Elenia Oy myy kaukolämpöliiketoiminnan SL Capital Infrastructure II SCSP:lle, DIF Infrastructure V Coöperatief U.A:lle ja LPPI Infrastructure Investments LP:lle

Elenia-konsernin emoyhtiö Elenia Oy on tehnyt sopimuksen Elenia Lämpö Oy:n myynnistä SL Capital Infrastructure II SCSP:lle, DIF Infrastructure V Coöperatief U.A:lle and LPPI Infrastructure Investments LP:lle. Elenia Lämpö Oy tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa kaikkiaan 16:lla kaukolämpöverkkoalueella. Elenia Lämmöllä on kaukolämpöverkkoa lähes 500 kilometriä ja noin 85 000 loppukäyttäjää. Elenia Lämmön…

Continue reading

Jyväskylän Energia ja Elenia sopivat yhteistyöstä asiakaspalvelussa: Uusi avaus energia-alan palvelukehityksessä

Jyväskylän Energia on solminut sopimuksen asiakaspalvelutoimintojen siirrosta Elenia Palvelut Oy:lle. Yhteistyöhön sisältyy Jyväskylän Energia -konsernin sähkönmyynnin, sähkönsiirron, kaukolämmön ja vesihuollon yleinen asiakaspalvelu. Monikanavainen asiakaspalvelukokonaisuus kattaa asiakkaiden puhelin-, sähköposti- ja chat-palvelut sekä nykyiset internet-palvelu- ja palautekanavat. Jyväskylän Energia hoitaa jatkossa edelleen sähkön, lämmön ja veden asiakkaiden teknisen palvelun ja laskutuksen. Muutos ei vaikuta Jyväskylän Energia -yhtiöiden…

Continue reading

Elenia Lämmön Turengin lämpökeskusinvestointi on valmis

Kuvaoikeudet: KPA Unicon Oy – Valtaosa kaukolämmöstä tuotetaan nyt uusiutuvalla lähienergialla Elenia Lämpö Oy:n uusi lämpölaitos tuottaa ympäristöystävällistä energiaa Turengin taajaman kaukolämpöverkkoon. KPA Unicon Oy:n toimittaman lämpölaitoksen teho on 10 MW, ja polttoaineenaan se käyttää lähiseudulta hankittavaa puupohjaista biomassaa, kuten metsähaketta. Aiemmin Turengin lämpötuotannon polttoaineena käytettiin pääasiassa maakaasua, jonka korvaaminen kotimaisilla polttoaineilla tarkoittaa entistä ympäristöystävällisempää…

Continue reading

Elenian investoinnit sähköverkkoon ja verkostotyöt työllistävät urakoitsijoilla yli 800 henkeä

Elenian sähköverkkoinvestoinnit ja verkostotyöt työllistävät yhtiön urakoitsijoilla noin 800 energia-alan ja maanrakentamisen ammattilaista. Työt jakautuvat Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Elenia investoi sähköverkkoon tänä vuonna reilut 100 miljoonaa euroa. Itä-Hämeessä investoinnit ja verkostotyöt nousevat reiluun 17 miljoonaan euroon. Työtä tästä syntyy noin 120:lle urakoitsijoiden työntekijälle. “Investointimme työllistävät laajalti urakoitsijoiden henkilöstöä verkkoalueemme maakunnissa. Sähköverkko…

Continue reading

Elenia sai laatusertifikaatin tunnustuksena sähköverkkopalvelusta

”Elenia on ensimmäinen sähkönjakeluyhtiö Euroopassa sertifikaatin saajana” Elenia on saanut ensimmäisenä sähkönjakeluyhtiönä Euroopassa kansainvälisesti arvostetun ISO 55001 -laatusertifikaatin. Sertifikaatti on kansainvälinen tunnustus Elenian sähköverkon kehittämisen, rakentamisen, kunnossapidon ja käytön laadusta. ISO 55001 on  julkaistu maailmanlaajuisesti käyttöön tämän vuoden alussa. ”Tietomme mukaan Elenia on ensimmäinen sähkönjakeluyhtiö Euroopassa, jolle on myönnetty ISO 55001 -sertifikaatti”, toteaa seniori arvioija…

Continue reading

Elenia Lämpö investoi miljoonan Akaan kaukolämpötoimintaan

– Hankkeen tekninen ratkaisu on ensimmäisiä Suomessa toteutettuja Elenia Lämpö Oy uudistaa Akaan Toijalan taajamassa sijaitsevaa Käenojan lämpökeskustaan. Investointi sisältää uuden savukaasupesurin ja lämpöpumpun. Tämä tekninen ratkaisu yhdistää savukaasupesuri ja lämpöpumppu on innovaatio, joka on toteutettu tähän mennessä Suomessa vain kahdessa muussa kohteessa. Savukaasupesurilla otetaan lämpökeskuksen savukaasuista talteen lämpöenergiaa, joka hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa. Lämpöpumpulla jäähdytetään…

Continue reading

Elenia Lämpö suunnittelee monipolttoainetuotantolaitosta Vaajakoskelle

Investoinnilla varmistettaisiin kilpailukykyinen kaukolämmön hinta Vaajakosken asiakkaille. Elenia Lämpö Oy on alkanut suunnitella Jyväskylän Vaajakoskelle monipolttoainetuotantolaitosta, jolla tuotettaisiin alueen kaukolämmön peruskuorma. Tuotantolaitoksella tultaisiin käyttämään polttoaineina syntypaikkalajiteltuja jätejakeita sekä kotimaisia biopolttoaineita. Suunniteltu uusi laitos tarjoaisi kustannustehokkaan vaihtoehdon energia- ja jätehuollon tarpeisiin. Se auttaisi myös vähentämään merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna siihen, että jäte toimitettaisiin normaalisti loppusijoitettavaksi kaatopaikalle. Elenia…

Continue reading

Elenia Lämpö investoi Laukaan kirkonkylän kaukolämpötoimintaan

Investoinnilla parannetaan kaukolämpölaitoksen käytettävyyttä ja varmistetaan kaukolämmön toimitusvarmuutta entisestään. Laukaan biolämpökeskus on kirkonkylän alueen kaukolämpötuotannon päälaitos. Laitoksen nykyisen polttoainesiilon ja kuljettimen rinnalle hankitaan uusi polttoainesiilo ja -kuljetin, minkä johdosta laitoksen molempia kiinteän polttoaineen kattiloita voidaan käyttää joustavasti erikseen. Nyt toteutettava investointi pitää sisällään myös laitoksen polttoainepihan muutostöitä sekä paloturvallisuuden parantamistoimenpiteitä. – Uudistuksella tehostetaan ja varmistetaan…

Continue reading

Elenialle ensimmäisenä sähkönjakeluyhtiönä Pohjoismaissa Lloyd’s Registerin kansainvälinen sertifikaatti sähköverkon hallinnan laadusta

Brittiläisen Lloyd’s Register EMEA Bernard Woods kiitteli Elenia Oy:n toimitusjohtaja Tapani Liuhalalle ja verkkojohtaja Jorma Myllymäelle Elenian PAS 55 -sertifioinnin tuloksia erittäin korkealaatuisiksi. Säävarman sähköverkon rakentaminen etenee Elenia on saanut ensimmäisenä pohjoismaisena sähkönjakeluyhtiönä arvostetun PAS 55 -sertifikaatin laadukkaasta sähköverkon hallinnasta brittiläiseltä Lloyd’s Registeriltä. PAS 55 -sertifikaatti on kansainvälinen tunnustus Elenian sähköverkon kehittämisen, rakentamisen, kunnossapidon ja…

Continue reading

Elenian sähköverkon raivauksia voi seurata web-kartalta

Sähköverkkoyhtiö Elenia on julkaissut sähköverkon raivaukset webkarttana. Sähköverkon kunnossapito on kehittynyt viime vuosina uuden teknologian ansiosta harppauksin. Nyt Elenia esittää sähköverkkonsa raivaukset ja helikopteritarkastukset webkartalla koko verkkoalueellaan Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä ja Pohjois-Pohjanmaalla. ”Käytössämme on uudet työtavat, joilla voimme tehokkaasti kohdentaa raivaukset sinne missä puuston kasvu lähestyy verkkoa. 3D-lentokuvaamme sähköverkkoa joka kesä, eikä metsureitten…

Continue reading