Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy selvitti uusiutuvan energian tulevaisuutta Etelä-Savossa

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on selvittänyt Etelä-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta näkemyksiä uusiutuvan energian käytön ja tuotannon kehityksestä Etelä-Savossa. Uudet uusiutuvat energiamuodot yleistyvät ja metsäenergian jalosteet monipuolistuvat. Muutokset edellyttävät laajaa yhteistyötä energia-alan ja kunnallisten toimijoiden kesken sekä toimenpiteitä uusiutuvan energian yritysten tukemiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseksi. Ennakkoarvioinnissa tunnistettiin neljä keskeistä toimenpidettä, joiden avulla uusiutuvan energian käyttöä…

Continue reading

Uusiutuvat energialähteet jatkossa Lassila & Tikanojan ydinliiketoimintaa

Lassila & Tikanojan hallitus on osana yhtiön vuosittaista strategiatyötä vahvistanut yhtiön päivitetyn strategian. Jatkossa Uusiutuvat energialähteet -toimiala kuuluu L&T:n ydinliiketoimintoihin. ”Ilmaston lämpeneminen pakottaa energiankäytön tehostamiseen ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen uusiutuvilla energialähteillä. Uusiutuvien energialähteiden liiketoiminta vastaa tähän haasteeseen ja tukee asiakkaidemme materiaali- ja energiatehokkuutta. Olemme viime vuosien aikana parantaneet Uusiutuvien energialähteiden liiketoiminnan operatiivista tehokkuutta sekä kannattavuutta….

Continue reading

Toimialaraportti: Aluetalouteen uutta nostetta uusiutuvasta energiasta

Uusiutuvan energian toimiala jatkaa kasvuaan vuonna 2015. Alalla on tehty tai ollaan tekemässä merkittäviä uusia investointipäätöksiä. Tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä niistä ovat tuulivoimatuotannon kapasiteetin huomattava lisäys ja puuraaka-aineen käyttöön perustuvien monipolttoainelaitosten ja biotuotetehtaiden investointipäätökset. Nämä arviot sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun 2.12.2014 Salossa julkaisemaan uusiutuvan energian toimialaraporttiin. Sen on koonnut toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Investointipäätösten…

Continue reading

Metsähakkeen tuen rajaaminen vaarantaisi metsäenergian käytölle asetetun tavoitteen saavuttamisen

”Metsähakkeen käytön edistämiseksi tehty poliittinen päätös alentaa turpeen veroa ja siten parantaa molempien kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä on tärkeä signaali alan toimijoille. Turveveroa alennetaan edelleen vuoden 2016 alusta. Samalla metsähakkeen tuen korotukseen on pohdittu mahdollisia rajauksia. Tuen kohdentamiseen tehtävät rajaukset vaarantaisivat metsähakkeen käytölle asetetun kansallisen tavoitteen toteutumisen”, toteaa Energiateollisuuden hallituksen uusi puheenjohtaja Antti Vilkuna. Energia-alan mittavat…

Continue reading

Energiateollisuus: Saksassa jo lähes kolmasosa sähköstä uusiutuvilla

Saksassa uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa jatkaa kasvuaan. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 31 prosenttia kokonaistuotannosta (263 TWh) syntyi uusiutuvilla. Tästä 27 prosenttia tehtiin tuulella, auringolla ja biomassalla sekä loput 4 prosenttia vesivoimalla. Fraunhofer- instituutin tuoreen raportin mukaan aurinkoenergian tuotanto lisääntyi 28 prosenttia verrattuna vuoden 2013 alkupuoliskoon ja tuulivoiman tuotanto 19 prosenttia. Biomassallakin tuotettu sähkö kasvoi 7 prosenttia,…

Continue reading

Mistä löytyy Vuoden uusiutuva energiateko 2013?

Motiva palkitsee tänä vuonna kolmannen kerran Vuoden uusiutuva energiateon. Nyt haetaan asuinrakentamisen edelläkävijöitä, jotka suunnittelevat tai saneeraavat asuinaluetta tai yhdyskuntaa. Vuoden uusiutuva energiateko palkintoraati on päätynyt kahteen palkittavaan sarjaan: I Suunnitteilla oleva asuinalue tai yhdyskunta, jossa on tavoitteena käyttää monipuolisesti uusiutuvaa energiaa ja älykkäitä energiaratkaisuja ja josta on neuvoteltu jo kunnan kaavoittajien kanssa. II Asuinalue…

Continue reading

Yli puolet Elenian kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä

Elenia Lämpö Oy on nostanut viime vuosien aikana merkittävästi kotimaisten polttoaineiden osuutta kaukolämmön tuotannossaan. Vuonna 2012 uusiutuvien, puuperäisten polttoaineiden käyttö nousi jo 59 prosenttiin. Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt ovat myös viimeisten viiden vuoden aikana miltei puolittuneet ollen viime vuonna 130 grammaa tuotettua kilowattituntia kohden. – Olemme sitoutuneet johtamaan ja kehittämään liiketoimintaamme vastuullisesti. Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia…

Continue reading