Espoon sähkönkulutus laskussa

Sähkönkulutus on Espoossa laskussa, selviää Kestävä kehitys Espoossa 2014 -tietoiskusta. Tietoiskussa kuvataan kestävän kehityksen tilaa Espoossa ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten tunnuslukujen avulla. Espoon kasvihuonekaasupäästöjen jyrkkä kasvu taittui vuonna 2013. Tämä johtui suurimmaksi osaksi sähkönkulutuksen laskusta. Kulutettu sähkö oli vähäpäästöistä, mikä vaikutti myös päästöjen laskuun. Espoon ongelmana on edelleen kivihiilen suuri osuus kaukolämmön tuotannossa. Kaukolämmöntuotannon päästöt pysyivät vuonna…

Continue reading

Vuoden 2014 ensimmäinen neljännes: Lämmin alkuvuosi vähensi sähkönkäyttöä 3 prosenttia

Sähkönkäyttö väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden tammi-maaliskuuhun.  Vähennys johtui ennen kaikkea selvästi normaalia lämpimämmästä maaliskuusta, jolloin sähköä kului yli 9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Vuoden 2013 maaliskuu oli puolestaan normaalia kylmempi, jolloin kulutuksessa oli 8 prosentin kasvu. Lämpötilakorjattuna tälle alkuvuodelle kirjattiin noin prosentin kasvu sähkönkäyttöön, viime vuoden vastaavalle ajalle taas…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Sähkönkulutus on pysynyt lähes ennallaan

Toinen vuosineljännes 2013 ei tuonut sähkönkulutukseen suuria muutoksia. Kun tammi-maaliskuun sähkönkulutus väheni 0,2 prosenttia, vuoden ensimmäisen puoliskon kulutus (tammi- kesäkuu) pieneni 0,3 prosenttia. Viimeisten 12 kuukauden vertailussa kulutus osoittaa kuitenkin 2 prosentin kasvua (lämpötilakorjattuna 1 prosentin), ilmenee Energiateollisuus ry:n (ET) julkistamista toisen vuosineljänneksen sähkönkulutusluvuista. Vuositason kasvu johtuu paljolti siitä, että vuoden 2012 keskivaiheilla sähkönkulutus oli…

Continue reading