ABB ja Savon Voima pilotoimaan älykkäitä ratkaisuja maakaapeliverkkoon

ABB:n ja Savon Voiman tutkimus- ja kehityshankkeessa kehitetään ratkaisuja sähkön toimitusvarmuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi keskijänniteverkossa. Kuva ABB:n erikoismuuntajatehtaalta Vaasasta. ABB ja Savon Voima ovat käynnistäneet tutkimus- ja kehityshankkeen sähkön toimitusvarmuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta parantavien ratkaisujen kehittämiseksi Savon Voima Verkon keskijänniteverkossa. Tavoitteena on kehittää verkkoratkaisut, jotka turvaavat laadukkaan ja luotettavan sähkönjakelun. ABB ja Savon Voima…

Continue reading