Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Kilometrirajat ja tuulivoima eivät sovi yhteen

Suomessa on viime vuosina ympäristöministeriön johdolla tehty huippuluokan kehitystyötä tuulivoimaloiden ääniasioiden sääntelyn kehittämisessä. Äänen mallintamiseen ja mittaamiseen on luotu tarkat ohjeistukset, jotka ovat pohjoisiin olosuhteisiin sovitettu, paranneltu versio muiden maiden ohjeistuksista. Elokuussa julkaistut ääniohjearvot viimeistelevät kattavan kokonaisuuden, jolla varmistetaan tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittaminen terveyttä vaarantamatta. Onkin ristiriitaista, että samaan aikaan kun lainsäädännöllinen kehitystyö on saatu…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Suomi tarvitsee kunnianhimoiset uusiutuvan energian 2030-tavoitteet – päätökset viimeistään vuonna 2017

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) linjaa hallitusohjelmatavoitteissaan, että tuulivoimarakentamisen edellytysten turvaamiseksi kunnianhimoisista uusiutuvan energian tavoitteista tulee päättää pian. Vuoden 2030 tuulivoimatuotannon tavoitteeksi tulee asettaa 15 – 30 TWh. Suomen tuulivoimatuotannon vuoden 2020 tavoite (6 TWh) tullaan saavuttamaan nykyisen syöttötariffikiintiön turvin. Tuulivoiman 2500 MW:n kiintiö tulee kuitenkin olemaan varattuna jo kahden seuraavan vuoden aikana, ja jotta tuulivoimarakentamisen jatkuvuus…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry valitsi uuden hallituksen

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) valitsi uuden hallituksen vuosikokouksessaan 10.3.2015. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa viidettä kautta TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja ja St1:n energiajohtaja Jari Suominen. STY:n uuteen hallitukseen valittiin viisi uutta jäsentä, joista neljä osallistui hallitustyöskentelyyn myös vuoden 2014 hallituksessa. Suomen tuulivoima-ala on laajasti edustettuna hallituksessa, jossa kuuluu niin hanketoimijoiden kuin voimala- ja komponenttivalmistajien ääni. Lisäksi edustajia on…

Continue reading

Tuulivoimamyönteiset tulokset lähes ennallaan – Tuulivoima pidettyä kunnissa, joissa sitä jo on

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) selvitytti vuosi sitten Taloustutkimus Oy:llä, mitä mieltä neljän kunnan asukkaat olivat kotikuntaansa valmistuneista huippumoderneista tuulivoimaloista. Tutkimuksen tulokset olivat tuolloin tuulivoiman kannalta erittäin myönteisiä. Vuoden aikana on käyty paljon kiivasta keskustelua aiheeseen liittyen, ja tutkimus päätettiinkin toistaa. Tulokset paljastavat, että kriittisyys on lievästi kasvanut, mutta edelleen valtaosa asukkaista ei koe häiriötä tuulivoimasta…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoiman merkittävä lisärakentaminen laskee sähkön hintaa

Energiakolmion tekemän markkinaselvityksen mukaan Suomen sähkömarkkinalla on vuonna 2030 hyvin tilaa vuoden 2020 tuulivoimatavoitteen, 6 TWh, reilulle kaksinkertaistamiselle 15 TWh:iin. Tuotantomäärän toteutuminen vaikuttaa sähkön hintaan laskevasti, lisää Suomen energiaomavaraisuutta eikä vaadi säätövoiman lisäämistä. Suomen uusiutuvan energian tavoitteet perustuvat EU-tason linjauksiin. Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä tuulivoimatuotannon määrä olisi 15 TWh,…

Continue reading

:KATSO VIDEO: Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoiman ystäville uusi foorumi

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on avannut uudenlaisen verkkosivuston, joka tarjoaa kanavan tuulivoiman kannattajien keskustelulle ja tiedon vaihdolle. Tuulivoimaa on alkanut rakentua Suomeen. Voimaloiden myötä myös keskustelu aiheesta on lisääntynyt. Vastustavat tahot tuovat huolensa äänekkäästi esiin, mutta tutkimustenkin mukaan laaja kannattajakunta jää hiljaiseksi. ”Varsin tyypillisesti huoli tuodaan voimakkaammin esiin kuin kannatus. Nyt kannattajilla on oma fooruminsa….

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Pakkasella ei ole tuuletonta

Suomessa tuotetaan eniten tuulivoimaa kylminä talvikuukausina, jolloin myös energiankulutus on suurinta. Yleinen harhaluulo tyynistä pakkaspäivistä ei pidä paikkaansa, etenkään modernien tuulivoimaloiden napakorkeudella 100-140 metrissä. Suomen tuulipuistossa onkin tuotettu sähköä hyvillä tehoilla kuluvan pakkasjakson aikana. Vaihtelua tuulisuudessa on ympäri vuoden, mutta täysin tuuletonta on harvoin. Fingridin tehonseuranta ei kerro koko kuvaa asiasta, sillä mukana on toistaiseksi…

Continue reading

Tuulivuosi 2013: monta merkittävää rajapyykkiä ylitetty

Kuva: Feodor Gurvits Viime vuosi oli menestyksekäs tuulivoima-alalle. Lukuisia tuulivoimaloita otettiin käyttöön ja tuotantoennätyksiä rikottiin. Tuulivoimahankkeiden suunnitteluun liittyvät viranomaisasiat ottivat askeleita kohti sujuvampaa tulevaisuutta. Tutkiin liittyen löydettiin ratkaisuja mutta myös törmättiin uusiin vaikeuksiin eri puolilla maata. Tuulisuus näyttää lisääntyvän, ja teknologian kehittyessä tuulivoimalat tuottavat paremmin kuin ennen. Toisaalta ilmaston muuttuessa puhdasta energiantuotantoa on tavoiteltava entistä…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoimaloista ei vaaraa terveydelle – turhasta pelottelusta sen sijaan on

Tuulivoimahankkeiden myötä Suomessa on virinnyt keskustelua siitä, onko tuulivoimalla vaikutuksia lähiasukkaiden terveyteen. Asiasta löytyy paljon tieteellisiä tekstejä. Kattavan kuvan saamiseksi Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) teetti VTT:llä laajan kirjallisuuskatsauksen, jonka lähteenä on lähes puolensataa tieteellistä artikkelia. Nykytiedon valossa voidaan sanoa, että tuulivoima ei ole terveydelle haitallista; itsestään selvänä taustaoletuksena on, että voimaloiden sijoittelussa kunnioitetaan muun muassa…

Continue reading

Taaleritehtaan Iin tuulivoimahankkeen rakennustyöt käynnistyivät

Taaleritehtaan Iin tuulivoimahankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet. Kahdeksan tuulivoimalaa pystytetään kevään 2014 aikana. Nostoa valmistelevat maanrakennus-, sähkö- ja tietoliikenne ja perustustyöt on jo aloitettu Nybyn alueella, 4-tien itäpuolella. Töiden päävastuullisena urakoitsijana on NCC ja rakennustyöt työllistävät myös Iissä. Hankkeen kokonaisinvestointi on yli 30 miljoonaa euroa. Taaleritehdas on tilannut saksalaiselta tuuliturbiinivalmistajalta Nordexilta 120 metrin korkuiset turbiinit, jotka…

Continue reading