LUT ratkaisi värinän aiheuttaman turvallisuusongelman Olkiluoto 3:ssa

TVO Olkiluodon kolmosreaktori aloittaa säännöllisen sähköntuotannon vuonna 2020. Alkuvuoden 2018 käyttöönottotestit paljastivat reaktorin primääriputken värisevän yli viitearvojen. Reaktorin lähelle piti tämän vuoksi asentaa värinää vaimentava järjestelmä. LUT-yliopiston tutkijat oivalsivat, miten vaimennusmateriaaleja estetään häiritsemästä reaktorin turvajärjestelmiä. LUT-yliopisto (LUT) nimettiin testaamaan Olkiluoto 3:n vaimennusjärjestelmän turvallisuutta. Tämä oli viimeinen merkittävä turvallisuuskysymys, joka oli ratkaistava ennen 1 600 MWe:n reaktorin…

Continue reading

STUK: Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöä voi jatkaa turvallisesti

Kuva: TVO Säteilyturvakeskus (STUK) puoltaa Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) hakemusta Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttöluvalle vuoteen 2038 saakka. Laitosyksiköiden nykyiset käyttöluvat päättyvät tämän vuoden lopussa. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käyvien laitosyksiköiden käytön jatkamisesta perustuu voimayhtiön toimittamien asiakirjojen tarkastamiseen ja STUKin jatkuvan valvonnan tuloksiin. Turvallisuusarviossa STUK toteaa, että laitosyksiköiden käyttö on turvallista ja täyttää lainsäädännön asettamat…

Continue reading

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella valmistaudutaan vuosihuoltoon

TVO:n ydinvoimalaitoksen vuosihuollot alkavat 8. toukokuuta, jolloin Olkiluoto 2 irrotetaan valtakunnan sähköverkosta polttoaineenvaihtoseisokkia varten. Olkiluoto 1:llä huoltoseisokin on suunniteltu alkavan 18. toukokuuta. OL2:n polttoaineenvaihtoseisokin arvioidaan kestävän kahdeksan vuorokautta. Polttoaineenvaihdon lisäksi tehdään erilaisia vuosittain toistuvia huoltotöitä, korjauksia ja testauksia. Sähköntuotantoon OL2:n on tarkoitus palata 17. toukokuuta. OL1:llä on pidempi, noin 16 vuorokautta kestävä huoltoseisokki. Suurimpia töitä…

Continue reading

Empower ja Teollisuuden Voima sopimukseen asennustyöstä Olkiluodon turbiinilaitoksilla

Empower ja Teollisuuden Voima (TVO) ovat solmineet yhteistyösopimuksen Eurajoella sijaitsevien Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n uudistettavien turbiinilaitosten korkeapaine-esilämmittimien ja lauhdeveden pumppausjärjestelmien asennuksesta. Solmittu sopimus on luottamuksenosoitus ja päänavaus Empowerin Teollisuuspalvelujen projektiliiketoiminnalle ja vahvistaa TVO:n ja Empowerin pitkään jatkunutta yhteistyötä. Projekti koostuu pääasiassa komponenttiasennuksista ja putkistojen hitsaustöistä. Projektityöt toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 vuosihuoltojen aikana. Empowerilla on…

Continue reading

TVO jätti OL3-käyttölupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle

Olkiluoto 3 -projekti etenee kohti laitoksen käyttöönottoa. Teollisuuden Voima Oyj on tänään jättänyt OL3-ydinvoimalaitosyksikön käyttölupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle. TVO odottaa saavansa käyttöluvan vuoden 2017 loppupuolella. Käyttöluvan saamisen jälkeen aloitetaan ydintekninen käyttöönotto, joka päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen vuoden 2018 lopussa. – Tämä on merkittävä virstanpylväs kohti OL3:n käyttöönottoa. Projektissa ollaan nyt siirtymässä asennuksista testauksiin. Käyttölupahakemuksen käsittely…

Continue reading

Olkiluoto 1 -laitosyksikön reaktorista poistetaan viallisia polttoainesauvoja – työt kestävät arviolta noin viikon

OL1:llä on havaittu viallisia polttoainesauvoja, jonka vuoksi reaktorista poistetaan alustavan arvion mukaan kolme polttoaine-elementtiä, ja ne korvataan uusilla. Laitosyksikön sähköntuotanto keskeytetään töiden ajaksi maanantaina 11. huhtikuuta 2016. Seisokki kestää arviolta noin viikon. Vioittuneista polttoainesauvoista vapautuu jonkin verran radioaktiivisia aineita reaktoriveteen, mutta siitä ei aiheudu vaaraa ympäristölle. – Ydinvoimalaitoksissa havaitaan polttoainevaurioita silloin tällöin. Radioaktiivisten aineiden vapautumisella…

Continue reading

Olkiluoto 3 -turva-automaatio saapui Olkiluotoon

Teollisuuden Voiman (TVO) OL3-laitosyksikön turva-automaatiojärjestelmä on siirretty Olkiluotoon Saksan Erlangenista. Noin 300 automaatiokaapista koostuva käyttö- ja turva-automaatiojärjestelmä on nyt kokonaisuudessaan työmaalla. – OL3-projektissa on käynnissä vaiheittainen siirtyminen asennustöistä testaukseen. Ensimmäisenä aloitettiin käyttöautomaation testaus tammikuussa 2016. Huhtikuussa on suunnitelmana aloittaa prosessijärjestelmien käyttöönotto sekä lähettää laitosyksikön käyttölupahakemus ministeriöön, TVO:n OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen kertoo. Olkiluoto 3 -laitosyksikölle…

Continue reading

Olkiluoto 3 -käyttöautomaation koekäyttö alkoi

Teollisuuden Voiman (TVO) OL3-laitosyksikön käyttöautomaatiojärjestelmien koekäyttö aloitettiin 12. tammikuuta 2016. Nyt testattavia järjestelmiä käytetään OL3-laitosyksikön valvontaan ja ohjaukseen. – Automaatiotestien aloittaminen on ensimmäinen vuonna 2016 saavutettu virstanpylväs. Seuraavat merkittävät askeleet ovat huhtikuussa, jolloin on suunniteltu prosessijärjestelmien käyttöönoton aloittaminen sekä laitosyksikön käyttölupahakemuksen lähettäminen työ- ja elinkeinoministeriöön, TVO:n OL3-projektin johtaja Jouni Silvennoinen kertoo. Olkiluoto 3 -laitosyksikölle tulee…

Continue reading

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella jälleen hyvä tuotantovuosi

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantovuosi 2015 oli hyvä. Olkiluoto 1 saavutti laitosyksikön historian toiseksi parhaan tuotantotuloksen 7,40 TWh (miljardia kilowattituntia). Koko voimalaitoksen viime vuoden tuotantotulos oli 14,26 TWh sähköä. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 92,7 prosenttia. Olkiluoto 2:n tuotantotulosta söi helmikuussa tapahtunut laitosyksikön generaattorin vikaantuminen. Siitä huolimatta molempien laitosyksiköiden yhteinen tuotantotulos viime vuonna oli koko Olkiluodon 36-vuotisen…

Continue reading

Olkiluoto 3:n reaktoripainesäiliön teräksen laadussa ei ole ongelmia

Säteilyturvakeskus on hyväksynyt Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön reaktoripainesäiliön teräksen laadusta tekemän selvityksen. Selvityksen mukaan Olkiluotoon rakenteilla olevan ydinvoimalaitoksen reaktorin painesäiliön ja muiden reaktorin primääripiirin osien teräksen laadussa  ei ole turvallisuuteen vaikuttavia poikkeamia. STUK pyysi TVO:lta selvitystä teräksen laadusta sen jälkeen, kun Ranskaan rakennettavan Flamanville 3 -ydinvoimalaitosyksikön reaktoripainesäiliön teräksen hiilipitoisuudessa oli havaittu lujuuteen vaikuttavia…

Continue reading