Westenergy investoi puhtaampaan ympäristöön ja kaukolämmön tuotannon kehittämiseen

Westenergy investoi noin 7 miljoonaa euroa kehittääkseen edelleen savukaasujen puhdistusta sekä parantaakseen kaukolämmön tuotannon tehokkuutta. Investoimalla savukaasupesuriin Westenergy nousee takaisin eurooppalaiselle huipputasolle alallaan sekä energiatehokkuudella että savukaasujen pudistustehokkuudella mitattuna. Savukaasupesurin toimittajaksi on valikoitunut ruotsalainen Babcock & Wilcox Vølund Ab. Savukaasupesurin asennustyöt ajoittuvat marraskuussa pidettävän vuosihuollon yhteyteen, ja tavoitteena on, että pesuri on käytössä vuoden 2019…

Continue reading

Fortum avaa ensimmäisenä Suomessa kaukolämpöverkkonsa kaikille puhtaan energian tuottajille

Fortum avaa ensimmäisenä Suomessa kaukolämpöverkkonsa kaikille puhtaan energian tuottajille julkisin ostohinnoin. “Avoimen kaukolämpöverkon ansiosta kaikilla on jatkossa mahdollisuus myydä ylijäämälämpöä verkkoomme. Voimme vähentää polttamalla tuotetun energian käyttöä hyödyntämällä entistä tehokkaammin kiinteistöissä tai teollisuusprosesseissa syntynyttä hukkalämpöä”, Fortumin kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Mikael Lemström sanoo. Fortum on kehittänyt asiakkaidensa kanssa hukkalämmön hyödyntämistä kaukolämpöverkossaan jo vuodesta 2014 saakka ostamalla lämpöä muun muassa…

Continue reading

Energiateollisuus ry: Maaliskuun kaukolämmön käyttö helmikuuta suurempi

Maaliskuussa kaukolämpöä käytettiin 3 890 gigawattituntia (GWh). Käyttö kasvoi hieman helmikuuhun verrattuna. Normaaliin verrattuna lämpöä säästyi lähes kymmenen prosenttia lämpimän sään vuoksi. Vuoden 2015 maaliskuuhun verrattuna kaukolämpöä käytettiin noin kahdeksan prosenttia enemmän. Koska tammikuu oli poikkeuksellisen kylmä ja kaukolämpöä käytettiin ennätykselliset yli 6 000 GWh, alkuvuoden kaukolämmön käyttö on ollut huomattavasti edellisvuotta suurempaa. Kaukolämpöä on alkuvuodesta käytetty…

Continue reading

Kaukolämpövuosi 2015: Kaukolämpö vihertyy ja säilyy suosituimpana lämmitysmuotona myös tulevaisuudessa

Hiilineutraalin kaukolämmön tuotannon osuus nousi vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan jo lähes 36 prosenttiin. VTT:n selvityksen mukaan kaukolämpö on jatkossakin suosituin lämmitysmuoto, uudisrakennusten lämmitysenergian kysynnästä sen arvioidaan kattavan 50 – 75 prosenttia. Kaukojäähdytyksen markkinaosuuden arvioidaan nousevan neljännekseen jäähdytyksen kysynnästä. – Puun ja muiden biopolttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa nousi vuonna 2015 lähes 33 prosenttiin. Myös teollisuuden ylijäämälämmön…

Continue reading

Kaukolämpöasiakkaat säästävät lämmitysenergiaa – rakennusten lämmityksen ominaiskulutus laskee tasaisesti

Kaukolämmitetyn rakennuskannan keskimääräinen ominaiskulutus on pienentynyt kymmenen edeltävän vuoden aikana reilusti yli kymmenen prosenttia. Kaukolämmön käyttöä on helppo vähentää tekemällä järkeviä säästötoimia, koska se on käyttäjälleen yksinkertainen lämmitysmuoto.  Kaukolämpö myös mahdollistaa asiakkailleen yksinkertaisen tavan hyödyntää enenevässä määrin uusiutuvia energialähteitä. Kiinteistön itsensä ei tarvitse investoida omaan energiantuotantoon, kun kaukolämpöyritys tekee valinnan ja investoinnit asiakkaan puolesta. Kaukolämpö…

Continue reading

Asuntomessuilla vain joka kolmas pientalo lämpenee kaukolämmöllä

Fossiiliset energiamuodot ovat historiaa Vantaan Asuntomessujen pientalojen lämmityksessä. Rakennuksissa on panostettu uusiutuvaan energiaan. Vaikka kaukolämpölinja kulkee alueen halki, vain joka kolmas pientalorakentaja on kytkenyt talonsa siihen. Monessa messukohteessa on käytössä rinnakkaiset lämmitysjärjestelmät, jotka auttavat tasaamaan energian kulutusta ja laskemaan kuluja. Varaavilla takoilla voi tuottaa jopa puolet vuosittain tarvittavasta lämmöstä ilman että asunnon sisälämpötila nousee liikaa….

Continue reading

Fortumin avoimen kaukolämpöverkon ansiosta Pohjois-Karjalan keskussairaalasta tulee kaukolämmön tuottaja

  Pohjois-Karjalan keskussairaala Fortum ryhtyy hyödyntämään hukkalämpöä Joensuun kaukolämmityksessä. Ensimmäisenä tuottajana kaukolämpöverkkoon liittyy Pohjois-Karjalan keskussairaala, jolta Fortum ryhtyy ostamaan hukkalämpöä vuonna 2016 keskussairaalan laajennusosan valmistuttua. Sairaala tarvitsee jäähdytystä  ja perinteisesti rakennusta viilennettäessä ylimääräinen lämpö poistetaan ilman hyötykäyttöä.  Fortumin avoimen kaukolämpöverkon ansiosta tämä hukkalämpö voidaan jatkossa hyödyntää kaukolämmityksessä. Pohjois-Karjalan keskussairaalan M-laajennushankkeen valmistuttua ylijäämälämmöllä voidaan lämmittää noin…

Continue reading

Kaukolämpöasukkaille säästöjä lämpimistä säistä

Kaukolämpöä käytettiin maaliskuussa 3 610 gigawattituntia (GWh), mikä on 17 prosenttia normaalia vähemmän. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna kaukolämmön kulutus oli samalla tasolla. Lämpimät talvikuukaudet ovat seuranneet toinen toistaan. Maaliskuu oli keskimäärin vajaat neljä astetta normaalia lämpimämpi. Kaukolämmön käyttöön tämä vaikutti siten, että asukkaat ovat säästäneet lämmityslaskussaan. Kerrostalokolmiossa säästö on 15 euroa, omakotiasukkaan kaukolämpölasku alenee arvioidusta…

Continue reading

Fortum rakentaa Suomen suurimman kaukolämpöakun Espoon Suomenojalle

Havainnekuva Fortum rakentaa kaukolämpöakun Espooseen Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle. Lämpöakku parantaa sekä voimalaitoksen energiatehokkuutta että kaukolämmön toimitusvarmuutta asiakkaille. Lämpöakun ansiosta Suomenojalla voidaan tuottaa lämpöä entistä tasaisemmin, mikä parantaa energiantuotannon tehokkuutta. Lämpöä voidaan varastoida esimerkiksi yöllä, jolloin lämpimän käyttöveden tarve on asiakkailla pienempi. Akkuun varastoitua lämpöä voidaan puolestaan hyödyntää pakkasaamuina, kun kulutus on suurempi. Lämpöakku parantaa…

Continue reading

Kaukolämpöä kului helmikuussa viidenneksen normaalia vähemmän

Kaukolämpöä käytettiin helmikuussa 3 620 gigawattituntia (GWh), mikä on yli 20 prosenttia normaalia vähemmän. Viime vuoden helmikuuhun verrattuna kaukolämmön kulutus oli kuitenkin hieman suurempaa. Sekä kulunut kuukausi että viime vuoden helmikuu ovat olleet huomattavan lämpimiä, normaaliin verrattuna kuukauden keskilämpötilat olivat keskimäärin kuusi astetta korkeammat. Kaukolämmön arvonlisäverollinen laskutus oli helmikuussa yhteensä 260 miljoonaa euroa. Kaukolämpöasukkaan helmikuun…

Continue reading