Kotkan kaupunkituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) on selvitetty Kotkan Hallan alueelle ja Kotkamills Oy:n tehdasalueelle suunniteltujen tuulivoimapuistojen ympäristövaikutukset. Tarkasteltavana on ollut 7-9 tuulivoimalan sijoittaminen Kotkan kaupunkikeskustan välittömään läheisyyteen. Lähimmät asuintalot ovat alle 300 metrin etäisyydellä voimalasta. Melu ja välke Normaalisti käytettyinä tuulivoimaloiden melu ja voimalan lavoista aiheutuva välke aiheuttaa kohtuuttoman suuren haitan etenkin Kotkansaaren asutukselle. Hallan alueella haitta…

Continue reading

Kainuun ELY-keskus: Kajaanin Renforsin rannan biojalostamo ei tarvitse YVA-menettelyä

St1 Biofuels Oy suunnittelee Kajaanin Renforsin rannan yritysalueelle hanketta, jossa on tarkoitus valmistaa bioetanolia sahateollisuuden sivutuotteista. Bioetanolia käytetään auton polttoaineena tai polttoaineen osana. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) katsoo esitetyn ja olemassa olevan tiedon sekä pyydettyjen kannanottojen perusteella, että St1 Biofuels Oy:n hankkeeseen, jossa valmistetaan bioetanolia sahateollisuuden sivutuotteista, ei edellytetä erillistä YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten…

Continue reading