LUT ratkaisi värinän aiheuttaman turvallisuusongelman Olkiluoto 3:ssa

TVO Olkiluodon kolmosreaktori aloittaa säännöllisen sähköntuotannon vuonna 2020. Alkuvuoden 2018 käyttöönottotestit paljastivat reaktorin primääriputken värisevän yli viitearvojen. Reaktorin lähelle piti tämän vuoksi asentaa värinää vaimentava järjestelmä. LUT-yliopiston tutkijat oivalsivat, miten vaimennusmateriaaleja estetään häiritsemästä reaktorin turvajärjestelmiä. LUT-yliopisto (LUT) nimettiin testaamaan Olkiluoto 3:n vaimennusjärjestelmän turvallisuutta. Tämä oli viimeinen merkittävä turvallisuuskysymys, joka oli ratkaistava ennen 1 600 MWe:n reaktorin…

Continue reading

VTT:ltä teknologiaa vähentämään tuulivoiman digivaikutuksia

VTT:n kehittämät menetelmät auttavat suunnittelemaan tuulivoimapuistoja niin, että mahdolliset vaikutukset televisio-, puhelin- ja datayhteyksiin minimoidaan. VTT:n tutkimusprojektissa kehitetyillä menetelmillä ja työkaluilla voidaan etsiä tuulivoimaloille optimaalinen sijanti niin, että voimalat vaikuttavat mahdollisimman vähän televisio- ja mobiiliyhteyksiin. ”Tuulivoimaloiden sijoitusmuutoksilla voi olla merkittävä vaikutus digitaalisten yhteyksien laatuun laajalla alueella”, sanoo VTT:n johtava tutkija Seppo Horsmanheimo . Tuulivoimalan digivaikutukset…

Continue reading

Suomen ensimmäisen ydinreaktorin hehku sammuu

VTT lopettaa Espoon Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 -reaktorin käytön 30.6. Se on palvellut yli 53 vuoden ajan ydinenergian keskeisenä koulutus- ja tutkimuspaikkana. Suomen Yhdysvalloista hankkima FiR 1 -tutkimusreaktori käynnistettiin Otaniemessä juhlallisesti vuonna 1962. Alun perin tutkimus- ja koulutuskäyttöön sekä myöhemmin isotooppituotantoon ja sädehoitoon rakennetun reaktorin toiminta päättyy nyt kannattamattomana. Allastyyppinen reaktori on tyypiltään erityisesti yliopistoympäristöön…

Continue reading

VTT: Energian tuotanto ja käyttö uudistettava Suomessa lähes kokonaan vähähiilistä yhteiskuntaa varten

Suomi pystyy siirtymään vähähiiliseen yhteiskuntaan. Tähän johtopäätökseen on tultu VTT:n, VATTin, Metlan ja GTK: n Low Carbon Finland 2050 Platform -selvityksessä. Muutos edellyttää kuitenkin lähivuosina merkittäviä investointipäätöksiä ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Erilaisia toteutusvaihtoehtoja on useita, mutta parasta polkua ja voittajateknologiaa ei voi vielä osoittaa. Kyselytutkimuksen mukaan 79 % suomalaisista pitää tavoitetta tärkeänä ja yli puolet ilmoitti vähentäneensä määrätietoisesti…

Continue reading

VTT:ltä ohjeet tulevaisuuden huip­pu­energiatehokkaalle palvelutalolle

Ensimmäinen lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo kuluttaa puolet normaalitaloa vähemmän VTT on laatinut ohjeistuksen hyvin vähän energiaa kuluttavan, ns. lähes nollaenergiatasoisen vanhusten palvelutalon toteuttamiseksi. Hankkeen tulosten perusteella lähes nollaenergiarakennus on mahdollista toteuttaa Suomessa kohtuullisin kustannuksin. Lähes nollaenergiatalo tulee vaatimukseksi EU-maissa lähitulevaisuudessa: uudisrakentamisessa vuodesta 2021 alkaen ja julkisrakennuksissa vuoden 2018 alussa. Suomessa on parhaillaan menossa ympäristöministeriön toimesta kansallisen tason määrittelytyö lähes nollaenergiataloille….

Continue reading

Suomi edelläkävijäksi aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvän energiajärjestelmän kehityksessä

VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus käynnistivät mittavan kehityshankkeen, joka tähtää uudentyyppisen energiajärjestelmän kehittämiseen sekä siihen liittyvän liiketoimintasektorin luomiseen Suomessa. Aurinko- ja tuulienergian varastointiin liittyvä NEO-CARBON ENERGY -projekti on saanut Tekesiltä merkittävän strategisen rahoituksen lähivuosiksi. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja pyrkimykset energiaomavaraisuuteen kannustavat päästöttömän energiantuotannon kehittämiseen. Aurinko- ja tuulivoiman kehitystä on johtanut Saksa, josta…

Continue reading

Lähiseudun uusiutuvan energian kohteet helposti Repowermap-karttapalvelusta

Kansalaisia ja yhteisöjä kiinnostavat lähialueella tehdyt energiavalinnat ja niistä saadut kokemukset. Repowermap on EU:n tukema maksuton karttapalvelu tiedon jakamista varten. Kuka tahansa voi syöttää kartalle tietoa toteuttamastaan uusiutuvan energian käyttökohteesta ja tarkastella tietoja muiden kohteista ja ratkaisuista. Maksuttoman ja helppokäyttöisen Repowermap-karttapalvelun tavoitteena on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä ihmisiä käyttämään uusiutuvaa energiaa ja parantamaan energiatehokkuutta….

Continue reading

VTT: Pajun poltto-ominaisuudet testissä Joensuussa

Pajun Murskaamista VTT, Itä-Suomen yliopisto ja Fortum koepolttavat pajua Joensuussa ti 19. – ke 20.2.2013. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pajua poltetaan tässä mittakaavassa lämpölaitoksella Suomessa. Joensuun lämpölaitoksella suoritettavassa polttokokeessa haetaan käytännön kokemuksia pajun käytöstä polttoaineena – pajun polttoa ei ole ennen kokeiltu Suomessa samassa kokoluokassa. Pajun poltto-ominaisuuksia on aiemmin selvitetty laboratorio-oloissa VTT:llä, ja alustavat…

Continue reading