Teollisuuden Voima Oyj ei hae rakentamislupaa OL4 –hankkeelle kesäkuun määräajassa

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ylimääräinen yhtiökokous on tänään tehnyt päätöksen olla jättämättä Olkiluoto 4 – ydinvoimalaitosyksikön (OL4) rakentamislupahakemusta, koska Olkiluoto 3–hankkeen (OL3) myöhästymisen vuoksi siihen ei ole periaatepäätöksen antamassa aikataulussa mahdollisuuksia. UPM on osallistunut yksikön kilpailutus- ja suunnitteluvaiheeseen omistusosuutensa mukaisesti. Valtioneuvosto päätti syyskuussa 2014 olla myöntämättä jatkoaikaa vuonna 2010 tehtyyn TVO:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätökseen….

Continue reading

Ennakkotietopäätös UPM:lle: mäntyöljystä valmistettu biopolttoaine on kaksoislaskettavaa

Energiaviraston päätöksen mukaan raakamäntyöljyä on pidettävä tähteenä ja ligno-selluloosana sen syntyessä sulfaattiselluloosan valmistuksen yhteydessä. Päätös on tehty UPM-Kymme Oyj:n hakiessa ennakkotietoa siitä, onko raakamäntyöljyä pidettävä tähteenä ja/tai lignoselluloosana sovellettaessa biopolttoaineiden käytön edistämisestä annettua lakia ja sovellettaessa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Päätös merkitsee sitä, että UPM:n raakamäntyöljystä valmistama toisen sukupolven uusiutuva biodiesel voidaan laskea jakeluvelvoitteeseen…

Continue reading

UPM parantaa sähkön toimitusvarmuutta yhteistyössä Fortumin kanssa

Metsänhoitotöitä toteuttava UPM Silvesta tekee tulevan syksyn ja talven aikana Fortumin kanssa yhteistyötä raivaamalla metsää sähkölinjojen ympäriltä noin sadan kilometrin matkalla Vihdissä. Puita raivataan n. 10 metrin matkalta molemmin puolin sähkölinjoja ja näin varmistetaan sähkön toimitusvarmuus vaativissakin sääolosuhteissa. Uusi sähkömarkkinalaki tuo uusia haasteita sähkönjakeluverkkoyhtiöille Suomessa 1.9.2013 voimaantullut uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa sähkönjakeluverkkoyhtiöitä suunnittelemaan, rakentamaan ja ylläpitämään…

Continue reading