Suomen Akatemia: Nanorakenteilla tehoa aurinkokennoihin

Tutkijat ovat onnistuneet parantamaan aurinkokennojen hyötysuhdetta lisäämällä kennojen pintaan pieniä nanomittakaavan rakenteita. Uudella tekniikalla on pystytty poistamaan käytännössä kokonaan auringonvalon heijastushäviöt. Kustannustehokkaita aurinkosähköisiä materiaaleja kehitetään osana Suomen Akatemian Fotoniikka-tutkimusohjelmaa. Nanorakenteisen, mustasta piistä tehdyn pinnan etuna on matala heijastus, jonka seurauksena suurempi osa auringon säteilystä saadaan hyödynnettyä. Apulaisprofessori Hele Savinin johtama tutkimusryhmä Aalto-yliopistossa tutkii pääasiassa kiteisiä piiaurinkokennoja, joita…

Continue reading

Suomen Akatemia: Aurinkoenergian hinta laskee ja käyttö yleistyy

Aurinkoenergian käyttö lisääntyy huomattavasti ja vuonna 2050 aurinkosähkön osuus saattaa olla jo neljännes maapallon kaikesta sähköstä, ennakoi Aalto-yliopiston professori Peter Lund. Aurinkoenergian käytön yleistymisen taustalla on aurinkokennojen hyötysuhteen parantuminen ja niiden hinnan lasku. Lundin tutkimusryhmä kehittää Suomen Akatemian Kestävä energia -tutkimusohjelmassa kolmannen sukupolven aurinkokennoja. Tavoitteena on tuottaa suuren mittakaavan ratkaisuja uusiutuvan energian hyödyntämiselle. ”Tausta-ajatuksena tutkimuksessa on,…

Continue reading