Vuosi 2019 toi uusia kuntia tuulivoimakartalle – Pohjois-Pohjanmaa edelleen suurin tuulivoimamaakunta

Vuoden 2019 aikana rakennetut tuulivoimalat nostivat Suomen tuulivoimakartalle uusia tuulivoimakuntia, kuten Kurikan ja Kannuksen kaupungit. Suomen suurin tuulivoimamaakunta on edelleen Pohjois-Pohjanmaa, jossa on 39 prosenttia maamme tuulivoimasta. Niin uudet kuin vanhatkin tuulivoimakunnat saavat merkittävät kiinteistöverotulot tuulivoimaloistaan. Tuulivoimaloiden kiinteistöveroa maksetaan tällä hetkellä yli 70 suomalaiskuntaan. Vuoden 2019 aikana Suomeen rakennettiin tuulivoimaa Närpiöön (18 tuulivoimalaa), Isojoelle (14…

Continue reading

Marja Kaitaniemi valittiin Suomen Tuulivoimayhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi

Marja Kaitaniemi TuuliWatti Oy:n hankekehityspäällikkö Marja Kaitaniemi valittiin Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) uudeksi puheenjohtajaksi yhdistyksen hallituksen kokouksessa maanantaina 21.5. Kaitaniemi on aiemmin toiminut STY:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä aktiivisesti yhdistyksen valiokunnissa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen hallitus valitsi kokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Marja Kaitaniemen. Kaitaniemellä on vahva uusiutuvan energian osaaminen niin tuulivoimahankekehityksen kuin energia- ja ilmastopolitiikan sekä sidosryhmäyhteistyönkin osa-alueilta.  ST1…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Kilometrirajat ja tuulivoima eivät sovi yhteen

Suomessa on viime vuosina ympäristöministeriön johdolla tehty huippuluokan kehitystyötä tuulivoimaloiden ääniasioiden sääntelyn kehittämisessä. Äänen mallintamiseen ja mittaamiseen on luotu tarkat ohjeistukset, jotka ovat pohjoisiin olosuhteisiin sovitettu, paranneltu versio muiden maiden ohjeistuksista. Elokuussa julkaistut ääniohjearvot viimeistelevät kattavan kokonaisuuden, jolla varmistetaan tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittaminen terveyttä vaarantamatta. Onkin ristiriitaista, että samaan aikaan kun lainsäädännöllinen kehitystyö on saatu…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Suomi tarvitsee kunnianhimoiset uusiutuvan energian 2030-tavoitteet – päätökset viimeistään vuonna 2017

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) linjaa hallitusohjelmatavoitteissaan, että tuulivoimarakentamisen edellytysten turvaamiseksi kunnianhimoisista uusiutuvan energian tavoitteista tulee päättää pian. Vuoden 2030 tuulivoimatuotannon tavoitteeksi tulee asettaa 15 – 30 TWh. Suomen tuulivoimatuotannon vuoden 2020 tavoite (6 TWh) tullaan saavuttamaan nykyisen syöttötariffikiintiön turvin. Tuulivoiman 2500 MW:n kiintiö tulee kuitenkin olemaan varattuna jo kahden seuraavan vuoden aikana, ja jotta tuulivoimarakentamisen jatkuvuus…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry valitsi uuden hallituksen

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) valitsi uuden hallituksen vuosikokouksessaan 10.3.2015. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa viidettä kautta TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja ja St1:n energiajohtaja Jari Suominen. STY:n uuteen hallitukseen valittiin viisi uutta jäsentä, joista neljä osallistui hallitustyöskentelyyn myös vuoden 2014 hallituksessa. Suomen tuulivoima-ala on laajasti edustettuna hallituksessa, jossa kuuluu niin hanketoimijoiden kuin voimala- ja komponenttivalmistajien ääni. Lisäksi edustajia on…

Continue reading

Tuulivoimamyönteiset tulokset lähes ennallaan – Tuulivoima pidettyä kunnissa, joissa sitä jo on

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) selvitytti vuosi sitten Taloustutkimus Oy:llä, mitä mieltä neljän kunnan asukkaat olivat kotikuntaansa valmistuneista huippumoderneista tuulivoimaloista. Tutkimuksen tulokset olivat tuolloin tuulivoiman kannalta erittäin myönteisiä. Vuoden aikana on käyty paljon kiivasta keskustelua aiheeseen liittyen, ja tutkimus päätettiinkin toistaa. Tulokset paljastavat, että kriittisyys on lievästi kasvanut, mutta edelleen valtaosa asukkaista ei koe häiriötä tuulivoimasta…

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoiman merkittävä lisärakentaminen laskee sähkön hintaa

Energiakolmion tekemän markkinaselvityksen mukaan Suomen sähkömarkkinalla on vuonna 2030 hyvin tilaa vuoden 2020 tuulivoimatavoitteen, 6 TWh, reilulle kaksinkertaistamiselle 15 TWh:iin. Tuotantomäärän toteutuminen vaikuttaa sähkön hintaan laskevasti, lisää Suomen energiaomavaraisuutta eikä vaadi säätövoiman lisäämistä. Suomen uusiutuvan energian tavoitteet perustuvat EU-tason linjauksiin. Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä tuulivoimatuotannon määrä olisi 15 TWh,…

Continue reading

:KATSO VIDEO: Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Tuulivoiman ystäville uusi foorumi

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on avannut uudenlaisen verkkosivuston, joka tarjoaa kanavan tuulivoiman kannattajien keskustelulle ja tiedon vaihdolle. Tuulivoimaa on alkanut rakentua Suomeen. Voimaloiden myötä myös keskustelu aiheesta on lisääntynyt. Vastustavat tahot tuovat huolensa äänekkäästi esiin, mutta tutkimustenkin mukaan laaja kannattajakunta jää hiljaiseksi. ”Varsin tyypillisesti huoli tuodaan voimakkaammin esiin kuin kannatus. Nyt kannattajilla on oma fooruminsa….

Continue reading

Suomen Tuulivoimayhdistys ry: Pakkasella ei ole tuuletonta

Suomessa tuotetaan eniten tuulivoimaa kylminä talvikuukausina, jolloin myös energiankulutus on suurinta. Yleinen harhaluulo tyynistä pakkaspäivistä ei pidä paikkaansa, etenkään modernien tuulivoimaloiden napakorkeudella 100-140 metrissä. Suomen tuulipuistossa onkin tuotettu sähköä hyvillä tehoilla kuluvan pakkasjakson aikana. Vaihtelua tuulisuudessa on ympäri vuoden, mutta täysin tuuletonta on harvoin. Fingridin tehonseuranta ei kerro koko kuvaa asiasta, sillä mukana on toistaiseksi…

Continue reading

Tuulivuosi 2013: monta merkittävää rajapyykkiä ylitetty

Kuva: Feodor Gurvits Viime vuosi oli menestyksekäs tuulivoima-alalle. Lukuisia tuulivoimaloita otettiin käyttöön ja tuotantoennätyksiä rikottiin. Tuulivoimahankkeiden suunnitteluun liittyvät viranomaisasiat ottivat askeleita kohti sujuvampaa tulevaisuutta. Tutkiin liittyen löydettiin ratkaisuja mutta myös törmättiin uusiin vaikeuksiin eri puolilla maata. Tuulisuus näyttää lisääntyvän, ja teknologian kehittyessä tuulivoimalat tuottavat paremmin kuin ennen. Toisaalta ilmaston muuttuessa puhdasta energiantuotantoa on tavoiteltava entistä…

Continue reading