Savosolar on allekirjoittanut lopullisen sopimuksen Grenaa Varmevaerkin kanssa

Savosolar ja tanskalainen Grenaa Varmevaerk A.m.b.a. ovat solmineet lopullisen sopimuksen suuren aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta. Sopimuksen lopullinen arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa sisältäen aurinkokentän, jonka koko on lähes 21 000 m2. Projekti on sekä arvoltaan että kooltaan Savosolarin tähänastisen historian suurin. Savosolar kertoi tarjouskilpailun voittamisesta 9.5.2018. Sopimus kattaa aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksen Grenaa Varmevaerkille. Järjestelmän rakentamisessa ja asennuksissa tehdään…

Continue reading

Savon Voima korvaa kaukolämmöntuotannossa polttoöljyä Fortumin kotimaisella bioöljyllä

Savon Voiman tavoitteena on korvata raskasta ja kevyttä polttoöljyä kaukolämmöntuotannossaan Fortumin Joensuun voimalaitoksella tuotetulla bioöljyllä. Bioöljyn käyttöön on alettu valmistautua kesän aikana suoritetuilla koepoltoilla. Bioöljyn koepolttojen ensimmäinen vaihe suoritettiin onnistuneesti kesällä Savon Voiman lämpökeskuksella Iisalmessa. Koepoltossa tehtyjen havaintojen perusteella prosessilaitteisiin tehdään parhaillaan joitakin muutoksia. Koepoltossa edetään syyskuussa seuraavaan vaiheeseen, jossa on tarkoituksena testata prosessin toimivuutta…

Continue reading

ABB ja Savon Voima pilotoimaan älykkäitä ratkaisuja maakaapeliverkkoon

ABB:n ja Savon Voiman tutkimus- ja kehityshankkeessa kehitetään ratkaisuja sähkön toimitusvarmuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi keskijänniteverkossa. Kuva ABB:n erikoismuuntajatehtaalta Vaasasta. ABB ja Savon Voima ovat käynnistäneet tutkimus- ja kehityshankkeen sähkön toimitusvarmuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta parantavien ratkaisujen kehittämiseksi Savon Voima Verkon keskijänniteverkossa. Tavoitteena on kehittää verkkoratkaisut, jotka turvaavat laadukkaan ja luotettavan sähkönjakelun. ABB ja Savon Voima…

Continue reading