energiasisällöltään 41 petajoulea. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kivihiilen kulutus on kuitenkin selvästi vähentynyt. 2000-luvun tammi-kesäkuun keskiarvoon verrattuna kivihiilen kulutus oli vuoden alkupuoliskolla kolmanneksen matalammalla tasolla. Vuoden 2015 ja…

Continue reading

Energian hinnat laskivat ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Energian halpenemiseen on vaikuttanut erityisesti öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku sekä sähkön tukkuhinnan lasku Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Ainoastaan lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen hinta nousi vuoden alussa tapahtuneen veronkorotuksen johdosta. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa Öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun seurauksena Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat laskivat koko 2010-luvun…

Continue reading

Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 660 petajoulea tammi-kesäkuussa, mikä oli lähes 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 42 terawattituntia (TWh), eli prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 9 prosenttia viime vuoden tasosta. Energian kokonaiskulutus: *ennakollinen Yksittäisistä energianlähteistä tammi-kesäkuussa eniten väheni turpeen kulutus, 17 prosenttia. Hiilen (sisältää kivihiilen…

Continue reading

Energian hinnat laskivat toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen tietojen mukaan energiatuotteiden hinnat jatkoivat laskuaan myös toisella neljänneksellä. Suurinta on ollut pudotus sähkön hinnassa Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Myös öljytuotteiden, maakaasun ja turpeen hinta on laskenut selvästi vuoden takaisesta. Merkittävää nousua tapahtui ainoastaan lämmöntuotannossa käytettävän kivihiilen hinnassa, mikä oli seurausta veronkorotuksista. Voimalaitospolttoaineiden hinnat lämmöntuotannossa: Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat ovat laskeneet selvästi vuoden takaisesta. Tämä näkyi…

Continue reading

Kivihiilen kulutus väheni 24 prosenttia tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 24 prosenttia tammi-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 1,5 miljoonaa tonnia, mikä vastaa energiasisällöltään noin 38 petajoulea. Verrattuna 2000-luvun tammi-kesäkuun keskiarvoon kivihiilen kulutus oli nyt 41 prosenttia pienempää. Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia: Vuosien 2014 ja 2015 tiedot ovat ennakollisia. Eniten kivihiilen kulutus…

Continue reading

Energian kokonaiskulutus laski 6 prosenttia tammi-maaliskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 361 petajoulea (PJ) tammi-maaliskuussa, mikä oli lähes 6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Sähkön kulutus oli 23,4 terawattituntia (TWh), eli 2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat 14 prosenttia viime vuoden tasosta. Energian kokonaiskulutus: *ennakollinen Yksittäisistä energianlähteistä tammi-maaliskuussa eniten väheni turpeen kulutus, 23 prosenttia (6,2…

Continue reading